METİL GLUSET-20

TANIM:

Metil gluset-20, polietilen glikol ile metil glikozun bir eteridir.
Metil gluset-20 ayrıca mısırdan da elde edilebilir.
Metil gluset-20'nin mükemmel su tutma özellikleri vardır.

CAS Numarası, 68239-42-9
Avrupa Topluluğu (EC) Numarası: 614-384-8
Chem/IUPAC Adı:, Poli(oksi-1,2-etandiil), a-hidro-.omega.-hidroksi-, metil fi-d-glikopiranosidli eter (4:1)
Moleküler Formül: C15H30O10


Metil gluset-20 soluk sarı viskoz bir sıvı halinde gelir.
Metil gluset-20'nin hafif bir kokusu vardır.

METİL GLUCETH-20'NİN KULLANIMI VE FAYDALARI:
Metil gluset-20 muazzam su tutma kapasitesine sahip olduğundan formülasyon açısından çok faydalıdır.
Metil gluset-20, banyo sabununun yumuşak ve kırılmaz yapısına, losyon ve kremlerde ise daha pürüzsüz bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur.
Metil gluset-20, yapısında önemli sayıda hidroksil grubu (-OH) bulundurduğu için su molekülleri ile bağ oluşturabiliyor ve bu sayede daha fazla su çekebiliyor.


Metil gluset-20 cilde uygulandığında çevredeki nemi çeker ve cildin kullanımına sunar.
Kuru ciltler için hem nem verir hem de cilt yüzeyinde film oluşturarak nemin kaçmasına izin vermez.

Metil gluset-20, bu bileşene özgü olan, cilde yumuşak ve pürüzsüz bir his verir.
Metil gluset-20, Kremler, losyonlar, tıraş sonrası ürünler, banyo sabunları, temizlik ürünleri ve saç dalgalı ürünlerde kullanılır.


Metil gluset-20, yeni bir bileşik oluşturmak için polietilen glikolün glikozla birleştirilmesiyle yapılır.
Kozmetiklerde nemlendirici ve bakım maddesi olarak işlev görür.
Üreticisine göre, metil gluset-20'nin (ticari adı Glucam™ E-20 ile de bilinir) düşük tahriş potansiyeli, onu hassas cilt formülasyonları için ideal kılmaktadır.

Bağımsız Kozmetik İçerik İnceleme paneli, metil gluset-20'nin, konsantrasyonlarının %4 ila 15 arasında değiştiği ve durulanan ürünlerin genellikle daha büyük miktarlar içerdiği kozmetiklerde kullanıldığında güvenli olduğunu bulmuştur.


Metil Glucet-20, Glikoz ve Metil Alkolden üretilen ve orijinal olarak mısır şekeri ve mısır nişastasından elde edilen suda çözünür bir yumuşatıcı ve nemlendiricidir.
Metil Glucet-20, cilde pürüzsüz bir his veren çok yönlü, yumuşak, etkili bir nemlendirici, yumuşatıcı ve köpük oluşturucu maddedir.
Metil Glucet-20, nem tutma özellikleri ve gözenekleri ve folikülleri açma yeteneği nedeniyle özel olarak kullanılır.
Metil Glucet-20 Etoksillenmiş metil glikoz eterdir Nemlendirici, cildin gün boyu nemin korunmasına yardımcı olur.
Metil Glucet-20 Tüm cilt bakım formüllerinde kullanıma uygundur.
Hem durulanan hem de yıkanan formüller.

Yüksek düzeyde Metil Gluset-20 kullanın (%2'den fazla), ciltte sıcaklık hissine neden olabilir.
Bazı kullanıcılarda ise Metil Glucet-20 herhangi bir alerji veya tahrişe neden olmaz.Metil Gluset-20, metil glikozun Polietilen glikol eteridir.
Metil Glucet-20 suda çözünebilen bir sıvı nemlendirici ve yumuşatıcıdır.
Metil Gluset-20, kozmetik formülasyonlarda bir bileşen olarak kullanılır.

Metil Gluset-20 pürüzsüz ve yumuşak bir cilt hissi verir.
Olağanüstü su tutma özellikleri nedeniyle losyonlarda, kremlerde, tıraş sonrası ürünlerde, kalıp sabunlarda, banyo ürünlerinde, saç dalgalı ürünlerde ve temizlik ürünlerinde kullanım alanı bulur.METİL GLUCETH-20 HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin
METİL GLUCETH-20'NİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Görünüm, Hafif, Viskoz Sıvı
Renkli, APHA, Maks. 80
Hidroksil değeri, 205-225
Sabunlaşma değeri, mg/g, Maks. 1.0
Asit değeri, Maks. 1.0
Su içeriği, %, Maks. 1.0
İyot değeri, Maks. 1.0
Kül, % Ağırlık, Maks. 0,5
Menşei: Sentetik
Raf ömrü: mfg'den itibaren 2 yıl. tarih
Yük Sınıflandırması: NMFC 43940 S 2 CL 85
Koşer Durumu: Koşer Değil
Parlama Noktası: >175ø C
Erime Noktası: Yok
API: HAYIR
Alerjen: HAYIR
Tehlikeli madde: EVET
Molekül Ağırlığı: 370,39 g/mol
Moleküler ağırlık
370,39 gr/mol
XLogP3-AA
-3.2
Hidrojen Bağı Donör Sayısı
4
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı
10
Dönebilen Tahvil Sayımı
14
Tam Kütle
370,18389715 gr/mol
Monoizotopik Kütle
370,18389715 gr/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı
136Ų
Ağır Atom Sayımı
25
Resmi Ücret
0
Karmaşıklık
319
İzotop Atom Sayısı
0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı
2
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı
3
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı
0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı
0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı
1
Bileşik Kanonikleştirilmiştir
Evet

Kullanımı: Cilt bakım ürünlerinde tüm formüllerde kullanılır.
Karıştırma yöntemi: Suya karıştırın Isıya dayanabilir 3-10 pH aralığında formüle edilebilir (kalıp sabunlarla kullanılabilir).
Kullanım oranı: %0,5-5 (%2'den fazla olan yüksek düzeyde Metil Glucet-20 kullanın, ciltte sıcaklık hissine neden olabilir. Ancak herhangi bir alerji veya tahrişe neden olmaz.)
Ürün özellikleri: Yarı yoğunlaştırılmış sıvı
Çözünürlük: Suda çözünebilir
Saklama: Oda sıcaklığında saklanabilir Ancak şişeyi sıkıca kapatın ve doğrudan güneş ışığından veya ısıdan koruyun, ürün en az 2 yaşındadır.

METİL GLUCETH-20'NİN EŞ ANLAMLILARI:
Metil gluset
68239-42-9
2-[[(2R,6R)-3,4,5-tris(2-hidroksietoksi)-6-metoksioksan-2-il]metoksi]etanol
SCHEMBL9780103
DTXSID80941306
Metil 2,3,4,6-tetrakis-O-(2-hidroksietil)heksopiranosid
195378-75-7