TIB KAT 318

AÇIKLAMALAR:

TIB KAT 318, esterleşme ve transesterleşme reaksiyonlarının katalizörü olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bir katalizördür.
TIB KAT 318 ayrıca izosiyanatlar ve alkoller arasındaki reaksiyonun özellikle kaplamalarda katalizlenmesinde kullanılmaktadır.
TIB KAT 318 kap ömrünü uzatır ve 1p- ve 2p- PU formülasyonlarında kullanılabilir.CAS NUMARASI: 68299-15-0

EC NUMARASI: 269-595-4

MOLEKÜLER FORMÜL: C36H72O4Sn

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 687.66TANIM:

TIB KAT 318, (C8H17)2Sn(O2CR)2 kimyasal formülüne sahip bir organotin bileşiğidir, burada R, bir karboksilik asitten türetilen bir karboksilat fonksiyonel grubu temsil eder.
TIB KAT 318, iki oktil grubuna (C8H17) ve iki karboksilat grubuna bağlı bir kalay atomundan oluşur.
TIB KAT 318, çeşitli endüstriyel uygulamalarda genellikle stabilizatör ve katalizör olarak kullanılır.
Spesifik TIB KAT 318 bileşiklerinin, farklı karboksilat gruplarına sahip olabileceğini ve bunların özelliklerinde ve uygulamalarında farklılıklara yol açabileceğini not etmek önemlidir.
TIB KAT 318, dioktil kalay dikarboksilat ile çalışırken uygun taşıma, saklama ve güvenlik yönergelerini takip etmek için gereklidir.

TIB KAT 318, polivinil klorür (PVC) üretiminde ısı dengeleyici ve yardımcı dengeleyici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
TIB KAT 318, PVC'yi ısı ve UV radyasyonunun neden olduğu bozulmaya karşı koruyarak mükemmel termal kararlılık sağlar.
TIB KAT 318, PVC ürünlerin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü arttırır.
TİB KAT 318, başta esterleşme reaksiyonları olmak üzere bazı kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi görür.

TIB KAT 318 karboksilik asitler ile alkoller arasındaki reaksiyonu hızlandırarak ester oluşumunu kolaylaştırır.
TIB KAT 318'in katalitik aktivitesi, çeşitli endüstrilerde ester bazlı bileşiklerin verimli sentezini sağlar.
TIB KAT 318, polimer sistemlerde çapraz bağlama maddesi olarak görev yapabilir.
TIB KAT 318, polimerlerdeki hidroksil veya karboksil grupları gibi fonksiyonel gruplarla çapraz bağlar oluşturarak, polimerlerin mekanik özelliklerini, termal kararlılığını ve kimyasal direncini artırır.

TIB KAT 318, çok çeşitli polimerlerle uyumludur ve farklı polimer sistemlerinde kullanılabilir.
Bu çok yönlülük, TIB KAT 318'i PVC üretimi, kaplamalar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulanabilir kılar.
TIB KAT 318, polimer formülasyonlarında kullanılan diğer katkı maddeleri ve bileşenlerle iyi bir kimyasal uyumluluk sergiler.
TIB KAT 318, diğer stabilizatörler, plastikleştiriciler ve işleme yardımcıları ile etkili bir şekilde birleştirilerek, özelleştirilmiş formülasyona ve polimer özelliklerinin optimizasyonuna olanak tanır.

TIB KAT 318, PVC stabilizasyonu gibi spesifik uygulamalar için birçok bölgede kabul görmüş ve onaylanmış bir katkıdır.
TIB KAT 318, çeşitli endüstrilerde güvenli ve uyumlu kullanımını sağlayan düzenleyici standartlar ve yönergelere uygundur.
Ek olarak, avantajları en üst düzeye çıkarmak ve kullanımıyla ilişkili potansiyel riskleri en aza indirmek için uygun kullanım, depolama ve güvenlik yönergelerine bağlılık esastır.
TIB KAT 318, işlevselliğine ve uygulamasına katkıda bulunan belirli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.
TIB KAT 318'in rengi, içerdiği spesifik bileşiğe ve safsızlıklara bağlı olarak renksizden açık sarıya veya kehribar rengine kadar değişebilir.

TIB KAT 318 genellikle kokusuzdur veya hafif, karakteristik bir kokuya sahip olabilir.
TIB KAT 318 tipik olarak sıvı veya viskoz yağlı bir maddedir.
TIB KAT 318 suda çözünmez ancak alkoller, eterler ve hidrokarbonlar gibi organik solventlerde çözünür.
TIB KAT 318, normal depolama ve işleme koşullarında iyi bir kimyasal stabilite sergiler.
TIB KAT 318, aşırı sıcaklıklarda veya kuvvetli asit veya bazların varlığında bozunma veya kimyasal değişimlere uğrayabilir.

TIB KAT 318, başta esterleşme reaksiyonları olmak üzere bazı kimyasal reaksiyonlarda katalizör ve reaktan görevi görebilir.
TIB KAT 318 karboksilik asitler ve alkollerle reaksiyona girerek ester oluşumuna katılabilir.
Spesifik erime ve kaynama noktaları, belirli bileşiğe bağlı olarak değişebilir.
TIB KAT 318 genellikle bir dizi erime noktası ve kaynama noktası sergiler.KULLANIM ALANLARI:


-PVC Stabilizasyon:

TIB KAT 318, polivinil klorür (PVC) üretiminde ısı stabilizatörü ve ko-stabilizatör olarak kullanılır.
TIB KAT 318, PVC'nin işlenmesi sırasında ısı ve UV ışınlarına maruz kalması sırasında bozulmasını önlemeye yardımcı olur, böylece PVC ürünlerinin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırır.


-Katalizör:

TİB KAT 318, başta esterleşme reaksiyonları olmak üzere bazı kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi görür.
TIB KAT 318, karboksilik asitler ve alkoller arasındaki reaksiyonu kolaylaştırarak ester oluşumunu destekler.
Bu da TIB KAT 318'i çeşitli organik sentez proseslerinde ve ester bazlı ürünlerin üretiminde değerli kılmaktadır.


-Çapraz bağlayıcı madde:

TIB KAT 318, polimer sistemlerde çapraz bağlama maddesi olarak görev yapabilir.
TIB KAT 318, polimerlerdeki hidroksil veya karboksil grupları gibi fonksiyonel gruplarla reaksiyona girerek polimerlerin mekanik özelliklerini, termal kararlılığını ve kimyasal direncini artıran çapraz bağlar oluşturabilir.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER:


-Erime noktası: <0°C
-Kaynama noktası: 252.5™[101 325 Pa'da]
-Yoğunluk: 1,03 g/cm3
-buhar basıncı: 20℃'de 0,001-0,002Pa
-kırılma indeksi: 1.4680
- Parlama noktası: 140°C
-Özgül Ağırlık: 1.03
-Suda Çözünürlük: 20°'de 168μg/LDEPOLAMAK:

Kuru, karanlık ve havalandırılmış bir yerde saklayın.SİNONİM:

TIB KAT 318dioktiltin dinonanoat
katalizör UL 38
Dioctyltindineodekanoat
DİOKTİLDİNODEKanoatetin
Dioktiltin dikarboksilat
DİOCTYLDINEODECANOATETIN, tech-95
bis(neodekanoiloksi)dioktilstanan
dioctylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-stannan
Stannan, dioctylbis(1-oxoneodecyl)oxy-
bis(neodekanoiloksi)dioktilstanan
Stannan, dioctylbis(1-oxoneodecyl)oxy-
dioctylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-stannan
dioctylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-Stannan
Dioctyltindineodekanoat
Neodekanoik asit, 1,1'-(dioctylstannylene) ester
dioktiltin dinonanoat