TİYOKARBAMİL SÜLFENAMİD

TANIM:
Doğal kauçuk yüksek sıcaklıkta vulkanize edildiğinde, Tiyokarbamil Sülfenamidin indirgenmeye karşı direnci iyidir ve ürün yüksek ısı direncine sahiptir.

CAS: 13752-51-7
Formül: C9H16N2O2S2

Tiyokarbamil Sülfenamidin Eşanlamlıları:
4-[(4-Morfoliniltio)tiyoksometil]-morfolin; HIZLANDIRICI OTOS; KÜR-RİT 18; N-OKSİDİETİLEN TİOKARBAMİL-N-OKSİDİETİLEN SÜLFENAMİT; morfolin-4-il morfolin-4-karboditiyoat; 4-((4-morfoliniltiyo)tiyoksometil)-morfolin; 4-((morfolinotiyokarbonil)tio)-morfolin; 4-((morfolinotiokarbonil)tio)morfolin;4-[(4-Morfolinotio)tioksometil]-morfolin;Tiyokarbamil sülfenamid;OTOS; N-Oksidietilentiyokarbamil-N-oksidietilen sülfenamid 4-[(4-Morfoliniltiyo)tiokzometil]-morfolin,4-[(4-Morfoliniltiyo)tiyoksometil]-morfolin,HIZLANDIRICI OTOS,CURE-RITE 18,N-OKSİDİETİLEN TİOKARBAMİL-N-OKSİDİETİLEN SÜLFENAMİT,morfolin-4-il morfolin-4-karboditiyoat,4-((4-morfoliniltiyo)tiyoksometil)-morfolin,4-((morfolinotiyokarbonil)tiyo)-morfolin,4-((morfolinotiyokarbonil)tiyo)morfolin, Hızlandırıcıotolar; 13752-51-7; OTOS; Cure-Rite18; Morfolin,4-[(4-morfoliniltio)tioksometil]-; morfolin-4-ilmorfolin-4-karboditiyoat


TİOKARBAMİL SÜLFENAMİTİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Moleküler ağırlık
248.37
EINECS
237-335-9
Notlar
Tiyokarbamil sülfenamid kullanımları ve uygulamaları şunları içerir: EPDM, SBR, nitril, doğal ve bütil kauçuklar için hızlandırıcı
Sınıf
Özel kimyasallar
Endüstri
Lastik
Fonksiyonlar
Gaz pedalı
Moleküler Formül, C9H16N2O2S2

Molar Kütle, 248.37
Yoğunluk, 1,2971 (kaba tahmin)
Erime Noktası, 139 °C
Boling Noktası, 378,1±52,0 °C(Tahmini)
Parlama Noktası, 182,4°C
Suda Çözünürlük, 20°C'de 127 mg/L
Buhar Basıncı, 25°C'de 0,001Pa
pKa, 1,08±0,20(Tahmini)
Saklama Durumu, Oda Sıcaklığı
Kırılma İndeksi, 1,6800 (tahmini)
Miktar
Veri mevcut değil, lütfen sorunuz.
Kaynama noktası
760 mmHg'de 378,1°C
Yoğunluk
1,34g/cm3
InChI Anahtarı
HOEFWOBLOGZQIQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI=1S/C9H16N2O2S2/c14-9(10-1-5-12-6-2-10)15-11-3-7-13-8-4-11/h1-8H2
Kanonik GÜLÜMSEMELER
C1COCCN1C(=S)SN2CCOCC2

TİOKARBAMİL SÜLFENAMİT HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin