DİDESİLDİMETİLAMONYUM KLORÜR %80


Didesildimetilamonyum klorür %80, öncelikle dezenfektan ve biyosit olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, bakterilere, virüslere, mantarlara ve alglere karşı geniş spektrumlu aktiviteleri nedeniyle antimikrobiyal ajanlar olarak yaygın şekilde kullanılan kuaterner amonyum bileşiği (QAC) ailesinin bir parçasıdır.

CAS Numarası: 7173-51-5
EC Numarası: 230-525-2

Didesildimetilamonyum klorür, DDAC, DDADMAC, DDA, N,N-Didesildimetilamonyum klorür, Dimetildidesilamonyum klorür, N-Desildimetil-N-oktilamonyum klorür, Didesilmetilamonyum klorür, Dimetiloktildesilamonyum klorür, Dimetildidesiloktil amonyum klorür, Dimetiloktildodesilamonyum klorür, Dimetildesiklotadesilamonyum klorür, Di metildesiloktadesilamonyum klorür, Desil dimetil amonyum klorür , Didesil dimetil amonyum klorür, Dimetildidesil amonyum klorür, N-Desildimetilamin klorür, N-Oktildimetildesilamin klorür, Didesildimetilamonyum diklorür, Didesildimetilamonyum klorokromat, Desiltrimetilamonyum klorür, Dimetiloktadesilmetilamonyum klorür, Dimetildioktadesilmetilamonyum klorür, Oktildesildimetilamonyum klorür, N-Oktil dimetildesilamonyum klorür, Dimetildidesilamonyum klorür, Dimetiloktildodesilamonyum klorür, Dimetildesilamonyum klorür, Dimetildesildodesilamonyum klorür, Dimetildesiloktilamonyum klorür, Dimetiloktildodesilamonyum klorür, Didesildimetilamonyum klorit, Didesildimetilamonyum klorat, Didesildimetilamonyum bromür, Didesildimetilamonyum florür, Didesildimetilamonyum iyodür, Dimetildesiloktadesilamonyum bromür, Dimetildesiklotadesilammoni um florür, Dimetildesiloktadesilamonyum iyodür, Desiltrimetilamonyum bromür, Didesildimetilamonyum sülfamat, Didesildimetilamonyum sülfat, Didesildimetilamonyum nitrat, Didesildimetilamonyum fosfat, Didesildimetilamonyum hidrojen sülfat, Didesildimetilamonyum hidroksit, Didesildimetilamonyum asetat, Didesildimetilamonyum format, Didesildimetilamonyum karbonat, Didesildimetilamonyum bikarbonat, Didesildimetilamonyum sitratUYGULAMALAR


Didesildimetilamonyum klorür %80 sağlık tesislerinde dezenfektan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hastanelerde, kliniklerde ve dişçi muayenehanelerinde yüzey dezenfeksiyonunda %80 didesildimetilamonyum klorür kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, gıda endüstrisinde gıdayla temas eden yüzeyleri ve işleme ekipmanlarını sterilize etmek için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 süt işleme tesislerinde, bira fabrikalarında ve şarap imalathanelerinde sanitasyon amacıyla kullanılmaktadır.
Mikrobiyal büyümeyi ve biyofilm oluşumunu kontrol etmek için soğutma kulelerine ve su arıtma sistemlerine %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.

Didesildimetilamonyum klorür %80, yüzme havuzlarında ve spa'larda su kalitesini korumak için dezenfektan olarak kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür tarım sektöründe çiftlik ekipmanlarının ve hayvan barınaklarının dezenfekte edilmesi için kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, veteriner klinikleri ve hayvancılık tesislerinde dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirleri amacıyla kullanılmaktadır.
Bu bileşik, dezenfektan spreyler ve mendiller gibi ev temizlik ürünlerine dahil edilir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 okullar, kreşler ve cezaevleri gibi kurumsal ortamlarda yüzey dezenfeksiyonu için kullanılır.

İmalat ekipmanlarının ve üretim alanlarının sanitasyonu için endüstriyel temizleme formülasyonlarına %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 ilaç endüstrisinde temiz odaların ve steril üretim ortamlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 kozmetik sektöründe güzellik salonlarında kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 konaklama endüstrisinde otel odalarının, restoranların ve yiyecek-içecek tesislerinin sanitasyonu için kullanılır.
Mikrobiyal kirlenmeyi ve küf oluşumunu kontrol etmek için HVAC sistemlerine ve hava kanallarına %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 su arıtma tesislerinde içme suyu kaynaklarının dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, atık su arıtma tesislerinde mikrobiyal kontrol ve koku azaltımı amacıyla kullanılmaktadır.
Didesildimetilamonyum klorür % 80 spor salonları ve spor merkezleri gibi dinlenme tesislerinde ekipmanların ve soyunma odalarının dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.

Küf sporlarını öldürmek ve yeniden büyümeyi önlemek için küf giderme ürünlerine %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında oturma alanları ve çok dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılmaktadır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 denizcilik endüstrisinde gemilerin, teknelerin ve denizcilik ekipmanlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 laboratuvarlarda ve araştırma tesislerinde ekipmanların ve çalışma alanlarının sterilizasyonu için kullanılır.

Meyve, sebze ve mahsul depolama tesislerinin dezenfeksiyonu için tarımsal spreylere ve dezenfektanlara %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, tekstil endüstrisinde kumaşların ve tekstil ürünlerinin antimikrobiyal işlemlerinde kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 acil müdahale durumlarında kontamine yüzeylerin ve ortamların dezenfeksiyonu için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, petrol ve gaz endüstrisinde sondaj sıvılarında ve üretim ekipmanlarında mikrobiyal kontrol için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, kağıt hamuru işleme ekipmanlarının ve kağıt yapım makinelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Mikrobiyal kirlenmeyi ve korozyonu önlemek için endüstriyel soğutma suyu sistemlerine %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 otomotiv endüstrisinde araç içlerinin ve üretim tesislerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 havacılık endüstrisinde uçak kabinlerinin, kokpitlerin ve bakım alanlarının sanitasyonu için kullanılmaktadır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 elektronik endüstrisinde temiz oda ortamlarının ve yarı iletken üretim tesislerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Küf oluşumuna karşı koruma sağlamak amacıyla küflenmeye karşı dayanıklı kaplamalara ve boyalara %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.

Didesildimetilamonyum klorür %80 inşaat sektöründe şantiyelerin, alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, farmasötik bileşim endüstrisinde bileşim alanlarının ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 cenaze ve morg endüstrisinde mumyalama odalarının ve ekipmanlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 su bazlı boya ve kaplamalara mikrobiyal kontaminasyonu önlemek amacıyla koruyucu olarak eklenir.

Didesildimetilamonyum klorür %80, ahşap ve kereste ürünlerinin korunmasında küf ve mantar oluşumunu önlemek için kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, tekstil ve deri eşyaların korunmasında mikrobiyal bozunmayı engellemek için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin korunmasında mikrobiyal bozulmayı önlemek için kullanılır.
İç hava ve havalandırma kanallarının dezenfeksiyonu için hava temizleme cihazlarına ve HVAC sistemlerine %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.

Müze eserlerinin ve arşiv malzemelerinin korunmasında % 80 oranında didesildimetilamonyum klorür kullanılmaktadır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, gıda ambalaj malzemelerinin muhafazasında, depolama ve taşıma sırasında mikrobiyal kontaminasyonu önlemek amacıyla kullanılır.

Mikrobiyal büyümeyi ve bozulmayı önlemek için su bazlı yağlayıcılara ve metal işleme sıvılarına %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, fotoğraf filmlerinin ve kağıtlarının korunmasında mikrobiyal bozulmayı önlemek için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, farmasötik ve tıbbi ürünlerin korunmasında, steriliteyi ve raf ömrünü korumak için kullanılır.
Mikrobiyal kontrol ve ürün muhafazası için tarımsal pestisitlere ve herbisitlere %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin korunmasında mikrobiyal bozulmayı önlemek için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, mikrobiyal kirlenmeyi ve bozulmayı önlemek için boyaların, kaplamaların ve yapıştırıcıların korunmasında kullanılır.
Mikrobiyal büyümeyi ve bozulmayı önlemek için metal işleme sıvılarına ve kesme yağlarına %80 didesildimetilamonyum klorür eklenir.
Didesildimetilamonyum klorür, plastiklerin ve polimerlerin korunmasında mikrobiyal bozulmayı ve renk bozulmasını önlemek için kullanılır.TANIM


Didesildimetilamonyum klorür %80, öncelikle dezenfektan ve biyosit olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, bakterilere, virüslere, mantarlara ve alglere karşı geniş spektrumlu aktiviteleri nedeniyle antimikrobiyal ajanlar olarak yaygın şekilde kullanılan kuaterner amonyum bileşiği (QAC) ailesinin bir parçasıdır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 genellikle sağlık tesisleri, gıda işleme tesisleri, su arıtma sistemleri ve tarımsal ortamlar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara yönelik dezenfektan formülasyonlarında bulunur.
Didesildimetilamonyum klorür %80 çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir, bu da onu dezenfeksiyon ve sanitasyon amaçları için popüler bir seçim haline getirir.

%80 Didesildimetilamonyum klorür tipik olarak su içinde aktif bileşenin %80'ini içeren bir çözelti halinde sağlanır.
Geriye kalan yüzde, stabilitesini ve etkinliğini arttırmak için diğer bileşenlerden ve stabilizatörlerden oluşur.

Didesildimetilamonyum klorür %80, uzun bir kimyasal isme sahip bir kuaterner amonyum bileşiğidir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, geniş spektrumlu antimikrobiyal özellikleriyle bilinen katyonik bir yüzey aktif maddedir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 berrak, renksiz ila soluk sarı bir sıvı halinde görünür.

Didesildimetilamonyum klorür %80 karakteristik amonyum kokusuna ve hafif yağlı bir dokuya sahiptir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 suda ve etanol gibi organik çözücülerde çözünür.
Didesildimetilamonyum klorür %80, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak dezenfektan ve sanitizatör olarak kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 bakteri, virüs, mantar ve alglere karşı etkilidir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 mikroorganizmaların hücre zarlarını bozarak onların inaktivasyonuna yol açar.

Didesildimetilamonyum klorür %80, sağlık hizmetlerinde yüzey dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Didesildimetilamonyum klorür %80 aynı zamanda gıda işleme tesislerinde ekipman ve yüzeylerin sanitasyonu için de kullanılır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, ev dezenfektanlarında ve temizlik ürünlerinde önemli bir bileşendir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 su arıtma sistemlerinde mikrobiyal büyümeyi ve biyofilm oluşumunu kontrol etmek için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, uzun süreli kalıntı aktivitesiyle bilinir ve patojenlere karşı uzun süreli koruma sağlar.
Didesildimetilamonyum klorür %80 metaller, plastikler ve kauçuk dahil çok çeşitli malzemelerle uyumludur.

Didesildimetilamonyum klorür %80 genellikle kumaş yumuşatıcıları ve tekstil işlemlerine yönelik formülasyonlara dahil edilir.
Didesildimetilamonyum klorür %80 tarımsal ortamlarda mahsulün korunması ve tarım ekipmanlarının dezenfeksiyonu için kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 potansiyel tehlikeleri nedeniyle sağlık ve çevre kuruluşları tarafından denetlenmektedir.
Bu bileşiğin güvenli kullanımını sağlamak için uygun kullanım ve seyreltme şarttır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, etkili dezenfeksiyon için önerilen konsantrasyonlara ve temas sürelerine uyulması önemlidir.
Didesildimetilamonyum klorür %80, temas halinde cilt ve göz tahrişine neden olabilir.
Sağlık risklerini önlemek için buharlara uzun süre maruz kalmaktan veya buharları solumaktan kaçınılmalıdır.

Didesildimetilamonyum klorür %80, ısıdan ve uyumsuz maddelerden uzakta, sıkıca kapatılmış kaplarda saklanmalıdır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, sinerjik etkiler için diğer dezenfektanlarla kombinasyon halinde yaygın olarak kullanılır.

Didesildimetilamonyum klorür %80 sağlık, gıda işleme ve su arıtma endüstrilerindeki enfeksiyon kontrol stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Didesildimetilamonyum klorür %80, çeşitli uygulamalarda temizlik ve hijyenin korunmasında çok önemli bir rol oynar.ÖZELLİKLERİ


Kimyasal Formül: C22H48ClN
Molekül Ağırlığı: Yaklaşık 362,08 g/mol
Görünüm: Berrak ila hafif sarı sıvı
Koku: Amonyak kokusu
Suda Çözünürlük: Çözünür
Organik Çözücülerde Çözünürlük: Polar organik çözücülerde çözünür
Yoğunluk: Yaklaşık 0,91 g/cm³
Kaynama Noktası: Yaklaşık 290°C (554°F)
Erime Noktası: Yaklaşık -50°C (-58°F)
pH: Tipik olarak alkalin, sulu çözeltilerde 9-10 civarında
Buhar Basıncı: İhmal Edilebilir
Parlama Noktası: Uygulanamaz (yanıcı değildir)
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: Uygulanamaz
Viskozite: Düşük viskoziteli sıvı
Yüzey Gerilimi: Tipik olarak yaklaşık 25-30 mN/m
Kırılma İndeksi: Yaklaşık 1,45
Higroskopisite: Düşük ila orta
Aşındırıcılık: Konsantre formda metallere karşı aşındırıcıdır
Biyobozunurluk: Aerobik koşullar altında orta derecede biyolojik olarak parçalanabilir
Toksisite: Orta derecede akut toksisite, cilt ve göz tahrişine neden olabilir
Yanıcılık: Yanıcı değildir
Oksitleyici Özellikler: Oksitleyici olmayan
Karışabilirlik: Su ve polar organik solventlerle karışabilir
Hidrofobiklik: Orta derecede hidrofobik
Yüzey Islatma: Katı yüzeylerde iyi ıslatma özellikleri sergiler
Klorür İçeriği: Tipik olarak ağırlıkça %22-24 civarındaİLK YARDIM


Solunum:

Temiz Havaya Geçin:
Didesildimetilamonyum klorür buharlarının solunması halinde, etkilenen kişiyi derhal temiz hava alan bir alana taşıyın.

Nefes almayı sağlayın:
Kişinin hava yolunu, solunumunu ve dolaşımını kontrol edin.
Nefes almakta zorlanıyorsanız, hava yolunun açık olduğundan emin olun ve gerekiyorsa kurtarıcı nefes sağlayın.

Tıbbi Yardım Alın:
Nefes almada zorluk, öksürük veya solunum sıkıntısı gibi belirtiler devam ederse derhal tıbbi yardım alın.

Oksijen sağlayın:
Mümkünse ve bunun için eğitilmişse, tıbbi yardım beklerken etkilenen kişiye oksijen verin.

Sakin Olun ve Güven Verin:
Etkilenen kişiyi sakin tutun ve tıbbi yardım beklerken ona güven verin.


Ten teması:

Kirlenmiş Giysileri Çıkarın:
Didesildimetilamonyum klorür ciltle temas ederse, kirlenmiş giysileri derhal çıkarın.

Cildinizi İyice Yıkayın:
Etkilenen bölgeyi en az 15 dakika sabun ve suyla yıkayın, Didesildimetilamonyum klorür izlerini gidermek için iyice duruladığınızdan emin olun.

Hafif Sabun kullanın:
Cildi nazikçe temizlemek için yumuşak bir sabun veya deterjan kullanın; tahrişi artırabilecek sert kimyasallardan kaçının.

Nemlendiriciyi Uygulayın:
Yıkadıktan sonra, cildi rahatlatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olmak için etkilenen bölgeye rahatlatıcı bir nemlendirici veya yumuşatıcı uygulayın.

Tıbbi Tavsiye Alın:
Cilt tahrişi devam ederse veya kötüleşirse, tıbbi yardım alın veya daha ileri değerlendirme ve tedavi için bir sağlık uzmanına danışın.


Göz teması:

Suyla yıkayın:
Gözleri derhal en az 15 dakika boyunca ılık suyla yıkayın, iyice durulandığından emin olmak için göz kapaklarını açık tutun.

Kontakt Lensleri Çıkarın:
Kontakt lens kullanıyorsanız, gözlerin sulanmasını kolaylaştırmak için mümkün olan en kısa sürede çıkarın.

Tıbbi Yardım Alın:
Yıkama sonrasında tahriş, ağrı veya kızarıklık devam ederse derhal tıbbi yardım alın veya bir göz uzmanına başvurun.


Yutma:

Kusmayı Teşvik Etmeyin:
Didesildimetilamonyum klorürün yutulması halinde kusturmaya çalışmayın, çünkü bu başka komplikasyonlara yol açabilir.

Su İçmeyin:
Tıbbi personel tarafından talimat verilmedikçe etkilenen kişiye ağızdan herhangi bir şey vermekten kaçının.

Tıbbi Yardım Alın:
Daha fazla rehberlik ve tedavi için derhal bir zehir kontrol merkeziyle iletişime geçin veya tıbbi yardım isteyin.

Bilgi Sağlayın:
Tıbbi personele yutulan miktar, yutulma zamanı ve etkilenen kişinin yaşadığı semptomlarla ilgili ayrıntılı bilgi verin.TAŞIMA VE DEPOLAMA


İşleme:

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE):
Didesildimetilamonyum klorürle çalışırken cilt ve göz temasını en aza indirmek için kimyasallara dayanıklı eldivenler, koruyucu gözlükler veya yüz siperliği ve koruyucu giysiler (uzun kollu ve pantolon gibi) dahil olmak üzere uygun KKD kullanın.

Havalandırma:
Buhar veya duman oluşumunu önlemek için yerel egzoz havalandırmasını kullanın veya iyi havalandırılmış bir alanda çalışın.
Didesildimetilamonyum klorür buharlarını veya buğularını solumaktan kaçının.

Temastan kaçının:
Didesildimetilamonyum klorür ile cilt temasından kaçının.
Ciltle teması halinde etkilenen bölgeleri derhal sabun ve suyla yıkayın.
Kirlenmiş giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göz koruması:
Gözleri potansiyel sıçramalardan veya Didesildimetilamonyum klorür buharından korumak için koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.
Gözle teması halinde, gözleri derhal en az 15 dakika boyunca suyla yıkayın ve tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardıma başvurun.

Taşıma:
Didesildimetilamonyum klorürün taşınması ve aktarılması için paslanmaz çelik, cam veya plastik gibi uyumlu malzemelerden yapılmış ekipman kullanın.
Alüminyum veya bakır gibi reaktif metallerin kullanımından kaçının.

Dökülmeleri Önleyin:
Dökülmeyi veya sızıntıyı önlemek için Didesildimetilamonyum klorür kaplarını dikkatli bir şekilde kullanın.
Dökülmenin meydana gelebileceği alanlarda ikincil muhafaza tepsileri veya dökülme kitleri gibi uygun muhafaza tedbirlerini kullanın.

Karıştırma:
Tehlikeli kimyasal reaksiyonlara veya zehirli gazların salınmasına neden olabileceğinden Didesildimetilamonyum klorürü güçlü bazlar, oksitleyici maddeler veya reaktif metaller gibi uyumsuz maddelerle karıştırmaktan kaçının.

Etiketleme:
Doğru tanımlamayı ve güvenli kullanımı sağlamak için Didesildimetilamonyum klorür kaplarını ürün adı, tehlike sembolleri, kullanım talimatları ve saklama koşullarıyla açıkça etiketleyin.

Yutmaktan kaçının:
Didesildimetilamonyum klorürü yutmayınız.
Yiyecekleri, içecekleri ve tütün ürünlerini Didesildimetilamonyum klorürün işlendiği veya depolandığı alanlardan uzak tutun.

Eğitim:
Didesildimetilamonyum klorürle çalışan personele güvenli kullanım prosedürleri, acil durum müdahale protokolleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim verin.


Depolama:

Konteyner Seçimi:
Nem girişini ve kirlenmeyi önlemek için Didesildimetilamonyum klorürü yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), polipropilen (PP) veya cam gibi uyumlu malzemelerden yapılmış, sıkıca kapatılmış kaplarda saklayın.

Sıcaklık kontrolü:
Didesildimetilamonyum klorürü serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzakta saklayın.
Depolama sıcaklıklarını 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasında tutun.

Donmaktan Kaçının:
Donma, çözeltinin kristalleşmesine veya katılaşmasına neden olabileceğinden Didesildimetilamonyum klorürü donma sıcaklıklarından koruyun.
Dondurulmuşsa, kullanmadan önce çözeltinin tamamen çözülmesini bekleyin.

Ayrılma:
Kimyasal reaksiyonları veya tehlikeleri önlemek için Didesildimetilamonyum klorürü güçlü oksitleyici maddeler, bazlar ve reaktif metaller dahil uyumsuz maddelerden uzakta saklayın.

İstikrar:
Didesildimetilamonyum klorür çözeltileri, özellikle hava veya ışık varlığında zamanla bozunabilir. Havaya maruz kalmayı ve bozulmayı en aza indirmek için kapları sıkıca kapalı olarak saklayın.

Kullanım Önlemleri:
Hasarı veya sızıntıyı önlemek için kapları dikkatli kullanın.
Kapları, devrilmeyi veya düşmeyi önlemek için yeterli destek ve aralıkla raflarda veya raflarda saklayın.

Güvenlik önlemleri:
Didesildimetilamonyum klorürün yetkisiz kullanımını veya kurcalanmasını önlemek için kilitli depolama alanları veya sınırlı erişim gibi güvenlik önlemlerini uygulayın.

Acil müdahale:
Dökülme veya sızıntı durumunda uygun dökülme muhafazasını ve temizleme malzemelerini hazır bulundurun.
Personeli uygun dökülme müdahale prosedürleri ve acil durum protokolleri konusunda eğitin.