LONZABAC 12.100

TANIM:

LONZABAC 12.100, hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu aktiviteye sahiptir.
LONZABAC 12.100, iyi yüzey aktif madde özelliklerine sahipken, ağır organik kirlerin varlığında da yüksek etkinliğini korur.
LONZABAC 12.100, gözeneksiz sert yüzeylerde kullanım için antimikrobiyal/dezenfektan ürün formülasyonu içindir

CAS No.: 2372-82-9
EC No.: 219-145-8

LONZABAC 12.100 Kan ve protein gibi ağır organik kirlerin varlığında da yüksek etkinliği korur.
LONZABAC 12.100, zarflı virüslere (örn. Hepatit-B) karşı Aktiftir.
LONZABAC 12.100, İyi yüzey aktif madde özelliklerine sahiptir.

LONZABAC 12.100, seçilmiş anyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur.
LONZABAC 12.100 Toksikolojik ve ekolojik belgelere sahiptir
LONZABAC 12.100, hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu aktiviteye sahip aktif bir malzemedir.

LONZABAC 12.100, iyi yüzey aktif madde özelliklerine sahipken, ağır organik kirlerin varlığında da yüksek etkinliğini korur.
LONZABAC 12.100, gözeneksiz sert yüzeylerde kullanım için antimikrobiyal/dezenfektan ürün formülasyonu içindir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ :
Görünüm: Berrak Sıvı
Renkli, APHA: 300 Maks.
Su, KF:1.5%
Koku: Hafif
pH :10-12
Yoğunluk: ~0,87 g/ml
Viskozite :~38 mPa/s
Ortalama Molekül Ağırlığı :299
Yüzey Gerilimi: ~32 mN/m
Donma Çözülme Kararlılığı: İyi
Ayar Noktası: < 10oC
çözünürlük:
Noniyonikler, katyonikler ve bazı anyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur.
Aldehitlerle uyumlu değildir.
20°C'de görünüm: berrak sıvı
Renkli, Apha: 300 maks.
Su, KF: %1,5 maks.
Amin derecesi (mg KOH/g): 524 – 561
Koku hafif amonyak kokusu
Yoğunluk : 0.87 g/ml
Viskozite (Brookfield, sp.1, 10 rpm, 23°C) :38 mPaxs
Ortalama moleküler ağırlık: 299
Yüzey gerilimi (%1 sulu çözelti): 32 mN/m
Donma çözülme stabilitesi iyi
çözünürlük :
suda ve polar organik çözücülerde çözünür
Uyumluluk :
iyonik olmayan, katyonik ve bazı anyonik yüzey aktif maddelerle uyumlu
ALDEHİTLER İLE UYUMLU DEĞİLDİR
Ayar noktası :< 10°C
pH %1 sulu çözelti .10 – 12
Görünüm/Renk:Sıvı
Kaynama Noktası: 760 mmHg'de 386,1 °C
Parlama Noktası:184.5 °C
Yoğunluk:0,88 g/cm3
℃ 'de organik çözücülerde 560g/L
Buhar Basıncı: 25°C'de 3,63E-06mmHg
Kırılma İndeksi: 1.477
PKA: 10,46±0,10(Tahmin edilen)
PSA: 55.28000
GünlükP: 5.30750LONZABAC 12.100'ÜN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ:

BAKTERİ:
Bakterisidal etkinlik aşağıdaki test prosedürlerine göre test edilmiş ve gösterilmiştir:
AFNOR (Fransa) -- 5-5-5-Test (Hollanda) -- DGHM (Almanya)

MANTAR + MAYA:
Lonzabac-12.100'ün fungisidal aktivitesi, aşağıdakilerin varlığında kanıtlanmıştır:
Penicillium verrucosum
Cladosporium cladosporoides
Absidia corymbifera
Candida albicans
Aspergillus niger

algler:
Lonzabac-12.100'ün yosun öldürücü konsantrasyonunun 5 ppm olduğu gösterildi
(Chlorella vulgaris).

VİRÜS:
Hepatit B ve HIV'e karşı virüsidal etkinlik çeşitli testlerle kanıtlanmıştır.
Diğer araştırmalar:
Bilgi istek üzerine sağlanır.

LONZABAC 12.100 KULLANIM ALANLARI:
Hastaneler, gıda endüstrisi, endüstriyel mutfaklar, I+I uygulamaları için dezenfektan ve dezenfektan temizleyici.
Cerrahi alet dezenfektanı (Tb).
Bakterisidal halı şampuanı.

Çamaşır deterjanları ve havlu, tulum vb. tekstil liflerinin işlenmesi için bakterisidal içerik.
Yüzey aktif maddeler ve formülasyonlar için teknik koruyucu.
Aerobik ve anaerobik sulu sistemlerin endüstriyel koruyucusu.

LONZABAC 12.100, antistatik ajan, emülgatör, dispersan olarak kullanılır.
LONZABAC 12.100, viskozite kontrol maddesi ve düzenleyici olarak kullanılır.

LONZABAC 12.100 kişisel bakım ürünleri alanında uygulanmaktadır.
LONZABAC 12.100, antimikrobiyal özelliklere sahip katyonik yüzey aktif maddeler olarak glukonamid türevlerinin sentezinde kullanılan bir reaktandır.

APDDA olarak kısaltılan N-(3-Aminopropil)-N-dodesilpropan-1,3-diamin, çeşitli bilimsel uygulamalarda kullanılmak üzere yakın zamanda geliştirilmiş yeni, toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilir bir yüzey aktif maddedir.
LONZABAC 12.100'ün, proteinlerin, lipozomların ve diğer biyomoleküllerin sentezi ve saflaştırılması; ilaç dağıtım sistemleri; ve çeşitli endüstriyel işlemler için bir deterjan olarak.
Ayrıca, LONZABAC 12.100'ün düşük toksisite, yüksek biyobozunurluk ve suda mükemmel çözünürlük gibi bir takım avantajlı özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.


SENTEZ YÖNTEMİ:
LONZABAC 12.100, N-dodesilpropan-1,3-diamin (DPA) ve 3-aminopropilaminin (APA) yoğunlaştırma reaksiyonuyla üretilir.
Reaksiyon, sodyum hidroksit gibi bir baz tarafından katalize edilir ve yaklaşık 80°C'lik bir sıcaklıkta gerçekleştirilir.
Reaksiyon, sulu bir çözelti içinde gerçekleştirilir ve ürün, çökeltme yoluyla izole edilir.
LONZABAC 12.100 daha sonra yeniden kristalleştirme ile saflaştırılır ve daha sonra kullanıma hazırdır.

Bilimsel Araştırma Uygulamaları :
LONZABAC 12.100'ün bilimsel araştırmalarda geniş bir uygulama yelpazesine sahip olduğu bulunmuştur.
LONZABAC 12.100, proteinlerin, lipozomların ve diğer biyomoleküllerin sentezi ve saflaştırılması için bir sürfaktan olarak kullanılmıştır.

LONZABAC 12.100 ayrıca ilaç verme sistemlerinde de kullanılır, çünkü lipozomların yüzeyini modifiye ederek stabilitelerini artırmak ve ilaç verme etkinliklerini artırmak için kullanılabilir.
Ayrıca LONZABAC 12.100, emülsifikasyon, ekstraksiyon ve ayırma gibi çeşitli endüstriyel işlemlerde deterjan olarak kullanılmıştır.

HAREKET MEKANİZMASI:
LONZABAC 12.100'ün , hem hidrofilik hem de hidrofobik bölgelere sahip olduğu anlamına gelen amfifilik bir yüzey aktif madde olarak hareket ettiği bulunmuştur.
LONZABAC 12.100, hidrofilik bir kabuk ve bir iç hidrofobik çekirdek ile çevrili molekül kümeleri olan miseller oluşturmasına izin verir.

Bu miseller daha sonra proteinler gibi biyomoleküllerin yüzeyi ile etkileşime girebilir ve yüzey özelliklerini değiştirebilir.
LONZABAC 12.100, proteinlerin çözünürlüğünü arttırmanın yanı sıra stabilitelerini arttırmak ve ilaç verme etkinliklerini iyileştirmek için kullanılabilir.

BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ:
LONZABAC 12.100'ün toksik olmadığı ve biyolojik olarak parçalanabilir olduğu, çeşitli bilimsel uygulamalarda kullanıma uygun olduğu bulunmuştur.
Ayrıca LONZABAC 12.100'ün hücrelerin biyokimyasal ve fizyolojik süreçleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.
Bu, LONZABAC 12.100'ü çeşitli bilimsel uygulamalarda kullanım için güvenli ve güvenilir bir yüzey aktif madde yapar.


LABORATUVAR DENEYLERİ İÇİN AVANTAJLAR VE KISITLAMALAR:
LONZABAC 12.100'ün en büyük avantajlarından biri, düşük toksisitesi ve biyolojik olarak parçalanabilirliğidir.
Bu, LONZABAC 12.100'ü çeşitli bilimsel uygulamalarda kullanım için güvenli ve güvenilir bir yüzey aktif madde yapar.

Ek olarak, LONZABAC 12.100'ün suda yüksek oranda çözünebilir olması laboratuvar deneylerinde kullanımını kolaylaştırmaktadır.
Ancak LONZABAC 12.100'ün proteinlerin sentezi ve saflaştırılması gibi bazı uygulamalarda diğer sürfaktanlara kıyasla daha az etkili olduğu bulunmuştur.

GELECEKTEKİ YÖNLENDİRMELER:
LONZABAC 12.100, bilimsel araştırmalarda çok çeşitli uygulamalara sahiptir ve keşfedilebilecek bir dizi gelecek yönü vardır.
Bunlar, etki mekanizmasının yanı sıra ilaç dağıtım sistemleri ve endüstriyel süreçlerdeki potansiyel uygulamalarının daha fazla araştırılmasını içerir.

Ek olarak, proteinlerin ve diğer biyomoleküllerin sentezi ve saflaştırılmasındaki potansiyel kullanımı daha fazla araştırılmalıdır.
Son olarak, LONZABAC 12.100'ün biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ile potansiyel toksisitesi hakkında daha fazla araştırma yapılmalıdır.

LONZABAC 12.100 HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruz kalma sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İş yerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici respiratörlerin uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi respiratör kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin.


LONZABAC 12.100'ÜN EŞ ANLAMLARI:
Büyük BA 21
Lonzabac 12
Lonzabak 12.100
Lonzabac 12.30
Lonzabac 1230
_x000B_Mistral
N,N-Bis(3-aminopropil)dodesilamin
N,N-Bis(3-aminopropil)laurilamin
_x000B_RC 5637
Triamen Y 12
Triamen Y 12D
Triamin Y 12D