2-Ethylhexyl Palmitate

cas no 29806-73-3 2-Ethylhexyl hexadecanoate; Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester; Palmitic acid, 2-ethylhexyl ester;