2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS)

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bir organosülfonik asittir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), doğası gereği hidrolitik olan ve termal stabilite, hidrofiliklik, polarite ve reaktivite gibi özelliklere sahip çok yönlü bir maddedir.


CAS Numarası: 15214-89-8
EC Numarası: 239-268-0
MDL numarası: MFCD00007522
Doğrusal Formül: H2C=CHCONHC(CH3)2CH2SO3H
Kimyasal formül: C7H13NO4SEŞ ANLAMLI:
1-Propansülfonikasit, 2-akrilamido-2-metil-(8CI), 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-(9CI), 2-Metil-2- [(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit, AMPS(sülfonik asit), Akrilamidometilpropansülfonik asit, TBAS-Q, tert-Butylakrilamidosülfonik asit, AMPS, TBAS, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1- PROPANSÜLFONİK ASİT, 2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK ASİT, 2-Akrilamido-2-metil-1-propan, 2-Akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit, AKRİLAMİDO TAMPON, ampsna, TBAS-Q, 2-AcryL, 2-Akrilamido-2-Metilpropan-1-sülfonik asit, ATBS Monomeri, AMPS Monomeri, 2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 1-Propansülfonik asit,2-metil-2-[(1-okso-2 -propen-1-il)amino]-, 1-Propansülfonik asit,2-akrilamido-2-metil-, 1-Propansülfonik asit,2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-, 2-Metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino]-1-propansülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, 2-Akrilamido-2,2-dimetiletansülfonik asit, AMPS, Lubrizol AMPS, 2-Akrilamido-2-metilpropilsülfonik asit, AMPS (sülfonik asit), 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, Lubrizol 2404, TBAS-Q, 2-Metil-2-[(1-okso- 2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit, Akrilamid tert-butilsülfonik asit, ATBS, tert-Butylakrilamidosülfonik asit, Lubrizol 2402, 2-Akriloilamido-2-metilpropansülfonik asit, CG 810S-P, 2-Akriloilamino-2-metil- 1-propansülfonik asit, N-Akriloil-2,2-dimetiltaurin, (1,1-Dimetil-2-sülfoetil)akrilamid, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 2-Metil-2-(prop- 2-enamido)propan-1-sülfonik asit, 2-Metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit, 82989-71-7, 107240-62-0, 114705-58-7, 127889 -32-1, 155380-40-8, 155401-75-5, 382655-32-5, 936232-42-7, 1211475-04-5, 1390640-03-5, 1600517-24-5, 2146156-10 -5, 2321346-04-5,2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit,2-Metil-2-[(prop-2- enoil)amino]propan-1-sülfonik asit,1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino]-,15214-89-8,1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil) )amino]-,AMPS,1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-,1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino]-, 15214-89-8, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, 2-Akrilamid-2-metilpropansülfonik asit, 27119-07-9, 2-akrilamido-2-metilpropan -1-sülfonik asit, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonat, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, AtBS, akrilamido dimetil taurin, DTXSID5027770, LUBRIZOL AMPS, 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit, TBAS-Q, 1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-, 490HQE5KI5, DTXCID207770 , tert-butilakrilamidosülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit, akrilamid tert-butilsülfonik asit, akrilamidometilpropansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metilpropilsülfonik asit, 1- Propansülfonik asit, 2-metil-2-((1-okso-2-propenil)amino)-, 2-(akriloilamino)-2-metilpropan-1-sülfonik asit, 2-AKRİLAMİDO-2,2-DİMETİLETHANESÜLFONİK ASİT, 1 -Propansülfonik asit, 2-metil-2-((1-okso-2-propen-1-il)amino)-, CAS-15214-89-8, EINECS 239-268-0, 2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT, UNII-490HQE5KI5, EC 239-268-0, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit (AMPS), SCHEMBL19490, 2-Akrilolamido-2-metilpropansülfonik asit monomer, CHEMBL1907040, CHEBI:166476, Tox21_201781, Tox21_ 303523, MFCD00007522, AKOS015898709, CS-W015266, 5165-97-9 (mono-hidroklorür tuzu), NCGC00163969-01, NCGC00163969-02, NCGC00257492-01, NCGC00259330-01, 2-akrilamido-2-metil propansülfonik asit, 2-ac rilamido-2- metil propil sülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-propan sülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 2-Akrilolamido-2-metilpropansülfonik asit, A0926, NS00005061, 2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPİONEsülfonat, E76045, Q209301, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 8CI, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, %99, 2-metil-2-(prop-2-enamido)propan- 1-sülfonik asit, J-200043, 2-(Akriloilamino)-2-metil-1-propansülfonik asit #, 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit, 82989-71-7 , InChI=1/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9) (H,10,11,12, (1 1-Dimetil-2-sülfoetil)akrilamid, 2-Akrilamido-2 2-dimetiletansülfonik asit, AMPS, AMPS-NA, N-[1,1-Dimetil-2-(sodiyosülfo) )etil]akrilamid, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonat, Sodyum2-(akriloilamino)-2-metilpropan-1-sülfonat, Sodyum 2-(akriloilamino)-2-metilpropan-1-sülfonat, N-[ 2-(Sodiyooksisülfonil)-1,1-dimetiletil]akrilamid, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPANSÜLFONİK ASİT SODYUM TUZU, 2-Metil-2-(akriloilamino)propan-1-sülfonik asitsodyum tuzu, 2-Metil-2- (akriloilamino)propan-1-sülfonik asit sodyum tuzu, 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 2-Metil-2-[(prop-2-enoil)amino]propan-1-sülfonik asit, 1- Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino]-, 15214-89-8, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso- 2-propenil)amino]-, AMPS, 1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino ]-, 2-Akrilamido-2,2-dimetiletansülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonsaeure, 2-Akriloamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 2-Akriloilamino-2-metil-1-propan-sülfonik asit, 2-Metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit, Asit 2-akrilamido-2-metilpropansülfonik, asito 2-akrilamido-2-metilpropanosülfonik, Akrilamid tert-butilsülfonik asit, Lubrizol 2404, Lubrizol AMPS, PROPANSÜLFONİK ASİT, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-, EINECS 239-268-0 , UNII-490HQE5KI5, 1202001-18-0, 107240-62-0, 114705-58-7, 1211475-04-5, 127889-32-1, 155380-40-8, 155401-75-5, 382655-32 -5, 82989-71-7, 936232-42-7, 1600517-24-5, 1390640-03-52-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), benzersiz özellikleri, özellikle de yüksek suda çözünürlüğü ve iyonik doğası nedeniyle, çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesi bulan çok yönlü bir kimyasal bileşiktir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), üretkenlik ve optimum performans açısından yüksektir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.
1970'lerde, akrilik elyaf üretimi için 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kullanan ilk patentler alındı.


Bugün, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, tıbbi uygulamalara yönelik hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar dahil olmak üzere birçok alanda kullanımını içeren binlerce patent ve yayın bulunmaktadır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suda ve dimetilformamidde (DMF) çok çözünür ve çoğu polar organik çözücüde sınırlı çözünürlük gösterir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bir organosülfonik asittir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), doğası gereği hidrolitik olan ve termal stabilite, hidrofiliklik, polarite ve reaktivite gibi özelliklere sahip çok yönlü bir maddedir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yüksek polimerize edilebilirliği nedeniyle akrilonitril, akrilik asit, akrilik esterler ve akrilamid gibi diğer kimyasallarla kolaylıkla kopolimerize edilebilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) sulu çözeltisi asidiktir ve dimetilde çözünür, metanolde kısmen çözünür, ancak asetonda çözünmez.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), C7H13NO4S moleküler formülüne ve 207,25 g/mol moleküler ağırlığa sahip beyaz veya kirli beyaz bir katıdır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) genellikle %95'i aşan yüksek saflığı, çok çeşitli uygulamalarda güvenilir ve tutarlı performans sağlar.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) bir akrilamid grubu ve bir sülfonik asit parçası içeren farklı kimyasal yapısı, ona olağanüstü çok yönlülük ve işlevsellik kazandırır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), iyi bir termal stabiliteye sahip, sülfonik asit grubuna sahip bir tür vinil monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) hidrolizi sulu çözeltide çok yavaştır.
Sodyum tuzu çözeltisi, yüksek PH değeriyle birlikte iyi bir anti-hidroliz performansına sahiptir.
Asit koşulları altında, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kopolimerinin hidrolize dirençli performansı, poliakrilamidinkinden daha iyidir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), kristal veya sodyum tuzu çözeltisi haline getirilebilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), termal stabiliteye, hidrolitik yapıya, hidrofilikliğe, polariteye ve reaktivite oranına sahip çok yönlü bir monomerdir ve hem kopolimerize hem de homopolimerize edilebilir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) yüksek dereceli bir reaktiftir.
AMPS olarak da bilinen 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) oldukça polimerize edilebilir ve akrilonitril, akrilik asit, akrilik esterler, akrilamid vb. ile temel yöntemler kullanılarak aynı kolaylıkla depolimerize edilebilir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) oldukça higroskopiktir; yani çevredeki nemi toplar.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) monomeri suyla temas ettiğinde kendini toplayacaktır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) moleküler formülü C7H13NO4S'dir.


Sulu çözeltisi asidik yapıdadır, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) suda çözünür ancak asetonda çözünmez.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) monomeri ve sodyum tuzu, polimer üreticilerinin çok çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanılmak üzere üstün kaliteli polimerler üretmesine olanak tanır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), piyasada hem granül hem de sıvı formda kolaylıkla bulunabilmektedir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan oldukça reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) sulu çözeltisi, doğası gereği asidiktir ve suda çözünür, ancak asetonda çözünmez.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sodyum tuzu ile birlikte, polimerlerin çok çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde uygulanmak üzere yüksek kaliteli polimerler üretmesine olanak tanır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) organiktir ve hem granül hem de sıvı formda mevcuttur.
Şu anda, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) su arıtma maddelerinde uygulanması dünya üretiminin 1/3'ünü oluşturmaktadır.
Son yıllarda dünyadaki ülkeler çevrenin korunmasına giderek daha fazla önem verdikçe, çeşitli atık suların arıtılması da özellikle önem kazanmıştır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) için pazar talebinin yıldan yıla artacağına inanılıyor.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suda ve dimetilformamidde (DMF) çok çözünür olan beyaz kristalli bir toz halinde mevcuttur.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), akrilonitril ve izobutilenin sülfürik asit ve su varlığında Ritter reaksiyonuyla sentezlenebilir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), kristal veya sodyum tuzu çözeltisi haline getirilebilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sülfonik asit grubuna sahip çok benzersiz bir polimerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) iyi bir ten rengine, adsorpsiyona, biyolojik aktiviteye, yüzey aktivitesine, hidroliz stabilitesine ve termal stabiliteye sahiptir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), polimerlerin üretiminde kullanılan çok yönlü bir moleküldür.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bileşiğinin IUPAC adı 2-akrilamido-2-metil propan sülfonik asittir ve CAS numarası 15214-89-8'dir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sülfonik asit grubuna sahip çok benzersiz bir polimerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sülfonik asit grubuna sahip benzersiz bir vinil monomerdir.
1970'lerde, akrilik elyaf üretimi için 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kullanan ilk patentler alındı.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bir organosülfonik asittir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitteki (AMPS) sülfonik asit, çok güçlü bir iyonik gruptur ve sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşır.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Kozmetik ve Kişisel Bakım kullanımları: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı polimerler, saç şekillendirme ürünleri ve cilt gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılır. Ürün performansını ve tutarlılığını artırmak için bakım formülasyonlarında kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) Boya ve Kaplama kullanımları: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı polimerler, yapışma, dayanıklılık ve direncini artırmak için boya ve kaplama formülasyonlarına eklenebilir.


Bu uygulamalar, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) çok yönlülüğünü ve su emme, iyonik etkileşimler ve performans artırıcı özelliklerin gerekli olduğu çeşitli endüstrilerdeki önemini vurgulamaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), AMPS bazlı ürünlerin spesifik formülasyonunun ve kullanımının sektöre ve uygulamaya bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini belirtmek önemlidir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yağ kimyası, su arıtma, sentetik elyaf, baskı ve boyama, plastik, su emici kaplamalar, kağıt, biyomedikal, manyetik malzemeler ve kozmetik endüstrilerinde kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) iyi bir ten rengine, adsorpsiyona, biyolojik aktiviteye, yüzey aktivitesine, hidroliz stabilitesine ve termal stabiliteye sahiptir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yağ kimyası, su arıtma, sentetik elyaf, baskı ve boyama, plastik, su emici kaplamalar, kağıt, biyomedikal, manyetik malzemeler ve kozmetik endüstrilerinde kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Kağıt Endüstrisi kullanımları: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı polimerler, kağıt yapım sürecinde formasyonu ve mukavemeti arttırmak için tutma yardımcıları ve drenaj yardımcıları olarak kullanılır kağıt ürünlerinde kullanılır.


Bugün, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, tıbbi uygulamalara yönelik hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar dahil olmak üzere birçok alanda kullanımını içeren binlerce patent ve yayın bulunmaktadır. yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler de kullanılır.


Sentetik elyaf: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bazı sentetik elyafların, özellikle orion ve modakrilik elyafın klorürle kombinasyon özelliğini değiştirebilen önemli monomerdir; dozaj, 1-4'tür.
Elyaf, beyaz içerikli boyama özelliğini, antistatik havalandırma özelliğini ve alev direncini geliştirebilir.


Tekstil ebatları: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), etil asetat ve akrilik asidin kopolimeri olup, pamuk ve polyester karışımlı kumaşlar için ideal ebattadır, kolay yıkanabilme özelliğine sahiptir. çıkarmak için suyu kullanmak ve doğuyu kullanılır.

Kağıt yapımı: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) diğer suda çözünür monomer ile kopolimeri, bu her türlü kağıt yapım fabrikasında vazgeçilmez kimyasaldır, drenaj yardımcısı olarak kullanılabilir ve jel üzerinde kullanılabilir.
Kağıdın mukavemetini arttırır, aynı zamanda renkli kaplamanın pigment dağıtıcı maddesi olarak da kullanılabilir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), petrol sahası kimyası, su arıtma, sentetik elyaflar, plastik, baskı ve boyama, kağıt yapımı, sulu boya, biyotıp, manyetik malzemeler ve kozmetik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), biyolojik ve kimya endüstrilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) su arıtma kullanımları: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) monomer homopolimeri ile akrilamid akrilik asit monomer homopolimeri, kanalizasyon arıtma prosesinde susuzlaştırma maddesini çamur haline getirebilirler Kapalı su sirkülasyon sistemindeki demir,çinko,alüminyum,bakır,alaşımın koruyucu ve koruyucusu olduğu gibi, ısıtıcı-soğutma kulesi hava temizleyici-temizleyicinin temizleyici ve kireç önleyicisi olarak da kullanılabilirler.


Bitki koruma: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çözünmüş ve nanopartikülat polimer formülasyonlarında sulu-organik formülasyonlarda pestisitlerin biyoyararlanımını artırır.
Membranlar: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), asimetrik ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon membranlarının su akışını, tutulmasını ve kirlenme direncini arttırır ve polimer yakıt hücresi membranlarında anyonik bir bileşen olarak incelenmektedir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) akrilik elyaf kullanımları: Akrilik, modifiye akrilik, polipropilen ve poliviniliden florür elyaflara bir dizi gelişmiş performans özelliği kazandırılmıştır: boya alıcılığı, nem emiciliği ve statik direnç için kullanılır.
Deterjanlar: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok değerlikli katyonları bağlayarak ve kir tutunmasını azaltarak yüzey aktif maddelerin yıkama performansını artırır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), akrilik, modifiye akrilik, polipropilen ve polivinilidin florür elyaflara boya alıcılığı, nem emiciliği ve statik direnç kazandırır.
Kişisel bakım: Yüksek molekül ağırlıklı 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) homopolimerine eklenen güçlü polar ve hidrofilik özellikler, cilt bakımı için çok etkili bir yağlayıcı özelliği olarak kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), tekstil ürünleri, topaklaştırıcılar, dağıtıcılar, kireç kontrol maddeleri ve kuyu katkı maddeleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) aynı zamanda iyi katkı maddeleri, boya ve kaplamalar, su arıtma maddeleri (büyük ölçüde kireç önleyici madde olarak), kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi, akrilik elyaf boyama yardımcılarında da kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) mükemmel senteze, emiciliğe, yüzey aktivitesine, biyolojik aktiviteye, hidrolik ve termal stabiliteye sahiptir
Petrol sahaları, yapı kimyasalları, kimyasallar için hidrojenler, yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler, emülsiyon kaplamalar ve kişisel bakım ürünleri gibi 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) monomerlerinin kullanımını içeren çeşitli alanlarda çeşitli uygulamalar vardır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), kopolimerizasyon ve ilave reaksiyonlarda uygulamaya uygundur.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok değerlikli katyonları bağlayarak ve kir tutunmasını azaltarak yüzey aktif maddelerin yıkama performansını artırır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bileşiğinin başlıca ve en popüler kullanımı su arıtma, lateks, yapıştırıcılar ve akrilik elyaflardır.
Deterjanlar: 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok değerlikli katyonları bağlayarak ve kir tutunmasını azaltarak yüzey aktif maddelerin yıkama performansını artırır.


Kişisel bakım ürünleri: Yüksek molekül ağırlıklı 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) homopolimerine eklenen güçlü polar ve hidrofilik özellikler, cilt bakımı için çok etkili bir yağlayıcı özelliği olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) iyi bir ten rengine, adsorpsiyona, biyolojik aktiviteye, yüzey aktivitesine, hidroliz stabilitesine ve termal stabiliteye sahiptir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yağ kimyası, su arıtma, sentetik elyaf, baskı ve boyama, plastik, su emici kaplamalar, kağıt, biyomedikal, manyetik malzemeler ve kozmetik endüstrilerinde kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) önemli bir monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), tıbbi uygulamalarda hidrojellerin su emme ve şişme kapasitesini arttırmak için kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'in farklı molekül ağırlığına sahip kopolimerleri veya homopolimerleri, benzersiz özellikleri nedeniyle tekstil, petrol sondajı, su arıtma, kağıt yapımı, boyama, kaplama, kozmetik, elektronik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'in farklı molekül ağırlıklarına sahip kopolimerleri veya homopolimerleri, benzersiz özellikleri nedeniyle tekstil, petrol sondajı, su arıtma, kağıt yapımı, boyama, kaplama, kozmetik, elektronik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Sülfonik asit grubu ve doymamış radikal içeren formül yapısı, bu sayede birçok açıdan mükemmel özellikler gösterir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) ara ürünler olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), başka yerde kapsanmayan kumaş, tekstil ve deri ürünlerinde kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) önemli bir monomerdir.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), petrol sahası kimyası, su arıtma, sentetik elyaflar, plastik, baskı ve boyama, kağıt yapımı, sulu boya, biyotıp, manyetik malzemeler ve kozmetik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), asimetrik ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon membranlarının su akışını, tutulmasını ve kirlenme direncini ek olarak artırır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) çeşitli uygulamaları çok çeşitli endüstrileri ve araştırma alanlarını kapsamaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) en yüksek saflık seviyesinde kullanıldığında birincil uygulaması petrol geri kazanım endüstrisindedir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) diğer uygulama alanları arasında Su arıtma, Akrilik elyaflar, Petrol sahaları, Lateks ve yapıştırıcılar, Emülsiyon kaplamalar, Kişisel bakım ürünleri, Tıbbi ve inşaat uygulamaları yer alır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), Polimerler, Tekstiller, Flokülantlar, Dağıtıcılar, kireç, kontrol maddeleri ve kuyu katkı maddelerinin üretiminde uygulanır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, tıbbi uygulamalara yönelik hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar, yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler dahil olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), Akrilik elyaf, Kaplama ve yapıştırıcı, Deterjanlar, Kişisel bakım, Tıbbi hidrojel, Petrol sahası uygulamaları, Su arıtma uygulamaları, Bitki koruma, Membranlar ve İnşaat uygulamalarında kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), endüstriyel proseslerde çeşitli bileşiklerin sentezi için idealdir ve ayrıca araştırma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), tekstillerde (eğirme, boyama), plastiklerde, kağıt yapımında, kaplamalarda, kanalizasyon arıtmada, yağ çıkarmada ve diğer endüstriyel üretimde, mükemmel antistatik maddeler, boyama maddeleri, dağıtıcılar, su üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Şu anda, su arıtma maddelerinde 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) araştırılması ve üretimi Çin'de yaygın olarak gerçekleştirilmektedir, özellikle de en yaygın olarak kullanılan organik fosfonik asit ve karboksilik asit kopolimeri üzerine araştırmalar yapılmaktadır.
Endüstriyel soğutma suyu sisteminde su arıtma maddesi olarak kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar, yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler dahil olmak üzere birçok alanda kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) ana kullanımlarından biri su arıtma maddeleri üretmektir.


-Gelişmiş Malzemeler ve Kaplamalar:
Malzeme bilimi ve mühendisliğindeki araştırmacılar, gelişmiş performans özelliklerine sahip yeni malzemeler geliştirmek için 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) çok yönlülüğünden yararlanıyor.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) polimerlere, kaplamalara ve diğer gelişmiş malzemelere entegrasyonu, gelişmiş mekanik özelliklere, termal stabiliteye ve işlevsel özelliklere yol açabilir.


-Kaplama ve yapıştırıcı:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'in sülfonik asit grubu, monomerlere geniş bir pH aralığında iyonik karakter kazandırır.

Polimer parçacıkları üzerine sabitlenen 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitten (AMPS) gelen anyonik yükler, polimer emülsiyonunun kimyasal ve kayma stabilitesini arttırır ve aynı zamanda boya filminden sızan yüzey aktif madde miktarını da azaltır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yapıştırıcıların termal ve mekanik özelliklerini iyileştirir ve basınca duyarlı yapıştırıcı formülasyonlarının yapışma mukavemetini arttırır.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) su arıtma kullanımları için:
Sadece 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) monomerinin homopolimeri değil, aynı zamanda akrilamid, akrilik asit ve diğer monomerlerle AMPS kopolimeri, kanalizasyon arıtma prosesinde çamur susuzlaştırma maddesi olarak kullanılabilir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), kapalı su sirkülasyon sistemlerinde demir, çinko, alüminyum, bakır ve alaşımlar için sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) ayrıca ısıtıcı, soğutma kulesi, hava temizleyici ve gaz arıtıcı kireç çözücü madde, kireç önleyici için deterjan ve kireç önleyici olarak da kullanılabilir.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Süper Emici Polimerler (SAP'ler) kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), süper emici polimerlerin üretiminde önemli bir bileşendir.

Bu polimerler büyük miktarlarda su veya sulu çözeltileri absorbe etme ve tutma yeteneğine sahiptir; bu da onları çocuk bezleri, hijyenik pedler ve tarımsal toprak düzenleyiciler gibi ürünlerde kullanım için ideal kılar.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı SAP'ler, petrol endüstrisinde, petrol kuyularında ve sondaj sıvılarında su kontrolü için de kullanılabilir.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Su Arıtmasında kullanım alanları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), su arıtma proseslerinde sudaki yabancı maddelerin ve askıda katı maddelerin uzaklaştırılmasını iyileştirmek için kullanılır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), su arıtmada pıhtılaştırıcı ve topaklayıcı bir yardımcı olarak işlev görebilir; içme, endüstriyel işlemler ve atık su arıtımında suyun berraklaştırılmasına ve temizlenmesine yardımcı olabilir.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) tıbbi hidrojel kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bir hidrojele eklendiğinde yüksek su emme ve şişme kapasitesi, tıbbi uygulamaların anahtarıdır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren hidrojel, tek biçimli iletkenlik, düşük elektrik empedansı, yapışma kuvveti, uygun cilt yapışması, biyouyumluluk ve tekrar tekrar kullanım kabiliyeti gösterdi ve elektrokardiyografi (EKG) elektrotları, defibrilasyon elektrotu, elektrocerrahi topraklama pedleri ve iyontoforetik ilaç dağıtım elektrotları.

Ayrıca 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitten (AMPS) türetilen polimerler, yara pansumanlarının emici hidrojel ve yapışkanlaştırıcı bileşeni olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yüksek su emme ve tutma kapasitesi nedeniyle, örneğin bebek bezleri için süper emicilerde bir monomer olarak kullanılır.


-Petrol sahası uygulamaları:
Petrol sahası uygulamalarındaki polimerlerin zorlu ortamlara dayanması gerekir ve termal ve hidrolitik stabilite ile metal iyonları içeren sert suya karşı direnç gerektirir.

Örneğin, yüksek tuzluluk, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç koşullarının mevcut olduğu sondaj operasyonlarında, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kopolimerleri, sıvı kaybını önleyebilir ve petrol sahası ortamlarında kireç önleyiciler, sürtünme azaltıcılar olarak kullanılabilir. ve su kontrol polimerlerinde ve polimer taşkın uygulamalarında.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Özel Polimer kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), benzersiz özelliklere sahip özel polimerler oluşturmak için diğer monomerlerle kopolimerize edilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), rezervuarlardan petrol akışını iyileştirmek için kullanıldıkları gelişmiş petrol geri kazanımı gibi spesifik uygulamalar için özel olarak uyarlanabilir.


-Farmasötik ve Biyomedikal Araştırmalar:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çeşitli biyolojik işlemler ve ilaç formülasyonları için optimum pH koşullarını koruyarak sulu çözeltilerde tampon olarak kullanım alanı bulur.

Eşsiz taşıma özellikleri ve hidrojen bağları oluşturma yeteneği, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidi (AMPS) yenilikçi farmasötik ve biyomedikal ürünlerin geliştirilmesinde değerli bir bileşen haline getirmektedir.


-Su arıtma uygulamaları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerlerin katyon stabilitesi, su arıtma prosesleri için çok faydalıdır.
Düşük moleküler ağırlığa sahip bu tür polimerler, soğutma kuleleri ve kazanlardaki kalsiyum, magnezyum ve silika tortusunu engellemekle kalmaz, aynı zamanda demir oksidi dağıtarak korozyon kontrolüne de yardımcı olur.
Yüksek molekül ağırlıklı polimerler kullanıldığında, endüstriyel atık akımının arıtılmasında katıların çökeltilmesi için kullanılabilirler.


-İnşaat uygulamaları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren süper akışkanlaştırıcılar, beton formülasyonlarında suyu azaltmak için kullanılır.
Bu katkı maddelerinin faydaları arasında çimento karışımlarının geliştirilmiş mukavemeti, geliştirilmiş işlenebilirliği ve geliştirilmiş dayanıklılığı yer alır.

Yeniden dağılabilir polimer tozu, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) eklendiğinde, çimento karışımlarına hava gözenek içeriğini kontrol eder ve toz üretimi ve depolamasındaki püskürtmeli kurutma işlemi sırasında tozların topaklanmasını önler.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerler içeren kaplama formülasyonları, kalsiyum iyonlarının beton yüzeyinde kireç olarak oluşmasını önler ve kaplamanın görünümünü ve dayanıklılığını artırır.


-Kişisel Bakım ve Kozmetik Formülasyonları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) kimyasal ve biyolojik özellikleri, onu kişisel bakım ve kozmetik ürünlerde arzu edilen bir bileşen haline getirir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) diğer bileşiklerle etkileşime girme yeteneği ve çeşitli formülasyonlarla uyumluluğu, gelişmiş, yüksek performanslı kişisel bakım çözümlerinin oluşturulmasına olanak tanır.


-2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) Tekstil Endüstrisinde kullanımı:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı polimerler, tekstil endüstrisinde kumaşların performansını ve özelliklerini geliştirmek için terbiye maddeleri olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), tekstillere leke direnci, su iticiliği ve kırışma direnci gibi özellikler kazandırabilir.


-Petrol sahası kimyası:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), petrol sahası kimyasının uygulanmasında hızlı bir gelişmedir.
Petrol kuyusu çimento katkıları, sondaj sıvısı katkı maddesi, asitleme sıvısı kuyu tamamlama sıvısı, sıvı üzerinde çalışma, kırılma sıvısı dahil olmak üzere kapsam.


-Lateks ve Yapıştırıcı uygulamaları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS), yüksek performanslı lateks kaplamalarda olağanüstü lateks stabilitesi sağladığı bilinmektedir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), basınca duyarlı yapıştırıcı formülasyonlarının yapışma mukavemetini arttırır ve yapıştırıcıların termal ve mekanik özelliklerini geliştirir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) Monomeri içeren daha düşük moleküler ağırlığa sahip polimerler, yüksek polariteli işlemler için özellikle etkili dağıtıcılardır.


-Petrol Sahası uygulamaları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), eşsiz termal ve hidrolik stabilitesi nedeniyle petrol sahası uygulamalarında granül ve sıvılaştırılmış formda kullanılır.

Bu tür düşmanca ortamlar yalnızca yüksek performanslı ürünler gerektirir.
Viskoziteyi ve iki değerlikli katyon stabilitesini arttırma eğilimi, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidi (AMPS) birçok petrol sahası operasyonu için ideal bir çözüm haline getiren şeydir.


-Su arıtma uygulamaları.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerlerin katyon stabilitesi, su arıtma prosesleri için çok faydalıdır.
Düşük moleküler ağırlığa sahip bu tür polimerler, soğutma kuleleri ve kazanlarda kalsiyum, magnezyum ve silika tortusunu engelleyebilir ve demir oksidi dağıtarak korozyon kontrolüne yardımcı olabilir.
Yüksek molekül ağırlıklı polimerler kullanıldığında, endüstriyel atık akımının arıtılmasında katı maddeleri çökeltebilirler.


-Petrol ve Gaz Endüstrisinde 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) kullanımı:
Geliştirilmiş petrol geri kazanımına ek olarak, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sıvı kaybını kontrol etmek ve sondaj operasyonlarının performansını artırmak için sondaj sıvılarında ve çimento bulamaçlarında kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çeşitli petrol sahası kimyasallarında da bulunabilir.


-Petrol sahası uygulamaları.
Petrol sahası uygulamalarındaki polimerler zorlu ortamlarda durabilmeli ve termal ve hidrolitik stabilite ile sert su içeren metal iyonlarına karşı direnç gerektirmelidir.

Örneğin, yüksek tuzluluk, yüksek sıcaklık ve yüksek basıncın mevcut olduğu sondaj operasyonlarında, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)kopolimerleri sıvı kaybını önleyebilir ve petrol sahası ortamlarında kireç önleyiciler, sürtünme azaltıcılar, ve su kontrol polimerleri ve polimer taşma uygulamalarında kullanılır.


-İnşaat uygulamaları.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren süper akışkanlaştırıcılar, beton formülasyonlarında suyu azaltmak için kullanılır.
Bu katkı maddelerinin faydaları arasında çimento karışımlarının geliştirilmiş mukavemeti, işlenebilirliği ve dayanıklılığı yer alır.

Ek olarak, yeniden dağılabilir polimer tozu, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) çimento karışımlarına eklendiğinde, hava gözenek içeriğini kontrol eder ve toz üretimi ve depolamasındaki püskürtmeli kurutma işlemi sırasında tozların topaklanmasını önler.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerler içeren kaplama formülasyonları, kalsiyum iyonlarının beton yüzeyinde kireç olarak oluşmasını engeller ve kaplamanın görünümünü ve dayanıklılığını artırır.


-İyon Değişim Reçineleri 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) kullanımlarını içerir:
Çapraz bağlı 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı reçineler, su yumuşatma, saflaştırma ve metal geri kazanımı gibi uygulamalar için iyon değiştirme işlemlerinde kullanılır.
Bu reçineler çözeltideki belirli iyonları seçici olarak uzaklaştırabilir veya değiştirebilir.


-Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) kullanım alanları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı polimerler, yapışma ve yapışma özelliklerini geliştirmek için yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi formülasyonlarında kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yapıştırıcıların ve sızdırmazlık malzemelerinin bağlanma gücünü ve dayanıklılığını artırabilir.


-Tarım kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) bazlı süper emici polimerler, tarımda, özellikle kurak ve kuraklığa eğilimli bölgelerde toprağın nem tutma oranını iyileştirmek için kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), mahsul veriminin artmasına ve su kullanımının azaltılmasına yardımcı olabilir.


-Tıbbi hidrojel uygulamaları.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) bir hidrojele eklenmesinde yüksek su emme ve şişme kapasitesi, tıbbi uygulamaların anahtarıdır.

Ek olarak, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren Hidrojel, tekdüze iletkenlik, düşük elektrik empedansı, kohezyon kuvveti, uygun cilt yapışması, biyouyumluluk ve tekrar tekrar kullanım kabiliyeti göstermiş ve elektrokardiyograf (EKG) elektrotları için kullanılmıştır.

Ayrıca 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitten (AMPS) türetilen polimerler, yara pansumanlarının emici hidrojel ve yapışkanlaştırıcı bileşeni olarak kullanılır.

Son olarak, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yüksek su emme ve tutma kapasitesi nedeniyle, örneğin bebek bezleri için süper emicilerde bir monomer olarak kullanılır.


-Kaplama ve yapıştırıcı.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'in sülfonik asit grubu, monomerlere geniş bir pH aralığında iyonik karakter kazandırır.
Polimer parçacıkları üzerine sabitlenen 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitten (AMPS) gelen anyonik yükler, polimer emülsiyonunun kimyasal ve kayma stabilitesini arttırır ve yüzey aktif maddelerin boya filminden sızmasını azaltır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), yapıştırıcının termal ve mekanik özelliklerini iyileştirir ve basınca duyarlı yapıştırıcı formülasyonlarının yapışma mukavemetini arttırır.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) ÖZELLİKLERİ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), iyi bir termal stabiliteye sahip, sülfonik asit grubuna sahip bir tür vinil monomerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) ayrışma sıcaklığı 210°C'ye kadar çıkabilir ve sodyum tuzu kopolimerinin sıcaklığı 329°C'ye ulaşabilir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin (AMPS) hidrolizi sulu çözeltide çok yavaştır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) sodyum tuzu çözeltisi, yüksek PH değeriyle birlikte iyi bir anti-hidroliz performansına sahiptir.
Asit koşullarında, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kopolimerinin hidrolize dirençli performansı, poliakrilamidinkinden daha iyidir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), kristal veya sodyum tuzu çözeltisi haline getirilebilir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), sülfonik asit monomerleri sınıfına ait kimyasal bir bileşiktir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'in farklı molekül ağırlığına sahip kopolimerleri veya homopolimerleri, sülfonik asit grubu ve doymamış radikal içeren benzersiz formül yapısı nedeniyle yaygın olarak kullanılabilir ve böylece birçok açıdan mükemmel özellikler gösterir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) suda yüksek oranda çözünür, bu da onu çeşitli su bazlı uygulamalar için uygun kılar.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), saf formundan ziyade tipik olarak bir monomer olarak veya bir polimerin parçası olarak kullanılır.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) özellikleri ve uygulamaları, spesifik kullanımına ve çeşitli malzeme ve ürünlere nasıl dahil edildiğine bağlı olarak değişebilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) BİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), özünde sulu çözeltilerde sıklıkla tampon olarak kullanılan bir proton donörüdür.
Su molekülleriyle hidrojen bağları oluşturma yeteneği, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS)'e benzersiz taşıma özellikleri kazandırır ve bu da onu çeşitli biyolojik ve kimyasal sistemlerde değerli bir bileşen haline getirir.

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) sülfonik asit grubundan kaynaklanan asidik yapısı, hidrojen bağı yoluyla diğer bileşiklerle etkileşime girmesine olanak tanır.

Bu özellik, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) yeni malzeme ve formülasyonların sentezinde çok yönlü bir yapı taşı olarak hizmet etmesini sağlayarak farmasötik, kişisel bakım ve gelişmiş malzemeler gibi alanlarda yeni olanakların kilidini açar.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) ÖZELLİKLERİ:
*Hidrolitik ve termal stabilite:
Geminal dimetil grubu ve sülfometil grubu, amid işlevselliğini sterik olarak engellemek için birleşir ve 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerlere hem hidrolitik hem de termal stabilite sağlar.


*Polarite ve hidrofiliklik:
Sülfonat grubu, monomere geniş pH aralığında yüksek derecede hidrofiliklik ve anyonik karakter kazandırır.
Ek olarak, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suyu kolayca emer ve aynı zamanda polimerlere gelişmiş su emme ve taşıma özellikleri kazandırır.


*Çözünürlük:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suda ve dimetilformamidde (DMF) çok çözünür ve aynı zamanda çoğu polar organik çözücüde sınırlı çözünürlük gösterir.


*İki değerlikli katyon çökelmesinin inhibisyonu:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içindeki sülfonik asit, çok güçlü bir iyonik gruptur ve sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşır.
Mineral tuzlarının çökelmesinin istenmediği uygulamalarda, az miktarda 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren bir polimerin dahil edilmesi, iki değerlikli katyonların çökelmesini önemli ölçüde engelleyebilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) ÖZELLİKLERİ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bir sülfonik asit akrilik monomeridir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) reaktif ve hidrofiliktir.
Sülfonat grubu, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asite (AMPS) geniş bir pH aralığında yüksek derecede hidrofiliklik ve anyonik karakter kazandırır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suyu kolayca emer ve polimerlere gelişmiş su emme ve taşıma özellikleri kazandırır.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) ÜRETİMİ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), akrilonitril ve izobutilenin sülfürik asit ve su varlığında Ritter reaksiyonuyla yapılır.
Son patent literatürü, bir akrilonitril / sülfürik asit / fosforik asit karışımına sıvı izobutenin eklenmesiyle yüksek saflıkta (%99,7'ye kadar) ve geliştirilmiş verimde (%89'a kadar, izobüten temelinde) AMPS üreten toplu ve sürekli prosesleri açıklamaktadır.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) HAZIRLANMASI:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), bir adım ve iki adımla sentezlenebilir.
Tek adımlı yöntem, akrilonitril, izobutilen ve oleum hammaddelerinin birlikte reaksiyona sokulmasıdır.

İki aşamalı yöntem, sülfonlanmış bir ara ürün elde etmek için bir reaksiyon çözücüsü varlığında izobutilenin sülfonatlanması ve daha sonra sülfürik asit varlığında akrilonitril ile reaksiyona sokulmasıdır.
Tek adımlı yöntem daha ekonomiktir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) beyaz bir kristaldir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) erime noktası 195°C'dir (ayrışma).

2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) suda çözünür, çözelti asidiktir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), dimetilformamidde çözünür, metanol, etanolde kısmen çözünür ve asetonda çözünmez.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) hafif ekşidir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) ÖZELLİKLERİ:
*Hidrolitik ve termal stabilite:
Geminal dimetil grubu ve sülfometil grubu, amid işlevselliğini sterik olarak engellemek için birleşir ve 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren polimerlere hem hidrolitik hem de termal stabilite sağlar.


*Polarite ve hidrofiliklik:
Sülfonat grubu, monomere geniş pH aralığında yüksek derecede hidrofiliklik ve anyonik karakter kazandırır.
Ek olarak, 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suyu kolayca emer ve aynı zamanda polimerlere gelişmiş su emme ve taşıma özellikleri kazandırır.


*Çözünürlük:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), suda ve dimetilformamidde (DMF) çok çözünür ve aynı zamanda çoğu polar organik çözücüde sınırlı çözünürlük gösterir.


*İki değerlikli katyon çökelmesinin inhibisyonu:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içindeki sülfonik asit, çok güçlü bir iyonik gruptur ve sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşır.
Mineral tuzlarının çökelmesinin istenmediği uygulamalarda, az miktarda 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) içeren bir polimerin dahil edilmesi, iki değerlikli katyonların çökelmesini önemli ölçüde engelleyebilir.

Sonuç, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, çinko, baryum ve krom dahil olmak üzere çok çeşitli mineral tuzlarının çökelmesinde önemli bir azalmadır.
Viskozite-ortalama moleküler ağırlığın belirlenmesi (Mark-Houwink sabitleri)2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) REAKTİVİTE ORANI:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çeşitli vinil monomerlerle iyi reaksiyona girer.
M2= 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) veya †2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidin (AMPS) sodyum tuzu.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) suda oldukça çözünür (25°C'de 1x106 mg/L).2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) NOTLARI:
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) higroskopiktir.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asidi (AMPS) oksitleyici maddelerden ve bazlardan uzakta saklayın.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS) kabını sıkıca kapalı tutun ve serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yere yerleştirin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Kimyasal formül: C7H13NO4S
Molar kütle: 207,24 g•mol−1
Görünüm: Beyaz kristal toz veya granüler parçacıklar
Yoğunluk: 1,1 g/cm³ (15,6 °C)
Erime noktası: 195 °C (383 °F; 468 K)
Formül Ağırlığı: 207,25 g/mol
XLogP3-AA: -0,4
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 2
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen bağ Sayısı: 4
Tam Kütle: 207,05652907 g/mol
Monoizotopik Kütle: 207.05652907 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 91,8 Ų
Ağır Atom Sayısı: 13
Formal Yük: 0
Karmaşıklık: 299

İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet
Fiziksel hali: Toz
Beyaz renk
Koku: Veri yok
Erime noktası/donma noktası: Erime noktası/aralığı: 195 °C - dec.
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: Veri yok
Tutuşabilirlik (katı, gaz): Ürün yanıcı değildir.
Üst/alt alevlenirlik veya patlama sınırları: Veri yok
Parlama noktası: Uygulanamaz

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 1013.250 hPa'da > 400 °C
Bozunma sıcaklığı: Veri yok
pH: Veri yok
Viskozite:
Viskozite, kinematik: Veri yok;
Viskozite, dinamik: Veri yok
Suda çözünürlüğü: 500 g/l nin 20 °C - çözünür
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su:
log Pow: 20 °C'de -3,7
Buhar basıncı: < 0,1 hPa, 25 °C'de
Yoğunluk: 20 °C'de 1,36 g/cm³
Göreceli yoğunluk: Veri yok
Bağıl buhar yoğunluğu: Veri yok
Parçacık özellikleri: Veri yok
Patlayıcı özellikler: Patlayıcı değil
Diğer güvenlik bilgileri:

Yüzey gerilimi: 20 °C'de 1 g/l'de 70,5 mN/m
Ayrışma sabiti: 20 °C'de 2,4
Moleküler Formül: C7H12NNaO4S
Molar Kütle: 229.23
Yoğunluk: 25 °C'de 1,2055 g/mL (yanıyor)
Kaynama Noktası: 101.325 kPa'da 110 °C
Buhar Basıncı: 25 °C'de 0 Pa
Özgül Ağırlık: 1.206
Hassas: 0; kararlı sulu çözeltiler oluşturur
Kırılma İndeksi: n20/D 1,4220 (yanıyor)
CAS numarası: 15214-89-8
EC numarası: 239-268-0
Tepe Formülü: C₇H₁₃NO₄S
Formül Ağırlığı: 207,25 g/mol

GTİP Kodu: 2924 19 00
Yoğunluk: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Erime Noktası: 190 °C
Buhar basıncı: <0,1 hPa (25 °C)
Yığın yoğunluğu: 640 kg/m³
Çözünürlük: >500 g/l çözünür
CB Numarası: CB3470952
Moleküler Formül: C7H13NO4S
Molekül Ağırlığı: 207.25
MDL Numarası: MFCD00007522
MOL Dosyası: 15214-89-8.mol
Erime noktası: 195 °C (dec.) (yanıyor)
Yoğunluk: 1,45
Buhar Basıncı: <0,0000004 hPa (25 °C)
Kırılma İndeksi: 1,6370 (tahmin)
Parlama Noktası: 160 °C
Depolama Sıcaklığı: +30°C'nin altında saklayın.

Çözünürlük: >500 g/L çözünür
pKa: 1,67±0,50 (Tahmini)
Biçim: Çözüm
Beyaz renk
Suda Çözünürlüğü: 1500 g/L (20 ºC)
Hassas: Higroskopik
BRN: 1946464
Kararlılık: Işığa Duyarlı
InChIKey: HNKOEEKIRDEWRG-UHFFFAOYSA-N
LogP: 20 ° C'de ve pH1-7'de -3,7
Yüzey Gerilimi: 1 g/L ve 20 °C'de 70,5 mN/m
Ayrışma Sabiti: 20 ° C'de 2,4
CAS Veri Tabanı Referansı: 15214-89-8 (CAS Veri Tabanı Referansı)
FDA UNII: 490HQE5KI5

EPA Madde Kayıt Sistemi: 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]- (15214-89-8)
Molekül Ağırlığı: 207.24700
Tam Kütle: 207.25
EC Numarası: 925-482-8
UNII: 490HQE5KI5
DSSTox Kimliği: DTXSID5027770
HSkodu: 2942000000
Özellikler:
PSA: 91.85000
XLogP3: -0,4
Görünüm: Beyaz toz
Yoğunluk: 1,45
Erime Noktası: 184-186 °C
Kaynama Noktası: 412°C
Parlama Noktası: 160°C

Kırılma İndeksi: 1.502
Suda Çözünürlüğü: H2O: 1500 g/L (20 ºC)
Saklama Koşulları: 2-8°C
Molekül Ağırlığı: 207.25
XLogP3: -0,4
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 2
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen bağ Sayısı: 4
Tam Kütle: 207.05652907
Monoizotopik Kütle: 207.05652907
Topolojik Kutup Yüzey Alanı: 91,8
Ağır Atom Sayısı: 13
Karmaşıklık: 299
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1

Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet
Görünüm: Beyaz kristal toz
Uçucu olmayan madde: ≥98,50%(m/m)
Asit Değeri: 268-278 mgKOH/g
Erime Noktası: 180-185 OC
Su İçeriği: ≤%1,0(m/m)
Demir İçeriği: ≤0,002%(m/m)
Renk (%25 sulu çözelti), Pt-Co: ≤100
Saflık: ≥97,00%(m/m)
Erime Noktası: ∼ 195 ° C (ayrışma)
Miktar: 50 gr
BM Numarası: UN2585
Beilstein: 1946464
Formül Ağırlığı: 207.25
Yüzde Saflık: %98
Kimyasal Adı veya Malzeme: 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
*Genel tavsiye:
Bu malzeme güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
*Solunması halinde:
İnhalasyondan sonra:
Temiz hava aldırın.
*Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.
*Göz teması halinde:
Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Derhal göz doktorunu arayın.
Kontakt lensleri çıkarın.
*Yutulması halinde:
Yuttuktan sonra:
Derhal kazazedeye su içirin (en fazla iki bardak).
Bir hekime danışın.
-Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacının belirtilmesi:
Veri yok2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS)'İN KAZARA SALINMA ÖNLEMLERİ:
-Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
- Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntemler ve materyaller:
Drenajları kapatın.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.
Olası malzeme sınırlamalarına dikkat edin.
Kuru alın.
Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS) YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Yıkıcı medya:
*Uygun söndürücü maddeler:
su
Köpük
Karbondioksit (CO2)
Kuru toz
*Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Bu madde/karışım için söndürücü maddelere ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir.
-Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/buğuları su püskürtme jeti ile bastırın (düşürün).
Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna veya yeraltı suyu sistemine karışmasını önleyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT (AMPS)'E MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA:
-Kontrol parametreleri:
--İşyeri kontrol parametrelerine sahip malzemeler:
-Maruz kalma kontrolleri:
--Kişisel koruyucu ekipman:
*Göz/yüz koruması:
Göz koruması için ekipman kullanın.
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri kullanın
*Cildin korunması:
Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Sıçrama teması:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
*Vücut koruması:
koruyucu giysi giyin.
*Solunum koruma:
Önerilen Filtre tipi: Filtre tipi P2
-Çevresel maruziyetin kontrolü:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) KULLANILMASI ve DEPOLANMASI:
-Güvenli kullanım için önlemler:
*Güvenli kullanımla ilgili tavsiyeler:
Kaputun altında çalışın.
*Hijyen önlemleri:
Kirlenmiş giysileri değiştirin.
Önleyici cilt koruması önerilir.
Maddeyle çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
-Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
*Depolama koşulları:
Sıkıca kapalı tutun.
Kuru tutun.
higroskopik
Isıya duyarlı.
İnert gaz altında tutun.
Nemden koruyun.
*Depolama sınıfı:
Depolama sınıfı (TRGS 510):
Yanmayan Katılar2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİTİN (AMPS) STABİLİTESİ ve REAKTİVİTESİ:
-Kimyasal stabilite:
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
-Kaçınılması gereken durumlar:
Bilgi bulunmamaktadır
-Uyumsuz malzemeler:
Veri yok