TANAZ

TANIM:

Tanaz, hidrolazlar sınıfına aittir.
Tanaz, digallatın gallata hidrolizini katalize eder.
Tannaz, tanenlerin hidrolizini katalize eden bir enzimdir.CAS NUMARASI: 9025-71-2

EC NUMARASI: 232-804-4TANIM:

Tannazlar, meyveler, tohumlar, kabuk ve yapraklar gibi çeşitli bitki dokularında bulunan doğal olarak oluşan polifenolik bileşiklerdir.
Tannazlar büzücü tatlarıyla bilinirler ve çay, kahve, şarap ve bazı meyveler gibi yiyecek ve içeceklerde bulunurlar.
Tanaz, bakteri ve mantarlar da dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından üretilir.
Tanaz, tanen molekülü içindeki ester bağlarını parçalayarak tanenlerin parçalanmasına yardımcı olur.

Bu enzimatik aktivite, belirli tanen yapısına bağlı olarak gallik asit ve glikoz veya diğer şeker moleküllerinin salınmasına neden olur.
Tanazın uygulaması, yiyecek ve içecek endüstrisinin ötesine uzanır.
Tanaz, hazır çay üretimi, şarabın arıtılması ve bitki materyallerinden biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyonu gibi çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılmıştır.
Tanaz ayrıca ilaç, kozmetik ve hayvan yemi endüstrilerinde potansiyel uygulamalara sahip olabilir.

Bu enzim sınıfının sistematik adı tanen asilhidrolazdır.
Yaygın olarak kullanılan diğer isimler arasında tanaz S ve tanen asetilhidrolaz bulunur.
Tanaz, doğal bir adaptif hücre içi/hücre dışı indüklenebilir hidrolazdır ve esteraz süper ailesine yerleştirilmiştir.
Tanaz bitkilerden, hayvanlardan ve mikroorganizmalardan elde edilebilir, ancak mikrobiyal türevli tanaz daha kapsamlıdır çünkü stabilitesi bitki ve hayvan kaynaklarından daha yüksektir.

Tanaz, iki tür hidrolize edilebilir tanen olan gallotanninlerin ve ellagicitanninlerin parçalanmasında anahtar bir enzimdir.
Spesifik olarak tanaz, esterin hidrolizini katalize eder ve hidrolize edilebilir tanenlerin bağlarını çözerek glikoz ve gallik veya ellagik asit açığa çıkarır.
Tanaz, özellikle karboksilik ester bağları üzerinde etkili olan hidrolaz ailesine aittir.
Tannazın bilinen iki alanı ve bilinen bir aktif bölgesi vardır.

Tanaz bitkilerde, bakterilerde ve mantarlarda bulunur ve bulunduğu organizmaya göre farklı amaçlara sahiptir.
Tanazın ayrıca insan kullanımı için birçok amacı vardır.
Tanaz ayrıca yiyecek ve içecek endüstrisinde birçok uygulamaya sahiptir.

Spesifik olarak, meyve sularından veya şaraplardan bulanıklığı gidererek veya meşe palamudu şarabı gibi bazı yiyecek ve içeceklerdeki tanenlerin acı tadını gidererek yiyecek ve içeceklerin tadını daha iyi hale getirmek için kullanılır.
Ek olarak tanaz, glikozun çeşitli asitlerle (chebulinik, gallik ve heksahidrofenik) ester bağlarını kırabildiği için meyve olgunlaşma sürecinde kullanılabilir.KULLANIM:


-Yiyecek ve içecek endüstrisi:

Tanaz, tanenlerin parçalanmasını kolaylaştırarak yiyecek ve içecek endüstrisinde çok önemli bir rol oynar.
Bu enzimatik aktivite, tanen bakımından zengin yiyecek ve içeceklerin tat, lezzet ve duyusal özelliklerini geliştirmeye yardımcı olur.
Örneğin, çay veya kahve üretiminde, nihai ürünün burukluğunu azaltmak için tanaz kullanılır, bu da daha pürüzsüz ve daha hafif bir tat verir.


-Şarap ve Bira Endüstrisi:

Tanaz, içecekleri berraklaştırma ve stabilize etme yeteneği nedeniyle şarap ve bira endüstrisinde kullanılır.
Tanaz, şarap veya bira kalitesinin ve stabilitesinin iyileştirilmesine yol açan aşırı tanenlerin giderilmesine yardımcı olur.


-İlaç Uygulamaları:

Tanaz, tanenleri hidrolize etme kabiliyeti nedeniyle potansiyel farmasötik uygulamalara sahiptir.
Tanaz, tanen bakımından zengin bitki özlerinin özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir ve tıbbi amaçlar için biyoaktif bileşiklerin çıkarılmasını sağlar.
Tanaz, belirli ilaçların emilimini ve biyoyararlanımını artırmak için oral ilaçların formülasyonunda da kullanılabilir.


-Yem Endüstrisi:

Baklagiller gibi bazı hayvan yemi bileşenlerinde bulunan tanenler, hayvan sindirimi ve besin kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
Tanaz, tanenleri parçalamak için bir yem katkı maddesi olarak kullanılabilir, böylece besi hayvanları için yemin besin değerini ve sindirilebilirliğini geliştirir.


-Çevresel Uygulamalar:

Tanaz, atık su arıtma süreçlerinde potansiyel kullanımı için araştırılmıştır.
Tanenler genellikle belirli endüstriyel atık sularda yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve tanaz bu bileşiklerin parçalanmasına ve detoksifiye edilmesine yardımcı olarak çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunur.UYGULAMA:

Tanaz, glikozun chebulinik, gallik ve heksahidrofenik asit ile ester bağlarını kırarak meyve olgunlaşmasına katılır.
Tanaz ayrıca gıda, yem, içecek, ilaç ve kimya endüstrilerinde gallik asit, hazır çay, kahve aromalı serinletici içecekler ve akron şarapları üretmek için kullanılır.
Ayrıca tanaz, birayı ve suyu berraklaştırmak, şarabın lezzetini geliştirmek ve hayvan yemi yapmak için kullanılır.

Kimya endüstrisinde tanaz, analitik prob hazırlama, doğal olarak oluşan gallik asit esterlerinin yapısını belirleme, kanser hücrelerini tespit etme ve zeytinyağı ve deri endüstrilerinde tanen içeren atık suyu arıtma için kullanılabilir.
Tanaz, çayın safralı polifenollerini gallik asit ve polifenollere ayrıştırarak çayın bulanıklığına neden olan kafeinle birleşmesini önler.
Tanaz her türlü çayı temizleyebilir ancak tadını değiştirmez.
Tanaz, başta şarap ve bira üretimi olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir enzimdir.MEKANİZMA EYLEMİ:

Tanaz, digallatın iki aromatik halkası arasındaki merkezi ester bağının hidrolizini katalize etmenin yanı sıra, bir esteraz aktivitesine de sahip olabilir.
Başka bir deyişle, Tanaz, tanazın doğal substratıdır.


YAPI:

Lactobacillus plantarum'dan elde edilen tanaz, 489 amino asit kalıntısına ve iki alana sahiptir.
Tanazın iki alanı, a/β-hidrolaz alanı ve kapak alanı olarak adlandırılır.
α/β-hidrolaz alanı, 4-204 ve 396-469 kalıntılarından oluşur ve bir tarafta dört a-heliks ve diğer tarafta iki a-heliks ile çevrili iki dokuz sarmallı β-tabakadan oluşur.
Tersine, kapak alanı 205–395 kalıntılarından oluşur ve yedi a-helis ve iki β-tabakadan oluşur.

SN35N suşunda bulunan tanazda bilinen bir aktif bölge vardır.
Kristal yapı, tanazın hidrolize olması için gereken çeşitli substratlara uyabilen iki karşıt alanın oluşturduğu bir tünel olduğunu gösterir.
Bu aktif bölge, Ser163 aktif bölgesi olarak adlandırılır ve a/β-hidrolaz alanında bulunur.
Bu aktif bölgede Ser163, Asp419 ve His451 kalıntıları bir katalitik triad oluşturur.

Bu kalıntılardan herhangi biri katalitik üçlüde mutasyona uğrarsa, tanaz aktivitesi neredeyse her zaman durur.
Tanazın yapısının işlevine bağlı olduğu bir yol, kanat adı verilen bir halka yapısını içerir.
Kanat, β8 ve β9 yapraklarını birbirine bağlar ve katalitik üçlünün altında bulunur.

Zayıf elektron yoğunluklarının bir sonucu olarak bu yapı çok esnektir.
Tannazın esnekliği nedeniyle kanat, substratın enzime girmesi için daha iyi rehberlik edebilir ve substratın diğer parçalarıyla ek etkileşimler oluşturarak kompleksin genel bağlanmasını güçlendirmeye yardımcı olur.KİMYASAL ÖZELLİKLER:

-saklama sıcaklığı: 2-8°C
-form: toz
-Beyaz renkİŞLEV:

Tanaz, gözlemlenen organizmaya bağlı olarak hücrede farklı işlev görür. Birçok bitkide tanaz yapraklarda, ağaçta ve ağaç kabuğunda bulunan tanenleri üretmek için kullanılır.
Bitkilerde tanen üretimi, güçlü ve hoş olmayan bir tada neden oldukları için otçulluğa karşı savunma için gereklidir.
Tanenler, bitkilerde ikincil metabolitler olarak kabul edilir.

Bu nedenle, tanaz ile üretimleri, bitki birincil metabolizmasında doğrudan bir rol oynamaz.
Öte yandan tanaz, birçok mikroorganizmada farklı bir amaca hizmet eder.
Hücrede tanaz, gallotanninlerin parçalanmasında anahtar bir enzimdir.
Bu önemlidir, çünkü bazı mikroorganizmalar, glikoz ve gallik asit oluşturmak üzere gallotanninler gibi hidrolize edilebilir tanenleri parçalamak için tanaz kullanır.

Bu yan ürünler, tanenin aromatik çekirdeğinin hidroksilasyonu ve ardından halka bölünmesi ile oluşturulur.
Glikoz ve gallik asit daha sonra kolayca Krebs döngüsünde kullanılabilen metabolitlere dönüştürülebilir.
Tanaz mikroorganizmalarda, bitkilerde ve hayvanlarda bulunur.

Tanaz, tannik asit ve kebulinik asit gibi hidrolize edilebilir tanenlerdeki ester ve depsid bağlantılarını ayırır.
Tanaz ayrıca sırasıyla metilgallat ve m-digallik asitteki ester ve depsid bağları üzerinde de etki eder.
Tanaz, yalnızca asit bileşeninde en az iki fenolik OH grubu içeren substratları hidrolize eder.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:

Tanazın özellikleri türden türe değişir.
Tanaz, 46.5-90 kDa'lık bir moleküler ağırlığa sahiptir ve bir monomer olarak bulunurken, Rhodococcus sp. ve L. plantarum iki alt birim içerir.
Maya ve mantarlardan elde edilen tüm tanazlar glikoproteinlerdir, ancak bakterilerde böyle bir translasyon sonrası modifikasyon yok gibi görünmektedir.
Tanaz, optimum pH aralığı 4.5-7.0 olan asidik bir proteindir.

Farklı tanaz türlerinin optimal sıcaklığı farklıdır ve çoğu bakteriyel tanazın optimum sıcaklığı 30 ila 40 °C arasındadır.
Substrat olarak metil galat kullanıldığında ve reaksiyon sıcaklığı 30-40 °C olduğunda, Selenomonas ruminantium ve Enterobacter sp. sırasıyla 1.6 ve 3.7 idi.

Bakteriyel tanazın %28'inden fazlası, maksimum katalitik etkinliğini uyarmak için kofaktör olarak metal iyonlarına ihtiyaç duyar.
Tanazın ayrıca gliserol, izopropanol, etanol, metanol ve izoamil alkol gibi polar protik çözücülerde B. subtilis tanazın aktivitesinin arttığı, butanol, asetik asit ve asetonun tanazın aktivitesini azalttığı da bulunmuştur.
DEPOLAMAK:

Tanaz, kısa süreli depolama için tipik olarak üretici tarafından tavsiye edilen bir sıcaklıkta, genellikle 2°C ile 8°C (35,6°F ve 46,4°F) arasında saklanmalıdır.SİNONİM:

tanaz
9025-71-2
tanen asil hidrolaz
tanaz
AT 3.1.1.20
TANAZ, >250 U/G*
TANAZ YAKLAŞIK 20.000 BİRİM G
aspergillus ficuum kaynaklı tanaz
tanen asil hidrolaz
Tanen asil Hidrolaz, 200u/g
tanen asil hidrolaz
tanenaz
Gallotannin asil hidrolaz
tanen depolimeraz
Tannik asit hidrolaz