TIB KAT 188

TANIM:

TIB KAT 188 kalaylı bir oktoat kalitesidir.
TIB KAT 188 İnorganik kalay katalizörü görevi görür.
TIB KAT 188 boya ve kaplamalarda kullanılır.

CAS: 18282-10-5

TIB KAT 188, organik esterlerin ve plastikleştiricilerin üretiminde kullanılan bir katalizördür.
TIB KAT 188, daha yüksek reaksiyon sıcaklıklarında (> 160°C) kısa reaksiyon süreleriyle neredeyse tam dönüşümlere yol açan yüksek seviyede katalitik aktiviteye sahiptir.
TIB KAT 188 ayrıca açık renkli esterlerin üretimini de sağlar.
İkincil reaksiyonlar, asidik katalizörlere kıyasla neredeyse hiç oluşmaz.

TIB KAT 188 kalaylı bir oksalattır.
TIB KAT 188, organik esterlerin ve plastikleştiricilerin üretiminde kullanılan inorganik kalay katalizörüdür.
TIB KAT 188 boya ve kaplamalarda da kullanılmaktadır.

TIB KAT 188 susuz bir kalay klorürdür.
TİB KAT 188 İnorganik kalay katalizörü görevi görür.
TIB KAT 188 kaplama ve boyalar için tasarlanmıştır.

TIB KAT 188, reaktanlarda iyi dağılan sıvı bir katalizördür.
TIB KAT 188, oleokimya, kataliz veya poliüretan sistemlerinde esterleştirme, silikon reçineleri ve silanların kürlenmesi ve laktonların biyobozunur polimerlere polimerizasyonu için kullanılır.

TIB KAT 188, bir esterleştirme katalizörü olarak mükemmel katalitik özelliklere sahip, serbest akışlı, kuru, kararlı bir kalay(II) oksittir.
Esterleştirme için eklenecek TIB KAT 188 miktarları genellikle ağırlıkça %0,01 ile %0,10 arasındadır.
TIB KAT 188, 180 - 260°C arasındaki reaksiyon sıcaklıklarında en yüksek katalitik aktiviteyi gösterir.

TIB KAT 188, inorganik kalay katalizörü görevi görür.
TIB KAT 188 kalay oksit sınıfıdır.
TİB KAT 188 Çok iyi katalitik özelliklere sahiptir.
TIB KAT 188 boya ve kaplamalarda kullanılır.

TİB KAT 188 ÖZELLİKLERİ:
TIB KAT 188 kalay, bizmut, çinko, alüminyum, zirkonyum, bakır, seryum, titanyum, potasyum ve demir bazlı Organometalik katalizörlerdir.
TIB KAT 188, öncelikle kalay ve bizmut bazlı İnorganik katalizörlerdir.
TIB KAT 188 Sülfonik asit katalizörleri de mevcuttur.

TIB KAT 188 Yüksek saflığa sahiptir.
TİB KAT 188, bazı sınıflar için farklı fiziksel formlara sahiptir.
TİB KAT 188 Çatışma mineralleri kullanılmaz.


TİB KAT 188'İN FAYDALARI:
TIB KAT 188, minimum yan ürünle mümkün olan seçici katalizdir.
TIB KAT 188 Çok aktif veya gecikmeli reaksiyon mümkündür.
TIB KAT 188, Düşük sıcaklık veya yüksek sıcaklık aktivasyonuna (gizli) sahiptir.

TIB KAT 188'in toksikolojik olarak inert dereceleri mevcuttur.
TIB KAT 188, kalay kullanımının sorun olduğu durumlarda kullanılabilen kalay bazlı olmayan katalizörlerdir.
TIB KAT 188, bitmiş sistemde Düşük renk değişikliğine sahiptir.

TİB KAT 188 UYGULAMALARI :
TIB KAT 188 Oleokimya - esterleştirme ve transesterleştirmede kullanılır.
TIB KAT 188, poliüretan esaslı kaplamaların, yapıştırıcıların ve mastiklerin katalizinde kullanılır.

TIB KAT 188, özellikle yeni nesil dolgu macunlarında popüler olan silan modifiyeli polimerlerin çapraz bağlanmasında kullanılmaktadır.
TIB KAT 188, XLPE başta olmak üzere PVC ve termoplastiklerin katalizinde kullanılır.
TIB KAT 188 alkid reçineleri, polyesterler ve doymamış polyesterlerin sentezinde kullanılır.

TİB KAT 188 KULLANIM ALANLARI:
TIB KAT 188 Yapıştırıcılar ve Mastiklerde kullanılır
TIB KAT 188 Katalizör & Adsorbanlarda kullanılır
TIB KAT 188 Kaplamalarda Kullanılır

TIB KAT 188 Kompozitlerde kullanılır
TIB KAT 188 İnşaatta Kullanılır
TIB KAT 188 Sanayide kullanılır.

TIB KAT 188 Kauçukta Kullanılmaktadır
TIB KAT 188 Termoplastik Bileşiklerde Kullanılmaktadır
TIB KAT 188Termoset olarak kullanılmaktadır.

TIB KAT 188, oleokimyada esterleştirmeler için kullanılabilir
TIB KAT 188 poliüretan sistemlerin katalizi için kullanılabilir.
TIB KAT 188 silikon reçinelerin ve silanların kürlenmesinde kullanılabilir.

TIB KAT 188, laktonların biyolojik olarak parçalanabilen polimerlere polimerizasyonu için kullanılabilir.
TIB KAT 188, reaktan içinde iyi dağılan sıvı bir katalizördür.

Ayrıca TIB KAT 188, çalışan reaksiyon sırasında kolay bir oranlama sağlar.
TIB KAT 188 reaktanlara olduğu gibi veya alkollerle karıştırılarak ilave edilebilir.
Esterleştirmelerde TIB KAT 188 > 160 °C sıcaklıkta kullanılabilir.

TIB KAT 188 ile hafif, şeffaf ürünler elde etmek mümkündür.
TIB KAT 188 genel olarak %0,01 - 0,20 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılır.
TIB KAT 188'in esterlerden uzaklaştırılması, örneğin hidroliz veya oksidasyon gibi kimyasal yöntemler dışında, ayrıca TIB TINEX® ürünleri ile adsorpsiyon yoluyla da mümkündür.TIB KAT 188, polyester ve oleokimyasal esaslı esterlerin üretiminde kullanılan bir katalizördür.
TIB KAT 188 elastomer üretiminde aktivatör olarak da kullanılmaktadır.
TIB KAT 188 suda ve bir dizi susuz polar solventte çözünür.
TIB KAT 188, esterleştirme işlemi sırasında alkollerin dehidrasyonunu en aza indirir ve olası yan ürünlerin oluşturabileceği kokuları ve ürünlerde renk bozulmalarını önler.

TİB KAT 188 İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İşyerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmayan ürün olarak imha edin

Depolamak:
TİB KAT 188 orijinal ambalajında ve ağzı kapalı olarak muhafaza edildiğinde en az bir yıl saklanabilir.
Ambalajlama:
25 kg'lık plastik bidon, istek üzerine diğer ambalaj boyutları mevcuttur.

Güvenlik için özel tavsiyeler:
Şunlarla ilgili bilgiler:
nakliye ve tehlikeli kimyasalları düzenleyen yönetmeliklere göre sınıflandırma ve etiketleme
depolama ve taşıma için koruyucu önlemler
kaza ve yangın durumunda güvenlik önlemleri
toksisite ve ekolojik etkiler

TIB KAT 188'İN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Kimyasal formül Sn(OOCC7H15)2
CAS No. 301-10-0
Moleküler ağırlık 405,1 g/mol
Toplama sıvısının durumu
Erime noktası ≥ - 25°C
Toplam kalay içeriği %28 - 29,3
Kalay (II) içeriği ≥ %26,9
Yoğunluk (20°C) 1,23 - 1,27 g/cm3
Viskozite 270 - 430 mPa*s
Renk (Gardner) ≤ 5