N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS)

TANIM:
N-Tert-butilbenzotiyazol-2-sülfenamid (BBTS), yaygın olarak kullanılan bir sonuç hızlandırıcıdır.
N-Tert-butilbenzotiyazol-2-sülfenamid (BBTS), çalışma sıcaklığında çok güvenlidir, iyi yanma direncine sahiptir ve sentetik tutkal oranının kullanımını artırabilen yüksek sabit uzama mukavemetine sahiptir.


CAS Numarası: 95-31-8
Avrupa Topluluğu (EC) Numarası: 202-409-1
Moleküler Formül: C11H14N2S2N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS)'İN EŞANLILARI:
Benzotiyazolsülfenamid, n-(1,1-dimetiletil)-Benzotiyazolil-2-tert-bütilsülfenamid n-(1,1-Dimetiletil)-2-benzotiyazolsülfenamid n-Tert,-bütil-2-benzotiyazolsülfenamid,N-tert-Bütil-2 -benzotiyazolsülfenamid,95-31-8,Santocure NS,Nocceler NS,Vulkacit NZ,Accel BNS,Pennac Tbbs,2-(TERT-BUTİLAMİNOTİO)BENZOTİAZOLE,Vanax NS,2-Benzotiyazolsülfenamid, N-(1,1-dimetiletil)- ,S-(Benzo[d]tiyazol-2-il)-N-(tert-bütil)tiohidroksilamin,2 Benzotiazolesülfenamid, N-tert-bütil-,Benzotiazolil-2-tert-bütilsülfenamid,N-tert-Bütil-2- benzotiyazilsülfenamid,NSC 84176,Santocure NS vulkanizasyon hızlandırıcı,N-(1,3-benzotiazol-2-ilsülfanil)-2-metilpropan-2-amin,N-tert-Butil-2-benzotiyazolil sülfenamid,W468IFJ99C,DTXSID7026572,Benzotiazolsülfenamid, N -(1,1-dimetiletil)-,NSC-84176,NS-P; NSC 84176; NS G; Nocceler NS-P; Perkacit TBBS,S-(Benzo[d]tiazol-2-il)-N-(tert-butil)-tiyohidroksilamin,N-tert-Butilbenzotiyazol-2-sülfenamid,Akrochem BBTS,NTBBTS,TBBS,Nt-Butilbenzotiyazilsülfenamid,HSDB 5288 ,C11H14N2S2,EINECS 202-409-1,Nt-Butil-2-benzotiyazolsülfenamid,S-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-tert-butiltiyohidroksilamin,BRN 0158370,UNII-W468IFJ99C,N-(1, 1-Dimetiletil)benzotiyazolsülfenamid,Santocure TBBS,Perkacit TBBS,Delac NS,Vanax TBSI,Vulkacit NZ/EG,N-tert-Butil-2-benzotiyazosülfenamid,BBTS,SULFENAMIDE TBBS,RHENOGRAN TBBS 80,EC 202-409-1,2 -[(tert-Butilamino)sülfanil]-1,3-benzotiyazol,SCHEMBL80374,DTXCID506572,CHEMBL3182037,Bütil 2-benzotiyazol sülfenamid,IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N,HMS1675L02,NSC84176,Tox21_200895,MFCD0 0022873,nt-bütil-2-benzotiyazol sülfenamid ,AKOS000520589,Nt-Butil-2-benzotiyazol-sülfenamid,N-tert-Butil-2-benzotiyazolsülfenamid,Nt-Butil-2-benzotiyoazol sülfenamid,CAS-95-31-8,n-tert-bütil-2-benzotiyazil sülfenamid ,Nt-Butil-O-benzotiazol-2-sülfenamid,n-tert-bütil-2-benzotiyazol sülfenamid,N-tert-Butil-2-benzotiyazolsülfenamid,N-tert-Butil-2-benzotiyazolilsülfenamid,NCGC00248869-01,NCGC00258449- 01,WLN: T56 BN DSJ CSMX1&1&1,AS-15571,N-tert-butil-2-(4-piperidiloksi)asetamid,2-Benzotiazolsülfenamid,1-dimetiletil)-,EU-0002407,FT-0631485,D70664,BUTYL- 2-BENZOTİYAZOL SÜLFENAMİT, N-TERT-,N-TERT-BÜTİL-2-BENZOTİYAZOL SÜLFENAMİT,SR-01000408154,2-(TERT-BUTİLAMİNOTİYO)BENZOTİYAZOL [HSDB],2-[(tert-Butilamino)sülfanil]-1, 3-benzotiyazol #,SR-01000408154-1,W-100166,Q27292283,(13-BENZOTİAZOL-2-İLSÜLFANİL)(TERT-BÜTİL)AMİN,N-(1,3-benzotiyazol-2-iltiyo)-2-metilpropan -2-amin, n-tert-bütil-2-benzotiyazolsülfenamid; hızlandırıcı ns; 2-(tert-bütilaminotiyo)benzotiyazol; n-tersiyerbütil-2-benzotiyazol sülfenamid; tbbs; 2-[(tert-bütilamino)sülfanil]-1,3-benzotiyazol; 2-benzotiyazolsülfenamid, n-tert-bütil-; accel bns; hızlanmalar; hızlandırıcı(ns); hızlandırıcılar; akrochem bbts; bbt'ler; benzotiyazolsülfenamid, n-(1,1-dimetiletil)-; benzotiyazolil-2-tert-butilsülfenamid; butil 2-benzotiyazol sülfenamid; butilbenzotiyazol sülfenamid; conacns,(dupont); gecikme ns; n-(1,1-dimetiletil)-2-benzotiyazolsülfenamid; n-(1,1-dimetiletil)-2-benzotiyazolsülfenamid; n-(1,1-dimetiletil)-benzotiyazolsülfenamid; n-(1,1-dimetiletil)benzotiyazolsülfenamid; nt-bütil-2-benzotiyoazol sülfenamid; N-(1,3-benzotiyazol-2-ilsülfanil)-2-metilpropan-2-amin; NS; Hızlandırıcı NS; Kauçuk Hızlandırıcı TBBS; Kauçuk Hızlandırıcı NS; HIZLANDIRICI TBBS(NS); HIZLANDIRICI TBBS, 2-(tert-Butilaminotiyo)benzotiyazol, 2-[[(1,1-Dimetiletil)amino]tiyo]benzotiyazol, Antioksidan NS, BBTS, Benzotiyazolil-2-tert-bütilsülfenamid, N-(1,1-Dimetiletil) )-2-benzotiyazolsülfenamid, n-tert-Butil-2-benzotiazol sülfonamid, N-tert-Butil-2-benzotiazolilsülfenamid, N-tert-Butil-2-benzotiyazolilsülfenamid, N-tert-Butilbenzotiyazolsülfenamid, TBBS

N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS) KULLANIM ALANLARI:
N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid, lastiklerin, kayışların ve diğer kauçuk ürünlerinin imalatında vulkanizasyon hızlandırıcı olarak kullanılır.
N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid, doğal bir kauçuk, bütadien kauçuğu, izopren kauçuğu, stiren bütadien kauçuğu ve geri kazanılmış kauçuğun son etki hızlandırıcısıdır, özellikle güçlü alkalin içeriğine sahip karbon siyahı kauçuğu için uygundur.

N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid, çalışma sıcaklığında güvenlidir, güçlü yanma direncine sahiptir, hızlı vulkanizasyon hızına sahiptir, yüksek sabit uzama mukavemetine sahiptir ve sentetik kauçuğun kullanım oranını artırabilir.
Düşük toksisite ve yüksek verimlilik, NOBS'un ideal bir alternatifidir, mükemmel kapsamlı performansa sahiptir ve standart hızlandırıcı olarak adlandırılır. Radyal lastiklerin üretiminde yaygın olarak kullanılır.

N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid, aldehitler, guanidinler ve tiuram hızlandırıcılarla birlikte kullanılabilir ve kavrulmayı önleyici madde PVI ile birleştirildiğinde iyi bir vulkanizasyon sistemi oluşturur.
N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid Esas olarak lastik, lastik ayakkabı, lastik hortum, bant ve kablo üretiminde kullanılır.N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS) UYGULAMALARI:
N-Tert-bütilbenzotiyazol-2-sülfenamid, dolgu karbon siyahı miktarını artırabilen bir amin organik maddedir.
N-Tert-butilbenzotiyazol-2-sülfenamid "standart hızlandırıcı" olarak adlandırılır ve şu anda baskın tipte sülfamit vulkanizasyon hızlandırıcıdır
Çeşitlerden biri esas olarak doğal kauçuk, cis-butadien kauçuğu, stiren bütadien kauçuğu, izopren kauçuğunda kullanılır.
N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS) ÜRETİM YÖNTEMİ:

N-Tert-butilbenzotiyazol-2-sülfenamid, 2-tiyobenzotiyazolün (hızlandırıcı M) sodyum tuzunun tert-butilamin ile reaksiyonuyla elde edilir.
Yavaş yavaş 0,75mol tert-butilamini %13 hızlandırıcı M'nin 0,5mol sodyum tuzu çözeltisine ekleyin, yarım saat sonra 0,36mol %25 sülfürik asit çözeltisi ekleyin ve 45-50°C'de 0,5 saat reaksiyona sokun.
0.6mol %15 sodyum hipoklorit 2 saat içinde ilave edildi.
Reaksiyondan sonra soğutulur, süzülür, yıkanır ve 50°C'nin altında kurutularak ürün elde edilir.N-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİT (BBTS) HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edinN-TERT-BUTİLBENZOTİYAZOL-2- SÜLFENAMİTİN (BBTS) KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Moleküler ağırlık
238,4 gr/mol
XLogP3
3.4
Hidrojen Bağı Donör Sayısı
1
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı
4
Dönebilen Tahvil Sayımı
3
Tam Kütle
238.05984080 gr/mol
Monoizotopik Kütle
238.05984080 gr/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı
78,5Ų
Ağır Atom Sayımı
15
Resmi Ücret
0
Karmaşıklık
215
İzotop Atom Sayısı
0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı
0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı
0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı
1
Bileşik Kanonikleştirilmiştir
Evet
Moleküler Formül, C11H14N2S2

Molar Kütle, 238.37
Yoğunluk, 1,29 g/cm3
Erime Noktası, 105°C
Boling Noktası, 344,1±25,0 °C(Tahmini)
Parlama Noktası, 165°C
Buhar Basıncı, 25°C'de 6,72E-05mmHg
BRN, 158370
pKa, 1,25±0,70(Tahmini)
Depolama Koşulu, Karanlık yerde saklayın, Kuru mühürlü, Oda Sıcaklığı
Kırılma İndeksi, 1,5500 (tahmini)
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kimyasal özellikleri açık sarı kahverengi toz. Benzen, diklorometan, karbon tetraklorür, etil asetat, aseton, etanolde çözünür, benzinde çözünür, suda çözünmez.


Erime noktası, 105°C
Kaynama noktası, 344,1±25,0 °C(Tahmini)
Yoğunluk, 1,29 g/cm3
buhar basıncı, 25°C'de 0Pa
kırılma indisi, 1,5500 (tahmini)
Parlama noktası, 165°C
Depolama sıcaklığı., Karanlık bir yerde saklayın, Kuru mühürlü, Oda Sıcaklığı
pka, 1,25±0,70(Tahmini)
Suda Çözünürlük, 20°C'de 1,74 mg/L
BRN, 158370
LogP, 25°C'de 3,36
CAS RN.:, 95-31-8
EINECS:, 202-409-1
Molekül Ağırlığı:, 238.3723
Moleküler Formül:, C11H14N2S2
Yoğunluk:, 1,22g/cm3
Erime Noktası(°C):, 105°C
Kaynama Noktası(°C):, 760 mmHg'de 344,1°C
Parlama Noktası(°C):, 161,9°C
kırılma_indeksi:, 1.642