POTASYUM OKTOAT

TANIM:

Potasyum oktoat, gıda katkı maddesi olarak kullanılan bir kaproik asit ve potasyum tuzudur.
Potasyum oktoat, doymamış yağ asitleri ile yapılan yağlarda ekşime gelişimini önlemek için kullanılabilir.
Potasyum oktoatın ayrıca kalp atış hızını yavaşlatmak ve aritmileri azaltmak gibi kalp üzerinde yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir.

CAS: 764-71-6
EINECS 212-130-7
IUPAC Adı: potasyum;oktanoik asit
Moleküler Formül: C8H16KO2+


Potasyum oktoatın insanlarda serum kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürme dahil olmak üzere fizyolojik etkileri olduğu gösterilmiştir.
Potasyum oktoatın ayrıca prostaglandin sentezini inhibe ederek inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir.

Potasyum Oktoat (EGECat Potasyum %15) düşük renk uygulamalarında kullanılan kobalt oktoat ile etkili bir destekleyicidir.
Potasyum Oktoat, organik çözücüler ve yağlarda çözünür ve %15 potasyum metal içeriğine ve %80 toplam katı içeriğine sahiptir.

POTASYUM OKTOAT ÖZELLİKLERİ:
Kobalt ile birleşen dietilen glikol içinde çözünmüş potasyum oktoat, stiren içinde çözünmüş doymamış polyesterlerde hızlandırıcı etkiyi destekler.
Potasyum oktoat, sert üretan köpüklerin üretiminde kullanım için etkili bir birincil trimerizasyon katalizörüdür.
Potasyum oktoat UPS Sistemlerinde kobaltın neden olduğu renk solmasını azaltır


Potasyum oktoat, su bazlı iki bileşenli PU sistemlerinin reolojik ve kap ömrü davranışını stabilize etme yeteneğine sahiptir.
Potasyum oktoat su, alkoller ve diğer polar solventlerle tamamen karışabilir.

POTASYUM OKTOAT UYGULAMALARI:
Potasyum oktoat Sert Üretan Köpüklerde kullanılır
Potasyum oktoat, solvent içeren ve su bazlı sistemlerde doymamış polyesterlerde kullanılır.


DOZAJ:
Yaklaşık dozaj, toplam formülasyona göre %0,2 – 1,0'dır.
% 15'lik ideal dozaj, farklı uygulama alanları için oldukça farklı olabilir ve her sistem için denemelerle belirlenmelidir.

POTASYUM OKTOATIN DEPOLANMASI:
Hava koşullarının etkilerinden koruyun ve 5 ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
Kaplar açıldıktan sonra, ürünün her çıkarılmasından hemen sonra yeniden kapatılmalıdır.
Açık kapların uzun süre saklanması durumunda, kapları tekrar kapatmadan önce ürünün üzerindeki buhar boşluğunun nitrojenle temizlenmesi tavsiye edilir.


POTASYUM OKTOAT İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruz kalma sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İş yerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici respiratörlerin uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi respiratör kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmayan ürün olarak imha edin
POTASYUM OKTOATIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Moleküler Ağırlık 183,31 g/mol
Hidrojen Bağı Verici Sayısı 1
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı 2
Döndürülebilir Bağ Sayısı 6
Tam Kütle 183.07873623 g/mol
PubChem 2.1 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2021.05.07)
Monoizotopik Kütle 183.07873623 g/mol
Topolojik Polar Yüzey Alanı 37,3 Ų
Ağır Atom Sayısı 11
Resmi Ücret 1
Karmaşıklık 89.3
İzotop Atom Sayısı 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı 0
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı 2
Bileşik Kanonikleştirildi Evet
Moleküler Formül C8H17KO2
Molar Kütle 184.32
Kaynama Noktası 239,3°C, 760 mmHg'de
Parlama Noktası 107.4°C
Buhar Basıncı 0,022 mmHg @ 25°C
Metal içeriği K: %14,90 – 15,20
Uçucu olmayan içerik >= %92,0 D1644
Viskozite 3000 – 6000 cPs
Yoğunluk 1,090 – 1,120 g/cm³ 25°C, D1963
Madde Türü:
Kimyasal madde
Sistematik Adı: Oktanoik asit, potasyum tuzu (1:1)
CAS Numarası: 764-71-6
EPA Kayıt Adı: Potasyum oktanoat
Moleküler Ağırlık: 183.31
Moleküler Formül: C8H16O2.K
Erime noktası:
16.5 derece C
Kaynama noktası:
760 mmHg'de 239,3 °C
Alevlenme noktası:
107.4 °C
Hassas Kalite:
182.07100
PSA:
40.13000
günlük:
1.09680
Dış görünüş:
Kuru Toz; Sıvı
Renk/Biçim:
SOĞUK OLDUĞUNDA YAPRAKLI KRİSTALLERE KATILIR
Renksiz
yağlı sıvı
Su çözünürlüğü:
Suda çok az sol (20°C'de 0.068 g/100 g); alkol, kloroform, eter, karbon disülfit, petrol eteri, buzlu asetik asit içinde serbestçe çözünür
Etanol, kloroform, asetonitril ile karışabilir
Suda 789 mg/L, 30°C'dePOTASYUM OKTOAT SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLARI:
potasyum oktoat
C8H16O2
RLEFZEWKMQQZOA-UHFFFAOYSA-N
LS-97999
UNII-7CND0TX59N
POTASYUM OKTOAT
potasyum oktanoat
POTASYUM KAPRİLAT
potasyum kaprilat
potasyum oktanoat
POTASYUM N-OKTANOAT
Potasyum Oktoat (Jd K-15)
OKTANOİK ASİT POTASYUM TUZU
Kaprilik asit potasyum tuzu
Kaprilik asit, potasyum tuzu
Oktanoik asit, potasyum tuzu