2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZU (AMPS SODYUM TUZU)

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), lateks polimerde kum/pıhtı oluşumunu azaltır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) işlenmesi uygundur.


CAS Numarası: 5165-97-9
EC Numarası: 225-948-4
Moleküler Formül: C7H12NNaO4SEŞ ANLAMLI:
2-Akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit sodyum tuzu, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit sodyum tuzu, 2-Metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit sodyum tuz, Akrilamido-tert-bütilsülfonik asit sodyum tuzu, Akriloildimetiltaurin sodyum tuzu, Sodyum 2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonat, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropilsülfonat, Sodyum 2-metil -2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonat, Sodyum 2-metil-2-akriloilamino-1-propansülfonat, Sodyum akriloildimetiltaurat, Sodyum AMPS, Sodyum N-akriloil-2,2-dimetiltaurat, Sodyum N-akriloildimetiltaurat, 1-Propansülfonikasit, 2-akrilamido-2-metil-, sodyum tuzu (7CI,8CI), 1-Propansülfonik asit,2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]- , monosodyum tuzu (9CI), 2-Akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit sodyum tuzu, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit sodyum tuzu, AMPS 2403, AMPS 2405, ATBS-NA, Akriloildimetiltaurin sodyum tuzu, LZ 2405, Lubrizol 2401, Lubrizol2403, Lubrizol 2405, Lubrizol 2405A, Sodyum2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonat, Sodyum2-akrilamido-2-metilpropansülfonat, Sodyum2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]- 1-propansülfonat, Sodyum N-akriloildimetiltaurat, Sodyum akriloildimetiltaurat, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonat sodyum tuzu, Sodyum 2-metil-2-[(prop-2-enoil)amino]propan-1-sülfonat, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propen-1-il)amino]-, sodyum tuzu (1:1), 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2) -propenil)amino]-, monosodyum tuzu, 1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-, sodyum tuzu, 2-Akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit sodyum tuzu, Akriloildimetiltaurin sodyum tuzu, Lubrizol 2401, Lubrizol 2403, Lubrizol 2403A, Lubrizol 2405, Lubrizol 2405A, Sodyum 2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonat, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropilsülfonat, Sodyum 2-metil-2-[ (1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonat, Sodyum AMPS, Sodyum N-akriloildimetiltaurat, Sodyum akriloildimetiltaurat, 2-Metil-2-[(1- oksoalil)amino]propansülfonat de sodyum, sodyum 2-metil- 2-[(1-oksoalil)amino]propansülfonat, Natrium-2-metil-2-[(1-oksoalil)amino]propansülfonat, 2-metil-2-[(1-oksoalil)amino]propanosülfonato de sodyum, Sodyum 2 -akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonat, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, sodyum tuzu, PROPİLSÜLFAT, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-, SODYUM, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit sodyum tuzu, EINECS 225- 948-4, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit, sodyum tuzu, 2-Metil-2-((1-okso-2-propenil)amino)-1-propansülfonik asit, sodyum tuzu, UNII-2T9Q6EKI0G, 112666-19 -0, 113996-54-6, 115137-50-3, 1258282-31-3, 129701-88-8, 152634-06-5, 171063-24-4, 192388-82-2, 65829-59-6 , 76701-57-0, 86848-82-0, 95243-13-3, 1392119-86-6, 2-Akrilamido-2-Metilpropan sülfonik asit sodyum tuzu, Sodyum 2-metil-2-[(1-oksoalil) amino]propansülfonat, 2-Akrilamido-2-Metilpropan sülfonik asit sodyum tuzu %50 çözelti, Akrilamido-tert-butilsülfonik asit sodyum tuzu, 2-Metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonikasit ,sodyum tuzu, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonikacimonosodyum tuzu, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL PROPAN SÜLFONİK ASİT, SODYUM TUZU, 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1- PROPANSÜLFONİK ASİT SODYUM TUZU, NaATBS, Sodyum AMPS, ATBS'nin sodyum tuzu, ATBS 2403, NaATBS 2403, 2405, 2407, akrilamido-tert-bütilsülfonik asit sodyum tuzu, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso -2-propen-1-il)amino]-, sodyum tuzu (1:1), homopolimer, 1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-, monosodyum tuzu , homopolimer, 1-propansülfonikasit,2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-,monosodyum tuzu, 1-Propansülfonikasit,2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino ]-,monosodyumtuz,homopolimer, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit sodyum tuzu homopolimeri, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit sodyum tuzu polimeri, 2-Metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]- 1-propansülfonik asit, monosodyum tuzu, homopolimer, AMPS 2405 homopolimer, Aristoflex Silk, Cosmedia HSP 1180, Cosmedia Polymer HSP 1180, Dopamin hidroklorür-sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat kopolimer, Lubrizol 2420, MP 6123, POLY(2-ACRYLAMIDO) -2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT), SODYUM TUZU, Poli(sodyum 2-akrilamid-2-metilpropansülfonat), Poli(sodyum 2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonat), Poli(sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat) , Poli(sodyum 2-akrilamido-2-metilpropilsülfonat), Poli(sodyum 2-akriloilamino-2-metilpropilsülfonat), Poliakrilamido-2-metilpropansülfonik asit, sodyum tuzu, Rheocare HSP 1180, Sodyum 2-akrilamido-2-metil-1- propansülfonat homopolimeri, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat homopolimeri, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat polimeri, Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat homopolimeri, Sodyum2-akrilamido-2-metilpropansülfonat, homopolimer, 2-Akrilamido-2-Metilpropan sülfonik asit sodyum tuzu, Sodyum 2-metil-2-[(1-oksoalil)amino]propansülfonat, 2-Akrilamido-2-Metilpropan sülfonik asit sodyum tuzu yüzde 50'lik çözelti2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), polimerlere anyonik karakter katabilen oldukça reaktif bir monomerdir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) iyi hidrolitik ve termal stabilite sergiler.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), çok değerlikli katyon toleransına sahiptir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), karmaşık ve zorlu koşullarda stabil olan madencilik topaklaştırıcılarının kolay formülasyonuna olanak tanır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), stabil emülsiyon polimerleri yapmak için formülasyonda esneklik sağlar.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), lateks polimerde kum/pıhtı oluşumunu azaltır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), oldukça reaktif, oldukça hidrofilik fonksiyonel polimerize bir monomer ve aynı zamanda bir tür polimerize edilebilir yüzey aktif maddedir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asitin kısaltması olan AMPS'nin sodyumudur, aynı zamanda ATBS olarak da adlandırılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), benzersiz formül yapısı nedeniyle tekstil, petrol sondajı, su arıtma, kağıt yapımı, boyama, kaplama, kozmetik, elektronik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan önemli bir monomerdir.


Emülsiyon reaksiyonuna ve akrilik asit'e 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) ilave edildi.
Emülsiyonun düşük viskozitesi ve olağanüstü stabilitesi, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) yalnızca yüzde 2-3'ünden elde edilebilir.


Aynı zamanda etilen glikol ve diğer katkı maddelerinin eklenmesine gerek yoktur.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), boya filminin yapışmasını iyileştirebilir.
Termal stabilite ve anti-statik yetenek Lateks boyanın su direncini ve aşınma direncini artırın.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzundaki (AMPS Sodyum Tuzu) akrilamid grubu, polimerizasyon reaksiyonunu katalize eder.
Amino grubunun arkasında birleştirilen iki asılı metil grubu ve sodyum metansülfonat, hidrolizi ve termal bozunmayı önleyebilir.
Sülfonat grupları, monomerlerin herhangi bir pH değerinde daha yüksek hidrofiliklik ve iyonik özellikler sergilemesine neden olabilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZU'NUN (AMPS SODYUM TUZU) KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), endüstride günlük kimyasallar ve su arıtma çözümleri, madencilik, pıhtılaştırıcılar, petrol sahalarındaki kimyasallar gibi polimer sentezinde kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), günlük ihtiyaçlarda, tıbbi malzemelerde, kozmetiklerde, deterjanlarda ve temizlik maddelerinde kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), kumaş tutkalı ve terbiye maddeleri Polimer emülsiyonu Kaplamalar ve yapıştırıcılar, boyalar, tabaklama ve baskı ve boyama polimerlerinde kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), dokunmamış tutkal-özel emici viskozite arttırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri vb. kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), su arıtımında geniş bir uygulama alanına sahiptir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), sentetik elyafların üçüncü monomeri olarak da kullanılabilir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), su arıtma, madencilik, topaklaştırıcılar, petrol sahası kimyasalları, ev eşyaları, tıbbi malzemeler, kozmetikler, deterjanlar ve temizlik maddeleri, kumaş tutkalı ve terbiye maddeleri, kağıt kaplama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. ajan, polimer emülsiyonları, boyalar ve yapıştırıcılar, boyalar, deri tabaklama ve boyama polimerleri, dokunmamış yapıştırıcılar, süper emici ajan, koyulaştırıcı, sızdırmaz ve sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) da sentetik elyafların üçüncü monomeri olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) emülsiyon, su bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık emülsiyonu, su bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) önerilen son kullanım alanları arasında Su Arıtma, Kişisel Bakım ve Kozmetik, Madencilik Flokülantları, Boyalar ve Kaplamalar, Petrol Sahası Kimyasalları Fotoğraf Filmi, Yoğunlaştırıcılar Kağıt İşleme Polimerleri, Tıbbi Ürünler Dokunmamış Bağlayıcılar yer almaktadır.
Kumaş Kaplamaları Tekstil Baskı Polimerleri, Tekstil Ebatları ve Kaplamaları Kalafatlar ve Sızdırmazlık Malzemeleri, Süper Emici Yapıştırıcılar ve Bağlayıcı Maddeler ve Kişisel Bakım ve Kozmetikde kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) Emülsiyon, su bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık emülsiyonu, su bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), mükemmel kapsamlı performansa sahip olmasını sağlayan güçlü anyonik, suda çözünür kükürt grupları, korumalı amid grupları ve doymamış çift bağlar içerir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) iyi bağlanma, adsorpsiyon, biyolojik aktivite, yüzey aktivitesi, hidrolitik stabilite ve termal stabiliteye sahiptir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), kopolimerizasyon ve işleme reaksiyonları için kullanılabilir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), su arıtma, petrol sahası kimyası, kimyasal elyaf, su emici malzemeler, plastikler, kaplamalar, kağıt yapımı, tekstil, baskı ve boyama, biyotıp gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Tekstillerin haşıllanması: 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), etil asetat ve enoik asidin kopolimeri, kullanımı kolay ve su özelliği ile kolayca çıkarılabilen, pamuk ve polyester karışımlı tekstiller için ideal bir haşıllamadır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) Endüstri Uygulamaları: Boya ve kağıt kaplama emülsiyonları, Su arıtımı için hammaddeler, Yapıştırıcılar, Hidrojeller ve süper emiciler, Tekstil yardımcıları, Deterjanlar ve temizleyiciler, Akrilik elyaf, Yapı kimyasalları ve yağ geri kazanımını arttırmak için Polimerler de kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), polimerlerin iletkenliği için bir katkı maddesi ve protonlayıcı bir madde olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) çeşitli elektronik uygulamalarda kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), endüstrilerde, endüstride günlük kimyasallarda ve polimer sentezinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Su arıtma maddeleri, Madencilik, Flokülantlar, Petrol sahası kimyasalları, Günlük ihtiyaçlar, Tıbbi malzemeler, Kozmetikler, Deterjanlar ve temizlik maddeleri, Kumaş tutkalları ve Terbiye maddeleri, Polimer emülsiyonları, Kaplamalar ve Yapıştırıcılar, Boyalar, Deri tabaklama ve Baskı ve boyama Polimerleri, Dokunmamış yapıştırıcılar, Süper emiciler, Kalınlaştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri vb. de kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), su arıtımında geniş bir kullanım alanına sahiptir ve ayrıca sentetik elyafların üçüncü monomeri olarak da kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), yağ kimyası, su arıtma, sentetik elyaf, boyama, plastik, emici alanlarında yaygın olarak kullanılabilir.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) kaplama, kağıt yapımı, biyotıp, manyetik malzeme ve kozmetik vb. alanlarda kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), düşük moleküler ağırlıklı polimerlerin (iki milyondan az) istendiği polimerizasyonda kullanılır.


2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), emülsiyonlarda, su bazlı yapıştırıcılarda ve dolgu macunlarında yaygın olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), stiren veya vinil asetat reaksiyonunda kullanılır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), emülgatörlerin migrasyonunu önlemek için reaktif emülgatörlerin eklenmesinde kullanılır.


-2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) su arıtmada kullanımı:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) monomerinin veya akrilamid, akrilik asit vb. monomerlerle kopolimerinin homopolimeri.

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), kapalı su sirkülasyon sisteminde demir, çinko, alüminyum, bakır ve alaşımın korozyon önleyici maddesi olarak kullanılan kanalizasyon arıtma işleminde çamur susuzlaştırma maddesi olarak kullanılabilir.

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) ayrıca ısıtıcının, soğutma kulesinin, hava temizleyicinin ve gaz temizleyicinin kireç çözücü maddesi ve kireç önleyicisi olarak da kullanılabilir.


-2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) petrol sahası kimyası kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) petrol sahası kimyası alanında uygulanması hızla gelişmiştir.
Kapsam kapsamına petrol kuyusu çimento katkı maddeleri, sondaj sıvısı işleme maddeleri, asitleştirme sıvıları, kırma sıvıları, tamamlama sıvıları ve çalışma sıvısı katkı maddeleri dahildir.


-2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) sentetik elyaf kullanımları:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), belirli sentetik elyafların, özellikle akrilik elyafın veya akrilik elyafın kapsamlı performansını geliştirmek için önemli monomerlerdir; miktarı elyafın %1-%4'üdür. Elyafın beyazlığını ve boyanabilirliğini önemli ölçüde artırır, Antistatik, nefes alabilir ve alev geciktiricidir.


-Kağıt yapımı:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzunun (AMPS Sodyum Tuzu) ve diğer suda çözünür monomerlerin kopolimeri, çeşitli kağıt fabrikaları için vazgeçilmez bir kimyasaldır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), drenaj yardımcısı ve haşıl maddesi olarak kullanılabilir.
Kağıdın gücü aynı zamanda renkli kaplamalar için pigment dağıtıcı olarak da kullanılabilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) ÖZELLİKLERİ:
*Telefon:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), %0,1(Wt) çözeltisinin güçlü asit PH'ı 2,6'dır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu)'sodyum tuzu nötrdür
*İstikrar:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) oda sıcaklığında stabildir, ancak çözeltisinin kendi kendine polimerizasyondan kaçınması gerekir.
*Polimerizasyon:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) homopolimerizasyon veya kopolimerizasyon yapabilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) FONKSİYONU:
İnsanlar jeller, parçacıklar ve yüzey yük yoğunlukları üzerine yapılan kapsamlı araştırmaların ardından bu sonuca vardılar.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) emülsiyonları sentezlendiğinde ortaya çıkan lateks stabilitesi ve diğer hususlar: Çünkü polimer, bir polimer elektrolitin özelliklerine sahiptir.

Böylece lateks parçacıkları yüzeye adsorbe edilir ve iyonizasyon katmanını sürükler, bu da lateksin stabilitesini artırır.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) yalnızca karboksilik asit monomerlerinin yerini alamaz.
Ancak 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) aynı zamanda diğer yüzey aktif maddelerin kullanımını da azaltabilir.

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) iyi bir su direncine ve termal stabiliteye sahiptir.
Bu emülsiyonlardan yapılan ürünler yumuşak, esnek ve rahat bir dokunuşa sahiptir ve yapıldıkları kaplamaların aşınma direnci de büyük ölçüde iyileştirilmiştir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) ÖZELLİKLERİ:
Emülsiyona 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) eklenir ve akrilik asit, stiren veya vinil asetat reaksiyonu, emülgatörün migrasyonunu önlemek için reaktif emülgatörün eklenmesi.
Emülsiyonun düşük viskozitesi ve dikkate değer stabilitesi, yalnızca %2-3 oranında 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) ile elde edilebilir.

Aynı zamanda etilen glikol ve diğer katkı maddelerini eklemeye gerek yoktur, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) boya filminin yapışmasını, termal stabiliteyi ve antistatik yeteneği geliştirebilir, lateks boyanın ve fırçalamanın suya direncini artırabilir rezistans.

1. 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzundaki (AMPS Sodyum Tuzu) akrilamid grubu, polimerizasyon reaksiyonunu hızlandıracaktır.

2. Amino grubunun arkasında iki asılı metil grubu ve sodyum metansülfonat birleştirilir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), hidrolizini ve termal bozulmasını önleyebilir.

3. Sülfonlanmış grup, monomerin herhangi bir pH değerinde daha yüksek hidrofiliklik ve iyonik özellikler göstermesine neden olabilir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) FONKSİYONU:
İnsanlar, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) emülsiyonu sentezlediğinde ortaya çıkan jel, parçacıklar, yüzey yük yoğunluğu, lateks stabilitesi ve diğer özellikler hakkında ayrıntılı araştırmalardan sonra sonuçlar çıkarıyor: Çünkü 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) polimer elektrolit özelliklerine sahiptir, lateks parçacıklarının yüzeyine adsorbe olur ve iyonizasyon katmanını vurarak lateksin stabilitesini artırır.

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) yalnızca karboksilik asit monomerinin yerini almakla kalmaz, aynı zamanda diğer yüzey aktif maddelerin kullanımını da azaltabilir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) iyi bir su direncine ve termal stabiliteye sahiptir.

Bu emülsiyonlardan yapılan 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) ürünleri pürüzsüz, esnek ve rahat bir dokunuşa sahip olup, yapılan kaplamaların ovalama direnci de önemli ölçüde iyileştirilmiştir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) ÖZELLİKLERİ:
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), oldukça reaktif, oldukça hidrofilik fonksiyonel monomer içeren, polimerize edilebilir bir yüzey aktif maddedir.
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu), iyonosferin yüzeyinde oluşan lateks parçacıkları üzerine adsorbe edilen ve böylece lateksin stabilitesini artıran bir polimer elektrolit özelliğine sahiptir.

2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) kullanıldığında, yalnızca karboksilik asit monomerinin (örneğin akrilik asit, metakrilik asit vb.) yerini almakla kalmaz, aynı zamanda akrilik, vinil yapmak için yüzey aktif maddelerin diğer kullanımını da azaltır.

Divalan katyonlara dirençli asetat-akrilat ve stiren-akrilik emülsiyon sistemi mekanik stabiliteyi önemli ölçüde arttırdı, 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu (AMPS Sodyum Tuzu) iyi hidroliz direncine ve termal stabiliteye sahiptir; ondan yapılan emülsiyon pürüzsüz ve esnektir, konforlu bir sıcaklık sağlar ve kaplamanın fırçalanmasına karşı da iyi bir toleransa sahiptir.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) ÖZELLİKLERİ:
*Genellikle suda %50'lik çözelti halinde bulunur.
*Daha yüksek notlar da sunabilir2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Görünüm: Renksizden sarıya şeffaf sıvı
Katı içeriği: %50±1
Kırılma İndeksi: 1.40-1.45
pH: 8,0-10,0
Yoğunluk: 1,18-1,23 g/cm3
Chroma (%25 su çözeltisi), Ko-pt.: ≤ 50
Viskozite (MPa.s): ≥ 10
Adı: 2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit sodyum tuzu
EINECS: 225-948-4
CAS Numarası: 5165-97-9
Yoğunluk: 1,2055
PSA'sı: 94.68000
GünlükP: 1,08410
Çözünürlük: Yok
Erime Noktası: Yok
Formül: C7H12NNaO4S

Kaynama Noktası: 101.325kPa'da 110°C
CAS Numarası: 5165-97-9
Moleküler Formül: C7H13NO4SNa
Molekül Ağırlığı: 229,2 g/mol
EINECS No: 225-948-4
Görünüm: Berrak ve su beyazından soluk sarıya kadar, %50 sulu tuz çözeltisi
Yoğunluk: 1,1 g/cm3 (15,6°C)
Donma Noktası: -25°C
Kaynama Noktası: 110°C
Formül: C7H12NNaO4S
InChI: InChI=1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H, 8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Anahtarı: FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
GÜLÜMSEMELER: [Na].O=C(C=C)NC(C)(C)CS(=O)(=O)O
Biçim: Sıvı
Fonksiyonlar: Komonomer
Kullanım/Uygulama: Endüstriyel

Çözünürlük: Suda Çözünür
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl
Molar Kütle: 229 g/mol
CAS Numarası: 5165-97-9
Moleküler Formül: H2C=CHCONHC(CH3)2CH2SO3Na
Molekül Ağırlığı: 544,80698 g/mol
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Doğru
Tam Kütle: 229.03847332
Monoizotopik Kütle: 229.03847332
Karmaşıklık: 304
Dönebilen bağ Sayısı: 4

Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 1
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 4
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 94.7
Ağır Atom Sayısı: 14
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2
Yoğunluk: 1.2055
InChI Anahtarı: FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
InChI: InChI=1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H, 8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Kanonik GÜLÜMSEMELER: CC(C)(CS(=O)(=O)[O-])NC(=O)C=C.[Na+]2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
*Genel tavsiye:
Bu malzeme güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
*Solunması halinde:
İnhalasyondan sonra:
Temiz hava aldırın.
*Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.
*Göz teması halinde:
Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Derhal göz doktorunu arayın.
Kontakt lensleri çıkarın.
*Yutulması halinde:
Yuttuktan sonra:
Derhal kazazedeye su içirin (en fazla iki bardak).
Bir hekime danışın.
-Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacının belirtilmesi:
Veri yok2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) KAZARA SALINIM ÖNLEMLERİ:
-Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
- Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntemler ve materyaller:
Drenajları kapatın.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.
Olası malzeme sınırlamalarına dikkat edin.
Kuru alın.
Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Yıkıcı medya:
*Uygun söndürücü maddeler:
su
Köpük
Karbondioksit (CO2)
Kuru toz
*Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Bu madde/karışım için söndürücü maddelere ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir.
-Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/buğuları su püskürtme jeti ile bastırın (düşürün).
Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna veya yeraltı suyu sistemine karışmasını önleyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMASI:
-Kontrol parametreleri:
--İşyeri kontrol parametrelerine sahip malzemeler:
-Maruz kalma kontrolleri:
--Kişisel koruyucu ekipman:
*Göz/yüz koruması:
Göz koruması için ekipman kullanın.
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri kullanın
*Cildin korunması:
Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Sıçrama teması:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
*Vücut koruması:
koruyucu giysi giyin.
*Solunum koruma:
Önerilen Filtre tipi: Filtre tipi P2
-Çevresel maruziyetin kontrolü:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) KULLANILMASI ve DEPOLANMASI:
-Güvenli kullanım için önlemler:
*Güvenli kullanımla ilgili tavsiyeler:
Kaputun altında çalışın.
*Hijyen önlemleri:
Kirlenmiş giysileri değiştirin.
Önleyici cilt koruması önerilir.
Maddeyle çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
-Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
*Depolama koşulları:
Sıkıca kapalı tutun.
Kuru tutun.
higroskopik
Isıya duyarlı.
İnert gaz altında tutun.
Nemden koruyun.2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANSÜLFONİK SODYUM TUZUNUN (AMPS SODYUM TUZU) STABİLİTESİ ve REAKTİVİTESİ:
-Kimyasal stabilite:
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
-Kaçınılması gereken durumlar:
Bilgi bulunmamaktadır
-Uyumsuz malzemeler:
Veri yok