1-METİLİMİDAZOL


1-Metilimidazol, beş üyeli bir imidazol halkasına sahip heterosiklik bir organik bileşiktir.
1-Metilimidazol, C4H6N2 moleküler formülüne ve 82.10 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir.
1-Metilimidazol, oda sıcaklığında renksiz ila açık sarı bir sıvı olarak görünür.

CAS Numarası: 616-47-7
EC Numarası: 210-479-2UYGULAMALAR


1-Metilimidazol (1-MeIm), çeşitli endüstrilerde bir dizi uygulamaya sahiptir.
Anahtar uygulamalarından bazıları şunlardır:

Katalizör:
1-Metilimidazol, farmasötiklerin, ince kimyasalların ve özel kimyasalların sentezi dahil olmak üzere çok sayıda kimyasal reaksiyonda yaygın olarak bir katalizör olarak kullanılır.

Çözücü:
1-Metilimidazol, çeşitli organik reaksiyonlarda ve endüstriyel işlemlerde, özellikle polimerlerin, reçinelerin ve kaplamaların sentezinde bir çözücü olarak kullanılır.

Epoksi Reçineler:
1-Metilimidazol, epoksi reçineleri için bir kürleme maddesi olarak hizmet eder, çapraz bağlanmayı teşvik eder ve mekanik ve kimyasal özelliklerini geliştirir.
1-Metilimidazol, kaplamalarda, yapıştırıcılarda ve kompozit malzemelerde uygulama alanı bulur.

İlaçlar:
1-Metilimidazol, farmasötiklerin sentezinde bir ara madde görevi görerek çeşitli terapötik alanlara yönelik ilaçların üretimine katkıda bulunur.

Paslanma önleyici:
1-Metilimidazol, metaller için korozyon önleyici olarak kullanılır ve çevre ile kimyasal reaksiyonların neden olduğu bozunmaya karşı koruma sağlar.

Koordinasyon Kimyası:
1-Metilimidazol metal iyonları ile kompleks oluşturabilme özelliğinden dolayı koordinasyon kimyası çalışmalarında ve uygulamalarında ligand olarak kullanılmaktadır.

Özel kimyasallar:
1-Metilimidazol, tekstil, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulama alanı bulan boyalar, pigmentler ve yüzey aktif maddeler gibi özel kimyasalların üretiminde kullanılır.

Polimer Sabitleyici:
1-Metilimidazol, ısı, ışık ve diğer dış etkenlere karşı direncini arttırmak için bazı polimer formülasyonlarına dengeleyici olarak eklenir.

İyonik Sıvılar:
1-Metilimidazol, benzersiz özelliklere ve enerji depolama ve elektrokimya gibi alanlarda uygulamalara sahip düşük sıcaklıkta erimiş tuzlar olan iyonik sıvıların sentezinde ve formülasyonunda kullanılır.

Araştırma ve Geliştirme:
1-Metilimidazol, kimyasal araştırma ve geliştirmede yapı taşı ve başlangıç maddesi olarak kullanılarak yeni bileşiklerin ve malzemelerin sentezini sağlar.

Gaz Arıtma:
1-Metilimidazol, doğal gaz ve biyogaz akımlarından karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfit (H2S) gibi asidik gazların çıkarılması gibi gaz saflaştırma işlemlerinde kullanılır.

Elektrokimya:
1-Metilimidazol, piller ve yakıt hücreleri gibi elektrokimyasal sistemlerde performanslarını ve kararlılıklarını artırmak için bir elektrolit katkı maddesi olarak uygulama alanı bulur.

Metal-Organik Çerçeveler (MOF'ler):
1-Metilimidazol, gaz depolama, ayırma ve kataliz uygulamalarında gözenekli malzemeler olan metal-organik çerçevelerin sentezinde bir bağlayıcı molekül olarak kullanılır.

Tekstil Kimyasalları:
1-Metilimidazol, tekstil kimyasallarında bir bileşen olarak kullanılır ve kumaşların boyanması, baskılanması ve aprelenmesi gibi işlemlerde yardımcı olur.

Fotografik Kimyasallar:
1-Metilimidazol, fotoğrafik kimyasallarda renk gelişimi için bir dengeleyici ve güçlendirici olarak kullanılır.


1-Metilimidazol, farmasötiklerin, ince kimyasalların ve özel kimyasalların sentezini kolaylaştıran çok sayıda kimyasal reaksiyonda yaygın olarak bir katalizör olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, polimerlerin, reçinelerin ve kaplamaların sentezinde uygulama bularak organik reaksiyonlarda ve endüstriyel işlemlerde bir çözücü görevi görür.
1-Metilimidazol, kaplamalarda, yapıştırıcılarda ve kompozit malzemelerde mekanik ve kimyasal özelliklerini geliştirerek epoksi reçineleri için bir kürleme maddesi görevi görür.

1-Metilimidazol, farmasötiklerin sentezinde bir ara ürün olarak kullanılır ve çeşitli terapötik alanlara yönelik ilaçların üretimine katkıda bulunur.
1-Metilimidazol, çevre ile kimyasal reaksiyonların neden olduğu bozulmaya karşı koruma sağlayan metaller için bir korozyon inhibitörü görevi görür.

Bileşik, çeşitli uygulamalarda metal iyonları ile kompleksler oluşturan bir ligand olarak koordinasyon kimyasında kullanılır.
1-Metilimidazol, tekstil, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan boyalar, pigmentler ve yüzey aktif maddeler dahil olmak üzere özel kimyasalların üretiminde uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, ısıya, ışığa ve diğer dış etkenlere karşı direnci arttıran bir dengeleyici olarak polimer formülasyonlarına eklenir.
1-Metilimidazol, doğal gaz ve biyogaz akımlarından karbon dioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi asidik gazları uzaklaştırmak için gaz saflaştırma işlemlerinde kullanılır.

1-Metilimidazol, elektrokimyasal sistemlerde bir elektrolit katkı maddesi görevi görerek pillerin ve yakıt hücrelerinin performansını ve kararlılığını artırır.
1-Metilimidazol, gaz depolama, ayırma ve katalizde uygulamaları olan metal-organik çerçevelerin (MOF'ler) sentezinde bir bağlayıcı molekül olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, kumaşlar için boyama, baskı ve terbiye işlemlerine yardımcı olarak tekstil kimyasallarında uygulama bulur.

1-Metilimidazol, fotoğrafik kimyasallarda renk gelişimi için bir dengeleyici ve güçlendirici olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, yapıştırıcıların ve sızdırmazlık maddelerinin formülasyonunda kullanılır ve gelişmiş bağlanma özellikleri ve yapışma kuvveti sağlar.

Petrol ve gaz endüstrisinde, 1-Metilimidazol, sondaj sıvılarının ve tamamlama sıvılarının bir bileşeni olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, istenmeyen bitki büyümesini kontrol etmek için kullanılan kimyasallar olan bazı herbisitlerin sentezinde bir ara madde olarak hizmet eder.

1-Metilimidazol, mekanik özellikleri, termal kararlılığı ve alev geciktiriciliği geliştirmek için polimer formülasyonlarına bir katkı maddesi olarak eklenir.
1-Metilimidazol, pH ayarı, korozyon kontrolü ve tortu inhibisyonu dahil olmak üzere su arıtma işlemlerinde uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, kaplama ve boyaların formülasyonunda kullanılır, bunların dayanıklılıklarını ve yüzeylere yapışmasını artırır.
1-Metilimidazol, fotorezistler ve lehim maskeleri gibi elektronik endüstrisinde kullanılan özel kimyasalların üretiminde uygulama alanı bulur.
1-Metilimidazol, farmasötik ara ürünlerin sentezinde kullanılır ve ilaç geliştirme için temel yapı taşlarının üretilmesini sağlar.

1-Metilimidazol, yenilenebilir hammaddelerden biyoyakıt üretiminde katalizör görevi görür.
1-Metilimidazol, kiral bileşiklerin ve farmasötiklerin sentezinde uygulama bularak enantiopür ilaçların üretimine katkıda bulunur.

1-Metilimidazol, temizlik maddeleri ve deterjanların formülasyonunda kullanılarak çözünürlüklerini ve performanslarını arttırır.
1-Metilimidazol, enerji depolama, elektrokimya ve malzeme bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulamaları olan iyonik sıvıların formülasyonunda önemli bir bileşen olarak hizmet eder.

1-Metilimidazol, tatlar ve kokular gibi ince kimyasalların sentezinde katalizör olarak kullanılarak verimli ve seçici reaksiyonlar sağlar.
1-Metilimidazol, metal yüzeyler için korozyona dayanıklı kaplamaların ve boyaların formülasyonunda önemli bir bileşen olarak hizmet eder.
1-Metilimidazol, poliüretan köpüklerin ve elastomerlerin üretiminde mekanik özelliklerini ve stabilitesini artırarak uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, süper kapasitörler için elektrolitlerde bir katkı maddesi olarak kullanılır ve enerji depolama kapasitelerini ve performanslarını geliştirir.
1-Metilimidazol, organik ışık yayan diyotlar (OLED'ler) ve esnek elektronikler gibi elektronikte kullanılan iletken polimerlerin üretiminde uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, hidrojen peroksit formülasyonunda stabilizatör olarak kullanılır, raf ömrünü uzatır ve depolama stabilitesini geliştirir.
1-Metilimidazol, çapraz bağlanma ve CH aktivasyon reaksiyonları dahil olmak üzere katalitik reaksiyonlar için metal komplekslerinin sentezinde kullanılır.
1-Metilimidazol, farmasötik, tarım kimyasalları ve malzeme biliminde uygulamaları olan pirol bazlı bileşiklerin sentezi için bir öncü görevi görür.

1-Metilimidazol, enantiopür bileşiklerin üretimi için asimetrik katalizde kullanılan kiral ligandların sentezinde uygulama bulur.
1-Metilimidazol, yüksek termal kararlılık veya biyolojik olarak parçalanabilirlik gibi belirli özelliklere sahip özel polimerlerin üretiminde kullanılır.

1-Metilimidazol, kimya, ayırma işlemleri ve enerji uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan çok yönlü çözücüler olan iyonik sıvıların sentezinde uygulama bulur.
1-Metilimidazol, yüksek sıcaklığa dayanıklı tekstil ve kompozitlerde kullanılan polibenzimidazol (PBI) liflerinin üretiminde katalizör ve aktivatör görevi görür.

1-Metilimidazol, metal ve plastik yüzeylerin yapıştırılması için yapıştırıcıların formülasyonunda kullanılır, güçlü ve dayanıklı yapışma sağlar.
Bileşik, kontrollü boyut, şekil ve yüzey özelliklerine sahip metal nanopartiküllerin sentezinde bir reaksiyon ortamı olarak uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, geliştirilmiş mekanik mukavemet ve kimyasal dirence sahip çapraz bağlı polimerlerin ve reçinelerin üretiminde kullanılır.
1-Metilimidazol, karbon fiber kompozitler gibi fiber takviyeli kompozit malzemelerin üretiminde kürleme maddesi olarak hizmet eder.
1-Metilimidazol, polimerler için alev geciktirici katkı maddelerinin üretiminde, bunların yangına dayanıklılık özelliklerini geliştirerek uygulama alanı bulur.

1-Metilimidazol, doku mühendisliği ve ilaç dağıtım uygulamaları için biyouyumlu hidrojellerin ve biyomalzemelerin formülasyonunda kullanılır.
1-Metilimidazol, elektrokimya, kataliz ve malzeme biliminde uygulamaları olan imidazolyum bazlı iyonik sıvıların sentezi için bir yapı taşı görevi görür.TANIM


1-Metilimidazol, beş üyeli bir imidazol halkasına sahip heterosiklik bir organik bileşiktir.
1-Metilimidazol, C4H6N2 moleküler formülüne ve 82.10 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir.

1-Metilimidazol, oda sıcaklığında renksiz ila açık sarı bir sıvı olarak görünür.
1-Metilimidazol, imidazol bileşiklerinin özelliği olan keskin bir kokuya sahiptir.
1-Metilimidazol suda ve birçok organik çözücüde çözünür.

1-Metilimidazol, organik sentezde çok yönlü bir yapı taşı ve öncüsüdür.
1-Metilimidazol, farmasötik ve zirai kimyasalların üretiminde önemli bir ara madde olarak hizmet eder.

1-Metilimidazol, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
1-Metilimidazol, koordinasyon kimyasında bir ligand olarak kullanılır.

1-Metilimidazol, boyaların, kaplamaların ve epoksi reçinelerin sentezinde uygulama alanı bulur.
1-Metilimidazol, metallerin korozyonunu önleme kabiliyeti ile bilinir.

1-Metilimidazol, bazı polimer formülasyonlarında dengeleyici olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, potansiyel biyolojik aktiviteleri ve tıbbi özellikleri açısından incelenmiştir.
1-Metilimidazol nispeten düşük bir buhar basıncına sahiptir.

1-Metilimidazolün düşük akut toksisiteye sahip olduğu kabul edilir, ancak yine de uygun kullanım gereklidir.
1-Metilimidazol yanıcıdır ve dikkatle saklanmalı ve kullanılmalıdır.

1-Metilimidazol -5.8°C erime noktasına ve 196-197°C kaynama noktasına sahiptir.
1-Metilimidazol bazik bir bileşiktir ve kimyasal reaksiyonlarda zayıf bir baz görevi görebilir.

1-Metilimidazol, çeşitli metal iyonları ile koordinasyon kompleksleri oluşturabilir.
1-Metilimidazol, belirli polimerler ve organik bileşikler için bir çözücü olarak kullanılır.
1-Metilimidazol, enerji depolama ve dönüştürme cihazlarında potansiyel kullanımı açısından araştırılmıştır.

1-Metilimidazol, bazı uygulamalarda toksik çözücülere potansiyel bir alternatif olarak incelenmiştir.
Bileşik, iyon değiştirici reçinelerin sentezinde kullanılmıştır.

1-Metilimidazol, özel kimyasalların ve ince kimyasalların üretiminde uygulamalara sahiptir.
1-Metilimidazol, çeşitli endüstriyel süreçlerde ve araştırma alanlarında önemli bir rol oynamaktadır.

1-Metilimidazol, moleküler formülü C4H6N2 olan kimyasal bir bileşiktir.
1-Metilimidazol, imidazol türevleri sınıfına ait organik bir bileşiktir.
İmidazol bileşikleri, üç karbon atomu ve iki nitrojen atomundan oluşan beş üyeli bir halka yapısı içeren heterosiklik organik bileşiklerdir.

N-metilimidazol veya 1-MeIm olarak da bilinen 1-Metilimidazol, imidazol halkasındaki nitrojen atomlarından birine bağlı bir metil grubuna sahiptir.
1-Metilimidazol, oda sıcaklığında renksiz ila açık sarı bir sıvıdır ve suda ve birçok organik çözücüde çözünür.
1-Metilimidazol keskin bir kokuya sahiptir.

1-Metilimidazol, katalizör ve solvent dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
1-Metilimidazol, farmasötiklerin, tarım kimyasallarının ve özel kimyasalların sentezinde bir öncü ve yapı taşı olarak uygulama bulur.

1-Metilimidazol ayrıca epoksi reçineleri, kaplamalar, boyalar ve korozyon önleyici olarak kullanılır.
Ayrıca 1-Metilimidazol, iyon değiştirici reçinelerin sentezinde bir ara ürün ve koordinasyon kimyasında bir ligand olarak kullanılır.

1-Metilimidazolün düşük akut toksisiteye sahip olduğu kabul edilir, ancak yine de dikkatle kullanılmalıdır.
Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı da dahil olmak üzere, bu bileşikle çalışırken uygun güvenlik önlemleri ve kullanım prosedürleri izlenmelidir.ÖZELLİKLERİ


Kimyasal Formül: C4H6N2
Moleküler Ağırlık: 82.10 g/mol
Görünüm: Renksiz ila soluk sarı sıvı veya katı
Koku: Karakteristik koku
Erime Noktası: -5 °C (23 °F)
Kaynama Noktası: 196 °C (385 °F)
Yoğunluk: 20 °C'de (68 °F) 1,044 g/cm3
Çözünürlük: Suda, etanolde ve çoğu organik çözücüde çözünür
Buhar Basıncı: 25 °C'de (77 °F) 0,13 mmHg
Parlama Noktası: 83 °C (181 °F)
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: 405 °C (761 °F)
Kırılma İndeksi: 20 °C'de (68 °F) 1,526
Viskozite: 25 °C'de (77 °F) 3,8 cP
pH: Sulu çözeltilerde bazik (alkali)
Buharlaşma Isısı: 50.1 kJ/mol
Yanma Isısı: -2,506 kJ/mol
Moleküler Dipol Momenti: 2.27 DİLK YARDIMSoluma:

Solunması halinde, kişiyi temiz havaya çıkarın ve iyi havalandırılan bir alanda olduğundan emin olun.
Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, varsa oksijen sağlayın ve derhal tıbbi yardım alın.
Kişi nefes almıyorsa, suni teneffüs uygulayın ve derhal tıbbi yardım alın.


Ten teması:

Kirlenmiş giysileri çıkarın ve etkilenen bölgeyi hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkayın.
Tahriş veya kızarıklık oluşursa, tıbbi yardım alın ve Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) veya ürün etiketini tıp uzmanına gösterin.
Kirlenmiş giysiler yeniden kullanılmadan önce iyice temizlenmeli veya yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.


Göz teması:

Hemen en az 15 dakika boyunca nazikçe akan suyla yıkayın ve iyice durulamak için göz kapaklarını açık tutun.
Varsa, ilk yıkamadan sonra kontakt lensleri çıkarın ve durulamaya devam edin.
Referans için SDS'yi veya ürün etiketini getirdiğinizden emin olarak derhal tıbbi yardım alın.


Yutma:

Ağzı suyla çalkalayın ve tıbbi personel tarafından aksi belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Derhal tıbbi yardım alın ve uygun değerlendirme ve tedavi için SDS'yi veya ürün etiketini tıp uzmanına verin.
Kusma kendiliğinden olursa ve kişinin bilinci yerindeyse, aspirasyonu önlemek için hava yolu koruması sağlayın.


Genel tavsiye:

Tüm maruz kalma durumlarında, tıp uzmanına ürün adı, CAS numarası ve mevcut tüm güvenlik verileri dahil olmak üzere ilgili madde hakkında bilgi vermek önemlidir.

İlk yardım yapıyorsanız, her zaman kişisel güvenliğe öncelik verin ve maruz kalmayı önlemek için uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın.
Tıbbi rehberlik olmadan herhangi bir ilaç veya tedavi uygulamayın.
Şiddetli vakalar için veya şüpheniz varsa, hemen bir zehir kontrol merkezi veya acil durum hizmetleri ile iletişime geçin.TAŞIMA VE DEPOLAMA


İşleme:

Kişisel koruma:
1-Metilimidazol ile çalışırken, kimyasallara dayanıklı eldivenler, güvenlik gözlükleri veya yüz siperi ve koruyucu giysiler dahil olmak üzere her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın.
Buharlara veya buğulara maruz kalmayı en aza indirmek için çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.

Güvenli Taşıma Uygulamaları:
Madde ile doğrudan temastan ve buhar veya buğuların solunmasından kaçının.
Kimyasalı iyi havalandırılan bir alanda taşıyın veya havadaki konsantrasyonları kontrol etmek için yerel egzoz havalandırması kullanın.
Dökülmeleri, sıçramaları ve yayılmaları önleyin.

Dökülme tepsileri veya ikincil kaplar gibi uygun koruma önlemlerini kullanın.
Maddeyi işlerken veya taşırken toz veya aerosol üretmekten kaçının.
1-Metilimidazol ile çalışırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Maddeyi kullandıktan sonra ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.

Yangın ve Patlama Tehlikeleri:
Tutuşturma kaynaklarından, ısıdan, kıvılcımlardan ve açık alevden uzak tutun.
Elleçleme ve aktarma sırasında kıvılcım çıkarmayan araç ve gereçler kullanın.
Yangın durumunda, köpük, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal veya su spreyi gibi uygun söndürme araçlarını kullanın.


Depolama:

Depolama koşulları:
1-Metilimidazolü serin, iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzakta saklayın.
Kazara maruz kalmayı önlemek için kapları sıkıca kapalı ve uygun şekilde etiketlenmiş halde tutun.

Maddeyi, cam veya kimyasal olarak dayanıklı plastikler gibi uyumlu malzemelerden yapılmış onaylı kaplarda saklayın.
Depolama alanlarının uygun dökülme önleme önlemleri ile donatıldığından ve uyumsuz maddelerle kazara karışmayı önleyecek şekilde tasarlandığından emin olun.
Üretici tarafından sağlanan tüm özel saklama sıcaklığı tavsiyelerine uyun.

Uyumluluk:
1-Metilimidazolü güçlü oksitleyici maddelerden, asitlerden ve reaktif maddelerden uzak tutun.
Güçlü asitler, bazlar veya halojenler gibi uyumsuz malzemelerden ayrı saklayın.


Büyük Miktarların İşlenmesi:
Büyük miktarlarda 1-Metilimidazol depolarken, patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman ve uygun havalandırma sistemleri gibi ek güvenlik önlemlerine olan ihtiyacı göz önünde bulundurun.
Tehlikeli maddelerin depolanması için yerel düzenlemelere ve yönergelere uyun.EŞ ANLAMLILARI


N-Metilimidazol
1-MeIm
1-Metil-1H-imidazol
1-Metil-1,3-dihidroimidazol
1-Metilimidazolyum
N-Metil-1H-imidazol
N-Metil-1,3-dihidroimidazol
N-Metilimidazolyum

metilimidazol
MİM
M-MI
Metil-1H-imidazol
1-Metiloksazol
4-Metilimidazol
4-MI
1-Metil-3H-imidazol
1-Metil-3,4-dihidroimidazol
3-Metilimidazol
3-MI
İmidazol, 1-metil-
1-Metilazolin
1-Metilimidazol
1-Metilimidazolin
1-Metil-3H-1,2,4-triazol
Metil-1-metilimidazol
2-Metilimidazol
2-MI
2-MeIm
Metil-1H-imidazol
metilimidazolyum
1-Metil-1,3-imidazolyum
1-Metil-1,3-imidazolin
N-Metil-1-metilimidazol
N-Metil-2-metilimidazol
4-Metil-1-metilimidazol
4-Metil-2-metilimidazol
1-Metil-3-metilimidazol
1-Metil-4-metilimidazol
1-Metil-5-metilimidazol
N-Metil-4-metilimidazol
N-Metil-5-metilimidazol
3-Metil-1-metilimidazol
3-Metil-2-metilimidazol
3-Metil-4-metilimidazol
N-Metil-3-metilimidazol
1,3-Dimetilimidazolyum
dimetilimidazol
1-Etil-1-metilimidazol
N-Etil-1-metilimidazol
1-Metil-4,5-dihidroimidazol
N-Metil-4,5-dihidroimidazol
1-Metil-3,4-dihidroimidazol
N-Metil-3,4-dihidroimidazol
1-Metil-2,3-dihidroimidazol
N-Metil-2,3-dihidroimidazol
1-Metil-5,6-dihidroimidazol
N-Metil-5,6-dihidroimidazol
4,5-Dihidro-1-metilimidazol
3,4-Dihidro-1-metilimidazol
2,3-Dihidro-1-metilimidazol
5,6-Dihidro-1-metilimidazol
N-Metilimidazolyum klorür
N-Metilimidazolyum bromür
N-Metilimidazolyum nitrat
N-Metilimidazolyum sülfat
N-Metilimidazolyum asetat
N-Metilimidazolyum hidroksit
1-Metilimidazolyum klorür
1-Metilimidazolyum bromür
1-Metilimidazolyum nitrat
1-Metilimidazolyum sülfat
1-Metilimidazolyum asetat
1-Metilimidazolyum hidroksit
N-Metil-1,2-dimetilimidazol