CONTRAM ST-2

Contram ST-2, tetrahidrooksazinlere dayanan oldukça konsantre bir endüstriyel bakterisittir.
İyi çözünürlüğü sayesinde Contram ST-2 hem yağlı hem de sulu sistemler için uygundur.
Contram ST-2 suda çözünür.


Contram ST-2, gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.
Dimetilformamid (DMF) olarak da bilinen Contram ST-2, amid sınıfına ait organik bir bileşiktir ve dünyada en yaygın kullanılan çözücülerden biridir.
Contram ST-2, karakteristik bir kokuya ve nispeten düşük bir kaynama noktasına sahip, renksiz, uçucu bir sıvıdır.CONTRAM ST-2'NİN KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
Contram ST-2, yağ bazlı ve su bazlı metal işleme sıvılarını korumak için başarıyla kullanılmıştır.
Contram ST-2, mineral yağ içeren, suyla karışabilen soğutma sıvılarının muhafazasında başarıyla uygulanır.
Contram ST-2 ayrıca farmasötikler ve zirai kimyasallar dahil olmak üzere çeşitli organik bileşiklerin sentezinde kullanılır.


Hekzahidrotriazinler ve oksazolidinlerle karşılaştırıldığında, Contram ST-2 metal işleme konsantrelerinde daha kararlıdır.
Contram ST-2, su bazlı metal işleme sıvısı için düşük toksisiteli, geniş spektrumlu bir fungisit olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Contram ST-2, farmasötik için ara ürün olarak kullanılır.


Contram ST-2, aktif maddenin 1.000 ila 1.500 ppm konsantrasyonuna sahip olmak için, bir konsantrede %2 – 6 ve bitmiş kesme sıvısı kullanıcı dilüsyonlarında %0,3 ilave seviyesinde kullanılmalıdır.
Ayrıca Contram ST-2, katalizörlerin hazırlanmasında, polimerlerin sentezinde ve işlevselleştirilmiş malzemelerin hazırlanmasında kullanılır.


Düşük cilt tahrişi, hafif koku, düşük toksisite faydaları ile; formülasyon uyumluluğu, kalıcı bakterisidal, bu biyosit Contram ST-2, MWF'lerin katkı maddelerinde iyi bilinmektedir.
Hekzahidrotriazinler ve oksazolidinlerle karşılaştırıldığında, Contram ST-2 metal işleme konsantrelerinde daha kararlıdır.


Contram ST-2, farmasötik için ara ürün olarak kullanılır.
Contram ST-2, su bazlı metal işleme sıvısı için düşük toksisiteli, geniş spektrumlu bir fungisit olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Düşük cilt tahrişi, hafif koku, düşük toksisite faydaları ile; formülasyon uyumluluğu, kalıcı bakterisidal, bu biyosit Contram ST-2, MWF'lerin katkı maddelerinde iyi bilinmektedir.


Contram ST-2, farmasötik için ara ürün olarak kullanılır.
Contram ST-2 önemli bir endüstriyel solventtir ve farmasötikler, kimyasallar, plastikler ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.
Contram ST-2 ayrıca farmasötik ve zirai kimyasalların sentezinde ve doğal ürünlerin ekstraksiyonu için bir çözücü olarak kullanılır.


Contram ST-2 ayrıca farmasötikler ve zirai kimyasallar dahil olmak üzere çeşitli organik bileşiklerin sentezinde kullanılır.
Contram ST-2, farmasötik için ara ürün olarak kullanılır.
Contram ST-2 ayrıca farmasötik ve zirai kimyasalların sentezinde ve doğal ürünlerin ekstraksiyonu için bir çözücü olarak kullanılır.
Ayrıca Contram ST-2, katalizörlerin hazırlanmasında, polimerlerin sentezinde ve işlevselleştirilmiş malzemelerin hazırlanmasında kullanılır.CONTRAM ST-2'NİN FAYDALARI:
1, su bazlı metal işleme sıvısı için düşük toksisiteli geniş spektrumlu bir mantar ilacı
2, anti-Bakteri ve mantarlar etkili bir şekilde
3, su bazlı metal işleme sıvısının gereksinimlerini tam olarak karşılayın: düşük cilt tahrişi, hafif koku, düşük toksisite; formülasyon uyumluluğu, kalıcı bakterisidal.
Daha yüksek konsantrasyonlarda, mantarlar ve küfler de daha iyi inhibisyona sahiptir.
Önerilen katkı miktarı (kütle oranı): Reçete %2-3, çalışma sıvısı ‰1-2;CONTRAM ST-2'NİN ETKİ MEKANİZMASI:
Contram ST-2 polar aprotik bir çözücüdür, yani düşük bir dielektrik sabitine ve düşük bir kaynama noktasına sahiptir.
Contram ST-2 çoğu organik bileşik için düşük bir çözünürlüğe sahip olduğundan, bu onu birçok organik reaksiyon için ideal bir çözücü yapar.
Sonuç olarak Contram ST-2, farklı moleküllerin birbirleriyle daha kolay etkileşime girmelerini sağlayarak reaksiyonlarını kolaylaştırabilir.
Ek olarak, Contram ST-2, moleküller arasında hidrojen bağlarının oluşmasına izin veren bir proton alıcısı olarak hareket edebilir.CONTRAM ST-1/50'NİN DİĞER ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:
* Düşük koku
* Düşük formaldehit içeriği
* Korozyon korumasına yardımcı olur
* Çok kararlı molekül
* İyi uyumluluk ve çözünürlük
* Çok iyi performans
* pH 3 ile 12 arası sıvılarda kullanılabilir.CONTRAM ST-2'NİN SENTEZ YÖNTEMİ:
Contram ST-2, dimetil sülfatın amonyum hidroksit ile reaksiyonu, formaldehitin dimetil sülfat ile reaksiyonu ve dimetil sülfoksitin formaldehit ile reaksiyonu dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sentezlenir.
Contram ST-2 ayrıca dimetil sülfoksitin amonyak ile reaksiyonu yoluyla ve dimetil sülfoksitin formik asit ile reaksiyonu yoluyla da sentezlenebilir.CONTRAM ST-2'NİN GELECEK YÖNLERİ:
Contram ST-2'nin kullanımı için gelecekteki bir dizi olası talimat vardır.
DimorphoContram ST-2 linometan farklı moleküllerin birbirleriyle daha kolay etkileşime girmelerine izin vererek reaksiyonlarını kolaylaştırabildiğinden, potansiyel yönlerden biri organik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemlerin geliştirilmesidir.
Contram ST-2 bir proton alıcısı olarak hareket edebildiğinden ve moleküller arasında hidrojen bağlarının oluşumunu kolaylaştırabildiğinden, başka bir potansiyel yön de yeni katalizörlerin ve işlevselleştirilmiş malzemelerin geliştirilmesidir.
Son olarak, Contram ST-2'nin doğal ürünlerin ekstraksiyonu için bir çözücü olarak kullanımına ilişkin daha fazla araştırma, farmasötik ve zirai kimya endüstrilerindeki potansiyel uygulamaları belirlemeye yardımcı olabilir.CONTRAM ST-2'NİN BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ:
Contram ST-2, karakteristik kokusu olan uçucu, renksiz bir sıvıdır.CONTRAM ST-2'NİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA UYGULAMASI:
Contram ST-2, organik sentez için bir çözücü, organik bileşiklerin sentezi için bir reaktif ve kromatografi için bir ortam dahil olmak üzere bilimsel araştırmalarda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.CONTRAM ST-2'NİN LABORATUVAR DENEYLERİ İÇİN AVANTAJLARI VE KISITLAMALARI:
Contram ST-2'nin laboratuvar deneyleri için çeşitli avantajları vardır.
Contram ST-2 nispeten ucuz bir çözücüdür ve yaygın olarak bulunur.
Contram ST-2 ayrıca nispeten toksik olmayan bir çözücüdür ve çeşitli reaksiyonlarda kullanılabilir.CONTRAM ST-2'NİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Oda Sıcaklığında Görünüm: Berrak Düşük Viskoz Sıvı
18ºC'nin altında görünüm: Katı
Renksizden Işığa Renk: Sarı
Koku: Hafif
Yoğunluk: 20°C'de g/cm3 1,06
pH değeri (suda 10 g/l): 10
Etkinlik: % 92
Kırılma İndeksi: 20°C'de 1,47
Viskozite: 20ºC'de mm2/s 20
Su içeriği: % 8
Çözünürlük: Yağda çözünür
su ile karışabilir
Koku: Amin
Görünüm: Berrak sıvı.
Viskozite: Bilinmiyor.
Koku Eşiği: Bilinmiyor.
Kaynama Noktası: Belirlenmemiştir.
Akma Noktası Sıcaklığı: Belirlenmemiştir.
Erime / Donma Noktası : Belirlenmemiştir.
Görünüş (görsel): Berrak, düşük viskoziteli sıvı

Renk (görsel): Renksiz ila hafif sarımsı
Koku: Hafif, seyreltmede sıfır
Yoğunluk (g/cm3) @ 20°C (DIN 51 757): tip. 1.06
pH (suda 10 g/l) tipik:10,2
Aktif içerik (%) tipi. %50
Kırılma indeksi @ 20°C tipik: 1,416
Viskozite (20°C, mm2/sn): tip. 16
Çözünürlük: Suda çözünür
Parlama Noktası: Uygulanamaz.
Üst Yanıcı: Limit Belirlenmemiştir.
Alt Yanıcılık: Limit Belirlenmemiştir.
Kendiliğinden Tutuşma Noktası: Belirlenmemiştir.
Patlama Verileri: Malzemenin patlayıcı özelliği yoktur.
Buhar Basıncı: Belirlenmemiştir.
pH: 10
Özgül Ağırlık: 1,07 (20 °C)
Toplu Yoğunluk: Belirlenmedi.
Suda Çözünürlük: Çözünür.
Katı Yüzde: Belirlenmedi.
Yüzde Volatil: Bilinmiyor.
Uçucu Organik: Bileşik Belirlenmemiştir.
Buhar Yoğunluğu: Belirlenmemiştir.
Buharlaşma Oranı: Belirlenmemiştir.CONTRAM ST-2 İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
*Yutma:
Ağzı çalkalayın.
*Gözler:
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Varsa ve çıkarması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin.
* Cilt Sabun ve su ile yıkayınız.
Kirlenmiş giysileri çıkarın.
Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş kıyafeti yıkayınız.
*Ek Bilgiler:
Doktora not:
Semptomatik tedavi uygulayın.CONTRAM ST-2'NİN KAZA SONUCU SALINIM ÖNLEMLERİ:
*Dökülme Prosedürleri:
Kapalı alana veya yetersiz havalandırılan diğer alanlara dökülürse alanı havalandırın.
Çöp sahasına atmayın.
Geri dönüşüm ve/veya bertaraf için serbest sıvı toplayın.
Kalıntı sıvı inert malzeme üzerinde emilebilir.CONTRAM ST-2 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
*Alevlenme noktası:
Uygulanamaz.
*Yıkıcı medya:
CO2, kuru kimyasal, köpük, su spreyi, su sisi.CONTRAM ST-2 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA:
-Diğer Maruziyet Limitleri:
Hiçbiri bilinmiyor.
-Mühendislik kontrolleri:
Malzemeyi yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
* El Koruması:
Malzeme ile temas meydana gelebilirse, kimyasal olarak koruyucu eldivenler giyin.
*Göz koruması:
Emniyet gözlükleri kullanın.CONTRAM ST-2'NİN KULLANILMASI ve DEPOLANMASI:
* Pompalama Sıcaklığı:
Belirlenmedi.
Maksimum Taşıma
Sıcaklık:
Belirlenmedi.
* Taşıma Prosedürleri:
Kullanılmadığı zaman kapları kapalı tutun.
Kanalizasyona veya çevreye boşaltmayınız, yetkili bir atık toplama noktasına teslim ediniz.
Çevresel kontaminasyonu önlemek için uygun muhafaza kullanın.
İşlemden sonra iyice yıkayın.
Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
*Maksimum Depolama:
Sıcaklık:
Belirlenmedi.
Saklama Prosedürleri:
Özel saklama önlemleri gerekmez.
Yükleme Sıcaklığı:
Belirlenmedi.CONTRAM ST-2'NİN KARARLILIK VE REAKTİVİTESİ:
*İstikrar:
Malzeme, orta derecede yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda normal olarak kararlıdır.
*Ayrışma sıcaklığı:
Belirlenmedi.
*Polimerizasyon:
olmayacak.
* Termal Ayrışma:
Aşırı koşullar dışında termal ayrışma ve yanmanın meydana gelmesi beklenmemektedir.EŞ ANLAMLI:
5625-90-1
dimorfolinometan
N,N'-Dimorfolinometan
4,4'-Metilendimorfolin
4,4-Metilendimorfolin
4-(morfolin-4-ilmetil)morfolin
N,N'-Metilenbismorfolin
Morfolin, 4,4'-metilenbis-
bis(4-morfolinil)metan
n,n'-metilen-bis-morfolin
MORFOLİN, 4,4'-METİLENDİ-
MFCD00023369
4,4'-Metilenbismorfolin
7O79DZW79Z
4-[(morfolin-4-il)metil]morfolin
Bismorfolino metan
Dimorfolinometon
Bis(morfolino-)metan
EINECS 227-062-3
BRN 0111886
UNII-7O79DZW79Z
AI3-62944
bismorfolinometan
Kontra ST-1
metilenbismorfolin
bis(morfolino)metan
N,N\'-Dimorfolinometan
4,4-metilen-bismorfolin
Opera1_332757
4,4'-metandiildimorfolin
N,N'-Metilen bismorfolin
4-27-00-00203 (Beilstein El Kitabı Referansı)
SCHEMBL536772
DTXSID8052859
Bis(4-morfolinil)metan, %98
ÇİNKO19324145
AKOS002314380
4,4'-METİLENBİS(MORFOLİN)
FS-4049
AC-12628
SY032818
DB-052882
CS-0236719
FT-0629594
EN300-172423
Q865946
W-110051
F2163-0188
N,N'-DİMORFOLİNOMETAN
4,4'-metilendi-morfolin
4,4'-metilendimorfolin
bis(morfolino-)metan
bismorfolinometan
N,N'-Metilenbismorfolin
DİMORFOLİNOMETAN
DİMORFOLİNOMETON
N,N'-DİMORFOLİNOMETAN
4,4'-metilendi-morfolin
4,4'-metilendimorfolin
bis(morfolino-)metan
bismorfolinometan
N,N'-Metilenbismorfolin
DİMORFOLİNOMETAN
DİMORFOLİNOMETON
N,N'-Dimorfolinometan
N,N´-Metilen bismorfolin
Bis (morfolino-) metan
Bismorfolino metan
4,4-Metilendimorfolin
Morfolin, 4,4-metilendi-
DİMORFOLİNOMETON
DİMORFOLİNOMETAN
N,N-Dimorfolinometan
MORPHOLINE44METİLENEDİ
BIS-(MORFOLİN-)METAN
44METİLENEBİSMORFOLİN
Bis(4-morfolinil)metan
N,N'-Metilenbismorfolin
4,4-metilenbis-Morfolin
N,N'-Metilenbismorfolin
Morfolin,4,4-Metilenbis-
4,4'-metandiildimorfolin
Morfolin,4,4-metilenbis-
N,N'-Metilen-bis-morfolin
Metilen-bis-morfolin,N,N'-
N,N-Dimorfolinometan
Morfolin,4,4-metilenbis-
Bis(4-morfolinil)metan
N,N'-Metilenbismorfolin
4,4'-metandiildimorfolin
4,4-metilenbis-Morfolin
N,N-Metilen-bis-morfolin
N,N-Dimorfolinometan
Morfolin,4,4-metilenbis-
Bis(4-morfolinil)metan
N,N'-Metilenbismorfolin
4,4'-metandiildimorfolin
-bis-morfolin
4,4'-Metilenbis[morfolin]
4,4'-Metilendimorfolin
4,4'-Dimorfolinilmetan
4,4'-Metilenbismorfolin
44METİLENEBİSMORFOLİN
BIS-(MORFOLİN-)METAN
Bis(morfolino)metan
DİMORFOLİNOMETAN
DİMORFOLİNOMETON
metilenbismorfolin
Metilen-bis-morfolin,N,N'-
Morfolin, 4,4′-metilenbis-
Morfolin, 4,4'-metilendi-
Morfolin,4,4-Metilenbis-
MORPHOLINE44METİLENEDİ
N,N'-Metilenbismorfolin;
N,N'-metilenbismorfolin
N,N'-metilenbismorfolin'den salınan formaldehit
N,N'-metilenbismorfolin
N,N'-metilenbismorfolin / MBM tarafından salınan formaldehit
DİMORFOLİNOMETAN
N,N'-DİMORFOLİNOMETAN
4,4'-metilendi-morfolin
4,4'-metilendimorfolin
bis(morfolino-)metan
bismorfolinometan
N,N'-Metilenbismorfolin
DİMORFOLİNOMETON
Morfolin,4,4-Metilenbis-
Metilen-bis-morfolin,N,N'-
MORPHOLINE44METİLENEDİ
44METİLENEBİSMORFOLİN
BIS-(MORFOLİN-)METAN
DİMORFOLİNOMETON
DİMORFOLİNOMETAN
N,N-Dimorfolinometan
MORPHOLINE44METİLENEDİ
BIS-(MORFOLİN-)METAN
44METİLENEBİSMORFOLİN
Bis(4-morfolinil)metan
N,N'-Metilenbismorfolin
4,4-metilenbis-Morfolin
N,N'-Metilenbismorfolin
Morfolin,4,4-Metilenbis-
4,4'-metandiildimorfolin
Morfolin,4,4-metilenbis-
N,N'-Metilen-bis-morfolin
Metilen-bis-morfolin,N,N'-