DİBÜTİLTİN DİLAURAT (DBTDL)

TANIM:
Dibutilkalay dilaurat (kısaltılmış DBTDL), (CH3(CH2)10CO2)2Sn((CH2)3CH3)2 formülüne sahip bir organotin bileşiğidir.
Dibütiltin dilaurat renksiz, viskoz ve yağlı bir sıvıdır.
Dibütiltin dilaurat katalizör olarak kullanılır.


CAS Numarası: 77-58-7
EC Numarası, 201-039-8
IUPAC Adı: [dibutil(dodekanoiloksi)stannil] dodekanoat
Moleküler Formül: C32H64O4Sn

DİBÜTİLTİN DİLAURAT (DBTDL) İŞARETİ:

DBTDL;dbtl;t12;tn12;davainex;tinostat;butinorat;DI-N-BUTYLTIN DILAURAT;Dibutiltin dilaurat %95;bis(lauroiloksi)dibutil-stannan, Di-n-butiltin dilaurat, Dibutilbis(1-oksododesiloksi)stannane, Dibutilbis (laurato)kalay, Dibütilbis(lauroiloksi)kalay, Dibütilstannilen dilaurat, Dibütilkalay didodekanoat, Dibütilkalay n-dodekanoat, Kalay dibütil dilaurat, Dodekanoik asit,1,1'-(dibütilstannilen) ester;Dibütilkalay dilaurat;Stannane,dibütilbis(lauroiloksi)-; Stannane,dibutilbis[(1-oksododesil)oksi]-;Kalay,dibutilbis(lauroiloksi)-;Laurik asit,dibutilstannilen türevi;Butinorat;DBTL;Dibutilbis(lauroiloksi)kalay;Stabilizatör D 22;Kalay dibutil dilaurat;Stanclere DBTL;Davainex ;TVS Kalay Lau;Dibütilkalay didodekanoat;Dibütilbis(laurato)kalay;Mark 1038;Tinostat;Dibütilkalay n-dodekanoat;Stavinor 1200SN;Dibütilstannilen dilaurat;T 12;TVS-TL 700;Dibütilbis(1-oksododesiloksi)stanan;Stann SB 430A; KS 20;Neostann U 100;Stanclere TL;DBTDL;Cata-Chek 820;Mark BT 18;TN 12 (katalizör);TN 12;Thermolite T 12;SM 2014C;Di-n-butyltin dilaurate;Stann BL;DXR 81; Lankromark LT 173;Ongrostab BLTM;Kosmos 19;Mark BT 11;TVS-TL 800;Advastab T 12P;BL 42A;Dabco T 12;CAT 11;SCAT 1;CAT 11 (katalizör);Fascat 4202;Metacure T 12;U 100;Meister ZL 4401;BT 18;TL 1000;ADK Stab BT 11;Nitto 8501;BT 11;Cotin 200;Tegokat 218;Thorcat 401;C 101;C 101 (stabilizatör);Fomrez SUL 4;NSC 2607;Metatin 712 ;Jeffcat T 12;TL 1000 (katalizör);DOD-D 82727;Dabco T 12N;SD-L 101;Liocat 118;SUL 4;TL 10;TL 10 (katalizör);DBTD;TinStab BL 277;Desmorapid Z;ZT 102;Octaflow BT 71;SCAT 1W;Baerostab DBTL/C;Reatinor 932;Metatin K 712;Mark DBTL;Liocat 119;Niax T 12;CP;K 1 Type A;CP (katalizör);D 22;KS 1260;DBTL -KS 1260;Mark BT 1;Embilizer L 101;L 101;Reaxis C 218;Addocat 210;KS 120;A 201;Gleck TL;Foamate S 9;D 80;358-50-9;7428-79-7; 8028-83-9;70620-28-9;125199-87-3;185915-28-0;211990-09-9;1204812-53-2;1542381-47-4;1702279-08-0;1702279- 15-9;2056906-49-9
Butinorat
Davainex
dibütilbis(lauroiloksi)kalay
dibutiltin dilaurat
Tinostat
Dibutiltin dilaurat
77-58-7
Di-n-butiltin dilaurat
Butinorat
Davainex
Tinostat
Stanclere DBTL
Dibütiltin laurat
Dibütilbis(lauroiloksi)kalay
Sabitleyici D-22
TVS Tin Lau
DBTL
T 12 (katalizör)
Dibütilbis(laurato)kalay
Dibütiltin didodekanoat
Stavinor 1200 SN
Dibütiltin n-dodekanoat
Ongrostab BLTM
Fomrez sul-4
Dibütilstannilen dilaurat
Termolit T 12
Mark 1038
Bis(lauroiloksi)di(n-butil)stannan
Kozmos 19
Termo kontrol 820
Stannane, dibütilbis[(1-oksododesil)oksi]-
KALAY DİBÜTİL DİLAURAT
Dibütil-zinn-dilaurat
Neostann U 100
Kalay, dibütilbis(lauroiloksi)-
Kata-Chek 820
Lankromark LT 173
TVS-TL 700
Dibütilstanniyum dilaurat
Stannane, bis(lauroiloksi)dibutil-
Stannane, dibütilbis(lauroiloksi)-
Laudran di-n-butilcinity
Laurik asit, dibütilstannilen tuzu
Laurik asit, dibutiltin türevi.
dibütilstannanediil didodekanoat
Stannane, bis(dodekanoiloksi) di-n-bütil-
T 12
[dibütil(dodekanoiloksi)stanil] dodekanoat
KS 20
TN12
Kalay, di-n-bütil-, di(dodekanoat)
Dibutilbis(1-oksododesil)oksi)stannan
Laurik asit, dibütilstannilen türevi.
DTXSID6024961
MFCD00008963
NCGC00166115-01
Stannane, dibutilbis((1-oksododesil)oksi)-
Dodekanoik asit, 1,1'-(dibutilstannilen) ester
dodekanoik asit [dibutil(1-oksododekoksi)stannil] ester
DTXCID404961
Lostan-B
CAS-77-58-7
Dibütil-kalay-dilaurat
TN 12 (katalizör)
Stavincor 1200 SN
BT 11'i işaretleyin
BT 18'i işaretleyin
Dibutilbis(lauroksi)stannan
Butil norat
CCRIS 4786
DXR81
Dibütil-zinn-dilaurat [Almanca]
HSDB5214
T 12 (VAN)
Sabitleyici D 22
Laudran di-n-butylcinity [Çek]
NSC 2607
SM 2014C
EINECS 201-039-8
Dibütiltin dillaurat
Metakür T-12
Stannane, bis(dodekanoiloksi)di-n-bütil
Kalay, di(dodekanoat)
di-n-Butilin dilaurat
AI3-26331
ADK STAB BT-11
Dibutiltin dilaurat, %95
UNII-L4061GMT90
NSC2607
Laurik asit, dibutiltin türevi
Dibutilbis(1-oksododesiloksi)stannan
Bis(dodekanoiloksi)di-n-bütilstannan
Tox21_112324
Dibütil[bis(dodekanoiloksi)]stannan #
AKOS028109931
Dibütiltin dilaurat, SAJ birinci sınıf
Tox21_112324_1
Dibutiltin dilaurat, Selectophor™
WLN: 11VO-SN-4&4&OV11
Laurik asit, dibütilstannilen türevi
NCGC00166115-02
PD163675
Di-n-butiltin dilaurat (%18 - 19 Sn)
FT-0624688
E78905
EC 201-039-8
A839138
Q-200959
Dibutiltin dilaurat bir organotin bileşiğidir.
Kalay, sembolü Sn ve atom numarası 50 olan kimyasal bir elementtir.
Dibutiltin dilaurat yer kabuğunun doğal bir bileşenidir ve esas olarak kalay dioksit halinde oluştuğu kasiterit mineralinden elde edilir.

Dibutiltin dilaurat, organik bir kalay katkı maddesidir ve benzen, toluen, karbon tetraklorür, etil asetat, kloroform, aseton, petrol eteri ve diğer organik çözücüler ve tüm endüstriyel plastikleştiriciler içinde çözünür, ancak suda çözünmez.
Dibutiltin dilauratın çok amaçlı yüksek kaynama noktalı organik kalay katalizörü sirkülasyonu genellikle özel olarak muamele edilmiş sıvılaştırmadır ve oda sıcaklığında soluk sarı veya renksiz yağlı bir sıvı olarak, düşük sıcaklıkta beyaz kristaller halinde olduğunda ve PVC katkı maddeleri için kullanılabilir, Dibutiltin dilaurat ayrıca mükemmel kayganlık, şeffaflık, hava koşullarına dayanıklılık ve sülfür kirliliğine karşı daha iyi direnç.
Dibutiltin dilaurat ayrıca yumuşak şeffaf ürünlerin stabilizatörünü ve sert şeffaf ürünlerde etkili yağlayıcıları kullanabilir ve ayrıca akrilat kauçuk ve kauçuk karboksil çapraz bağlama reaksiyonu, poliüretan köpük ve polyester sentetik sentezinin katalizörü ve RTV silikon kauçuğu da kullanılabilir.

Dibutiltin dilaurat soluk sarı yanıcı bir sıvıdır ve aseton ve benzende çözünür, suda çözünemez.


DİBÜTİLTİN DİLAURAT (DBTDL) ÜRETİM YÖNTEMİ:
Dibütiltin dilaurat, DBTO ve laurik asit ile 60°C'de yoğunlaştırılır.
Yoğunlaştırma, vakumla dehidrasyon, soğutma, basınçla filtrasyondan elde edilen ürünler.


DİBÜTİLTİN DİLAURATIN (DBTDL) AYRIŞMASI:
Ayrışma sıcaklığına (250 °C'nin üzerinde[2]) ısıtıldığında, dibutiltin dilaurat keskin duman ve buharlar yayar

Dibütiltin dilaurat molekülü, yapısı itibarıyla bir kalay(IV) atomuna bağlı iki laurat grubu ve iki bütil grubundan oluşur.
Kalayın moleküler geometrisi tetrahedraldir.
İlgili bis(bromobenzoatın) kristal yapısına bağlı olarak, karbonil gruplarının oksijen atomları kalay atomuna zayıf bir şekilde bağlanmıştır.

DİBUTİLTİN DİLAURATIN (DBTDL) KULLANIM ALANLARI:
Dibütiltin dilaurat boya katkı maddesi olarak kullanılır.
Dibutiltin dioktanoat ile birlikte dibutiltin dilaurat, izosiyanatlardan ve diollerden poliüretan üretimi için katalizör olarak kullanılır.
Dibutiltin dilaurat aynı zamanda silikonların transesterifikasyonu ve oda sıcaklığında vulkanizasyonu için bir katalizör olarak da faydalıdır.

Dibütiltin dilaurat ayrıca polivinil klorür, vinil ester reçineleri, cilalar ve elastomerlerde stabilizatör olarak kullanılır.
Dibutiltin dilaurat ayrıca tavuklarda ve hindilerde çekal kurtları, yuvarlak kurtları ve tenyaları uzaklaştırmak ve hekzamitoz ve koksidiyozun önlenmesi veya bunlara karşı tedavi sağlamak için hayvan yemine eklenir.

Dibutiltin dilaurat, PVC ısı stabilizatörleri olarak kullanılabilir ve organotin stabilizatörlerinde kullanılan en eski çeşittir, ısı direnci tributiltin maleattan daha azdır, ancak Dibutiltin dilaurat mükemmel kayganlığa sahiptir, hava koşullarına dayanıklılık ve şeffaflık iyi olabilir ve iyi bir uyumluluğa sahiptir. plastikleştiriciler, çiçeklenmeyen, sülfür içermeyen kirlilik, ısıyla yapıştırma ve basılabilirlik üzerinde olumsuz etkisi yoktur.
Oda sıcaklığında sıvı olduğu için plastikteki dağılım katı stabilizatörden daha iyidir.

Dibütiltin dilaurat esas olarak yumuşak şeffaf ürünlerde veya yarı yumuşak ürünlerde genellikle %1-2 oranında kullanılır.
Sert ürünlerde, Dibutiltin dilaurat yağlayıcı olarak kullanılabilir ve maleik asit organik kalay veya tiyol içeren organik kalay ile birlikte kullanıldığında reçine malzemesinin akışkanlığını geliştirebilir.

Diğer organik kalaylarla karşılaştırıldığında, ürünün erken rengi büyük olduğundan sarı renk bozulmasına neden olur.
Dibutiltin dilaurat aynı zamanda silikon kauçuğun kürleme maddeleri olan poliüretan sentezleme katalizörleri olarak da kullanılabilir.
Isıl stabiliteyi, şeffaflığı, reçinelerle uyumluluğu arttırmak ve sert ürünlerin darbe dayanımını ve diğer özelliklerini geliştirmek için şimdi Dibutiltin dilaurat bir dizi değiştirilmiş çeşit geliştirdi.

Laurik asit ve diğer yağ asitleri genellikle saf kategorisine eklenir, ayrıca epoksi ester veya diğer metal sabun stabilizatörü de eklenir.
Ürün toksik malzemelerdir.
Sıçan oralı 175 mg/kg'lık LD50'dir.


Dibutiltin dilaurat (DBTDL), katalizör olarak kullanılan bir organotin bileşiğidir.
Dibütiltin dilaurat renksiz yağlı bir sıvıdır.
Yapısı itibarıyla molekül, bir dibütiltin(IV) merkezine bağlı iki laurat grubundan oluşur.


DBTDL olarak da bilinen Dibütiltin Dilaurat, dioller ve izosiyanatlardan poliüretan üretimi için katalizör olarak kullanılan bir organotin bileşiğidir.
TCI Amerika tarafından tedarik edilen sınıflandırılmamış ürünler genellikle ortak endüstriyel kullanımlar veya araştırma amaçları için uygundur ancak genellikle insan tüketimi veya tedavi amaçlı kullanıma uygun değildir.
POLİÜRETAN KAPLAMALAR İÇİN DİBUTİLTİN DİLAURAT KATALİZÖRLERİNİN FAYDALARI:
Dibütiltin Dilaurat, izosiyanat/su gibi diğer yan reaksiyonlara göre izosiyanat/poliol reaksiyonunu tercih ederek kimyasal kürleme sistemlerinin kurumasını iyileştirir.
Dibutiltin Dilaurat çizilme direncini, sertliği ve mekanik özellikleri artırır.
Bu katalizör, poliüretanların, silikon reçinelerin, RTV silikon reçinelerin ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin sertleştirme işlemine yardımcı olmak için kullanılabilir.

DİBUTİLTİN DİLAURAT (DBTDL) UYGULAMALARI:
Dibutiltin Dilaurat için ideal uygulamalar arasında solvent bazlı, kimyasal çapraz bağlanan, iki bileşenli poliüretan sistemler bulunur.


DİBUTİLTİN DİLAURATIN (DBTDL) ÖZELLİKLERİ:
Dibütiltin Dilaurat, solvent bazlı iki bileşenli PU kaplamaların çapraz bağlanma sürecini hızlandırmak için uygundur
Dibütiltin Dilaurat Kimyasal kürleme sistemlerinin kurumasını iyileştirir ve izosiyanat/su gibi diğer yan reaksiyonlara kıyasla izosiyanat/poliol reaksiyonunu tercih eder.

Dibutiltin Dilaurat Çizilme direncini, sertliği ve mekanik özellikleri artırır
Dibütiltin Dilaurat Poliüretanların, silikon reçinelerin, RTV silikon reçinelerin ve silanla modifiye edilmiş polimerlerin kürlenme sürecine yardımcı olmak için kullanılabilir


DİBUTİLTİN DİLAURATIN (DBTDL) KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Kimyasal formül, (CH3(CH2)10CO2)2Sn((CH2)3CH3)2
Molar kütle, 631.570 g•mol−1
Görünüm, Renksiz yağlı sıvı veya yumuşak mumsu kristaller
Koku, Yağlı
Yoğunluk, 1,066 g/cm3
Erime noktası, 22 ila 24 °C (72 ila 75 °F; 295 ila 297 K)
Kaynama noktası, 205 °C, 1,3 kPa'da
Suda çözünürlük, Pratik olarak çözünmez (68 °F'de (20 °C) 1 mg/mL'den az))
Çözünürlük, Metanolde pratik olarak çözünmez
Petrol eteri, benzen, aseton, eter, karbon tetraklorür, organik esterlerde çözünür
Buhar basıncı, <0,01 hPa (160 °C'de 0,2 mmHg)
Kırılma indeksi (nD), 20 °C'de 1,4683 (589,29 nm dalga boyundaki ışık için)
Viskozite, 42 cP
buhar basıncı
0,2 mmHg (160°C)
Kalite düzeyi
200
tahlil
%95
kırılma indisi
n20/D 1,471 (yanıyor)
yoğunluk
25 °C'de 1,066 g/mL (yanıyor)
Metal içeriği, Sn: %18,2 – 18,9
Uçucu olmayan içerik, >= %95,00 ASTM D 1644
Viskozite, A-3 ila C ASTM D 2373
Özgül ağırlık, 1,02 – 1,07 (25°C) ASTM D 1963
DEPOLAMAK
Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Ateşleme kaynaklarından uzak tutun.
Orijinal kabında saklayın.
Yerel mevzuata uygun olarak saklayın.
5°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
CAS numarası, 77-58-7
EC numarası, 201-039-8
Hill Formülü, C₃₂H₆₄O₄Sn
Molar Kütle, 631,56 g/mol
GTİP Kodu, 2931 90 00
Kaynama noktası, >250 °C (1013 hPa)
Yoğunluk, 1,05 g/cm3 (20 °C)
Parlama noktası, 191 °C
Tutuşma sıcaklığı, >200 °C
Erime Noktası, 25 - 27 °C
Buhar basıncı, <0,1 hPa (20 °C)
Çözünürlük, <1,43 mg/l
Moleküler ağırlık
631,6 gr/mol
Hidrojen Bağı Donör Sayısı
0
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı
4
Dönebilen Tahvil Sayımı
30
Tam Kütle
632,382663 gr/mol
Monoizotopik Kütle
632,382663 gr/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı
52,6Ų
Ağır Atom Sayımı
37
Resmi Ücret
0
Karmaşıklık
477
İzotop Atom Sayısı
0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı
0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı
0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı
0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı
1
Bileşik Kanonikleştirilmiştir
Evet
Erime noktası, 22-24°C
Kaynama noktası, >204°C/12mm
Yoğunluk, 25 °C'de 1,066 g/mL(lit.)
buhar basıncı, 0,2 mm Hg ( 160 °C)
kırılma indisi, n20/D 1,471(lit.)
Parlama noktası, >230 °F
saklama sıcaklığı, +30°C'nin altında saklayın.
çözünürlük, <1,43mg/l
form, Yağlı Sıvı
renk, Açık soluk sarı
Özgül Ağırlık, 1.066
Suda Çözünürlük, 20 ºC'de <0,1 g/100 mL
Donma Noktası, 8°C
Merck, 14,3038
BRN, 4156980
Maruz kalma sınırları, ACGIH: TWA 0,1 mg/m3; STEL 0,2 mg/m3 (Deri)
NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 0,1 mg/m3
Kararlılık, Kararlılık Yanıcı. Güçlü oksitleyici maddelerle uyumsuz. Havaya duyarlı olabilir.
InChIKey, UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
GünlükP, 3.120
Gıdayla Temas Eden Maddelerde Kullanılan Dolaylı Katkı Maddeleri, DIBUTYLTIN DILAURATE
FDA 21 CFR, 175.300; 177.1680
CAS Veri Tabanı Referansı, 77-58-7(CAS Veri Tabanı Referansı)
FDA UNII, L4061GMT90
EPA Madde Kayıt Sistemi, Dibütiltin dilaurat (77-58-7)
Kaynama noktası, 205 °C
Yoğunluk, 1,043 g/ml @ 28,50 ºC
Parlama noktası, ± 191,00 °C
Erime noktası, 28,50 °C
Bölünme katsayısı (log Pow), 4,44
Suda çözünürlük, Çözünmez (< 0,1 mg/l)
Buhar basıncı, 7,7 x 10-6 Pa @ 25°C
PSA:
52.60000
XLogP3:
10.95700
Dış görünüş:
sarı sıvı
Yoğunluk:
1,05 g/cm3 @ Sıcaklık: 20 °C
Erime noktası:
22-24°C
Kaynama noktası:
205 °C @ Pres: 9,8 Torr
Alevlenme noktası:
226°C
Kırılma indisi:
n20/D 1,471(yanıyor)
Su çözünürlüğü:
H2O: 20 °C'de <0,1 g/100 mL
Buhar basıncı:
0,2 mmHg (160°C)
Buhar yoğunluğu:
21,8 (NTP, 1992) (Havaya Göre)|21,8 (Hava = 1)
Toksisite:
Tavşanda ağız yoluyla LD50: 175 mg/kg
Hava ve Su Reaksiyonları:
Bu bileşik havaya veya ısıya duyarlı olabilir. (NTP, 1992). Suda çözünmez.
Reaktif Grup:
Tuzlar, Temel
Reaktivite Profili:
DIBUTYLTIN DILAURATE diğer birçok grupla güçlü bir şekilde reaktiftir. Asitler ve bazlarla uyumsuz. Organometalikler iyi indirgeyici ajanlardır ve bu nedenle oksitleyici ajanlarla uyumsuzdurlar.


DİBUTİLTİN DİLAURAT (DBTDL) HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir hekime danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu sizinle ilgilenen doktora gösterin.
Tehlikeli alandan uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir hekime danışın.
Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir hekime danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice durulayın ve bir doktora başvurun.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Ağzınızı suyla çalkalayın.
Bir hekime danışın.

Yangınla mücadele tedbirleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharı, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
İnert emici bir malzemeyle emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya buğuyu solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İşyeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerlerine sahip hiçbir madde içermez.
Maruz kalma kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın.
Molalardan önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz kalkanı (minimum 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanlarını kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenlerle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için çıkarma tekniğini (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) uygulayın.
Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay sunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Koruyucu ekipman tipi, iş yerine göre tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizlemeli solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerine yedek olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşlarına sahip tam yüz solunum cihazı kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracı ise, tam yüze hava beslemeli bir solunum cihazı kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Önerilen depolama koşullarında stabildir.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

Bertaraf hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Fazlalık ve geri dönüştürülemeyen çözümleri lisanslı bir bertaraf şirketine sunun.
Bu malzemeyi imha etmek için lisanslı bir profesyonel atık imha servisine başvurun.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin