BEROL 226

TANIM:
Berol 226 çok amaçlı temizleyici ve yağ sökücüdür.
Berol 226, yapılandırıcılar ve su ile formüle edilmeye hazırdır.
Berol 226 Yüksek verimliliğe sahiptir.

CAS No: 68439-46-3

Berol 226, su bazlı alkali ve asit temizleyicilerde kullanılmak üzere tasarlanmış optimize edilmiş bir yüzey aktif madde karışımıdır.
Berol 226, ev tipi sert yüzey temizleyicilerinde yağ sökücü ve dispersiyon maddesi olarak işlev görür.
Berol 226, su bazlı yağ giderme için kullanılmak üzere tasarlanmış, alkol etoksilat ve katyonik yüzey aktif maddelerin optimize edilmiş bir karışımıdır.

Gres ve yağ gibi organik kirler üzerindeki verimli temizleme etkisi nedeniyle, Berol 226 bazlı bir temizleyici genellikle bir çözücünün yerini alabilir.
Temizleme etkisi, özellikle yağlı bir kir çok fazla kurum ve pigment içerdiğinde, geleneksel ürünlerden çok daha iyi olacaktır.
Berol 226 ve uygun kompleks oluşturucu bazlı su bazlı alkali temizleyici, geleneksel alkali temizleyicilere kıyasla büyük bir gelişme olarak görülebilir.

Berol 226 asitli ortamlarda da yağ çözücü etkiye sahiptir.
Berol 226 bazlı bir temizleyici, yüksek basınç dahil çoğu uygulama ekipmanında kullanılabilir.
Berol 226, daha temiz yüzeyler elde etmenin uygun maliyetli yolu olabilir.BEROL 226 UYGULAMALARI:
Araç temizliğinde Berol 226 kullanılmaktadır.
Motor temizliğinde Berol 226 kullanılmaktadır.

Berol 226 Mühendislik temizliğinde kullanılmaktadır.
Berol 226 Genel amaçlı temizlikte kullanılmaktadır.
Berol 226 Asit temizliğinde kullanılır

BEROL 226 ÜRETİM PROSEDÜRÜ:
Berol 226, kompleks oluşturucu ve diğer tuzlarla birlikte formülasyonda tek yüzey aktif madde olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Anyonik bir yüzey aktif madde eklenirse yağ giderme etkisi önemli ölçüde azalır.
Berol 226 kullanılırken diğer birkaç bileşeni değiştirmek genellikle mümkündür, bu da ham madde taşıma ve stok düzeylerinde tasarruf sağlar.

Bu sayede Berol 226 daha düşük toplam üretim maliyeti sağlar.
1. Su ile başlayın
2. Tuzları çözün
3. Berol 226'yı ekleyin
4. Karıştırın Sıcaklık netlik aralığını kontrol edin.

BEROL 226'NIN KULLANIM ALANLARI:
Berol 226'nın kullanımı basittir:
- Bir yüzey aktif madde
- Kullanımı kolay (Sıvı)
- Çözülmesi kolay

Bir temizlik ürünü, birçok bileşenden oluşan karmaşık bir formüle sahip olduğu için daha verimli olmayacaktır.
Berol 226 zaten optimize edilmiştir.

BEROL 226 İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik veri sayfasını görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İş yerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici respiratörlerin uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi respiratör kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmayan ürün olarak imha edin


BEROL 226 ÖZELLİKLERİ:
Renk 0-7 Gardner
pH 6-8
Su içeriği ≤ %1
Özellikler
Görünüm 25°C'de Sıvı
Net nokta 7 °C
Parlama noktası ≥100 C
İlk kaynama noktası 100 (760 mm Hg) °C
Erime noktası -10 °C
Akma noktası -10 °C
Çözünürlük 5 veya daha fazla etanol, propilen glikol, su
Özgül Ağırlık 1.01(20)
Yüzey Gerilimi, % çözelti 26,8 (0,1) din/cm (% çözelti)
Viskozite 80 cp C