2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPAN SÜLFONİK ASİT

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, reaktif, hidrofilik, sülfonik asit bir akrilik monomerdir
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, tıbbi uygulamalar için bir hidrojel olarak kullanılır.


CAS NUMARASI: 15214-89-8

EC NUMARASI: 239-268-0

MOLEKÜLER FORMÜL: C7H13NO4S

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 207,25 g/mol

IUPAC ADI: 2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit


2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, bir organosülfonik asittir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit su arıtmada kullanılır
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit petrol sahasında kullanılabilir

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, yapı kimyasalları için kullanılır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit ayrıca kişisel bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Emülsiyon kaplamalar için 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit kullanılır
Yapıştırıcı olarak 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit kullanılabilir
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, reoloji düzenleyicilerde bulunur.

Özellikler
*2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, hidrolitik ve termal kararlılığa sahiptir:
Geminal dimetil grubu ve sülfometil grubu, amid işlevselliğini sterik olarak engellemek ve AMPS içeren polimerlere hem hidrolitik hem de termal stabilite sağlamak için birleşir.

*2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit polariteye ve hidrofilikliğe sahiptir:
Sülfonat grubu, monomere geniş bir pH aralığında yüksek derecede hidrofiliklik ve anyonik karakter verir.
Ek olarak, 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, suyu kolayca emer ve ayrıca polimerlere gelişmiş su emme ve taşıma özellikleri kazandırır.

*Çözünürlük: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit suda ve dimetilformamidde (DMF) çok çözünür
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit ayrıca çoğu polar organik çözücüde sınırlı çözünürlük gösterir.

*Divalent katyon çökelmesinin engellenmesi:
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit içindeki sülfonik asit çok güçlü bir iyonik gruptur ve sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşır.
Mineral tuzların çökelmesinin istenmeyen olduğu uygulamalarda, az miktarda 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit içeren bir polimerin dahil edilmesi, iki değerlikli katyonların çökelmesini önemli ölçüde önleyebilir.
Sonuç, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, çinko, baryum ve krom dahil olmak üzere çok çeşitli mineral tuzların çökelmesinde önemli bir azalmadır.

*Viskozite-ortalama moleküler ağırlığın belirlenmesi (Mark-Houwink sabitleri)

UYGULAMALAR:
*Akrilik elyaf: Akrilik, modifiye-akrilik, polipropilen ve poliviniliden florür elyaflara bir dizi gelişmiş performans özelliği kazandırılmıştır: boya alıcılığı, nem emiciliği ve statik direnç.

*Kaplama ve yapıştırıcı: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit'in sülfonik asit grubu, monomerlere geniş bir pH aralığında iyonik karakter verir.
Polimer partikülleri üzerine sabitlenen 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asitten gelen anyonik yükler, polimer emülsiyonunun kimyasal ve kayma stabilitesini arttırır ve ayrıca boya filminden sızan yüzey aktif madde miktarını azaltır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, yapıştırıcıların termal ve mekanik özelliklerini iyileştirir ve basınca duyarlı yapıştırıcı formülasyonlarının yapışma gücünü arttırır.

*Deterjanlar: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, çok değerlikli katyonları bağlayarak ve kir yapışmasını azaltarak yüzey aktif maddelerin yıkama performansını artırır.

*Kişisel bakım: Yüksek moleküler ağırlıklı 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit homopolimerine eklenen güçlü polar ve hidrofilik özellikler, cilt bakımı için çok etkili bir kayganlaştırıcı özelliği olarak kullanılır.

*Tıbbi hidrojel: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit bir hidrojele eklendiğinde yüksek su emme ve şişme kapasitesi, tıbbi uygulamaların anahtarıdır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asitli hidrojel, tekdüze iletkenlik, düşük elektrik empedansı, kohezyon kuvveti, uygun cilt yapışması ve biyouyumluluk gösterdi ve tekrar tekrar kullanılabilir ve elektrokardiyograf (EKG) elektrotlarında, defibrilasyon elektrotunda kullanıldı. , elektrocerrahi topraklama pedleri ve iyontoforetik ilaç dağıtım elektrotları.
Ayrıca 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asitten türetilen polimerler, yara örtülerinin emici hidrojel ve yapışkanlaştırıcı bileşeni olarak kullanılır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, yüksek su emme ve tutma kabiliyeti nedeniyle süper emicilerde bir monomer olarak kullanılır, örn. G. bebek bezleri için.

*Petrol sahası uygulamaları: Petrol sahası uygulamalarındaki polimerler, zorlu ortamlara dayanmalı ve termal ve hidrolitik kararlılık ve metal iyonları içeren sert sulara karşı direnç gerektirmelidir.
Örneğin, yüksek tuzluluk, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç koşullarının mevcut olduğu sondaj operasyonlarında, 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit kopolimerleri sıvı kaybını önleyebilir ve petrol sahası ortamlarında tufal önleyici, sürtünme önleyici olarak kullanılabilir. indirgeyiciler ve su kontrol polimerleri ve polimer taşma uygulamalarında.

*Su arıtma uygulamaları: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit içeren polimerlerin katyon stabilitesi, su arıtma prosesleri için çok faydalıdır.
Düşük moleküler ağırlıklara sahip bu tür polimerler, soğutma kuleleri ve kazanlardaki kalsiyum, magnezyum ve silis tortusunu engellemekle kalmaz, aynı zamanda demir oksit dağıtarak korozyon kontrolüne de yardımcı olur.
Yüksek moleküler ağırlıklı polimerler kullanıldığında, 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, endüstriyel atık akımının arıtılmasında katıların çökeltilmesi için kullanılabilir.

*Bitki koruma: Sulu-organik formülasyonlarda pestisitlerin çözünmüş ve nanopartikülat polimer formülasyonlarında biyoyararlanımı artar.

*Membranlar: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, asimetrik ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon membranlarının su akışını, tutma ve kirlenme direncini arttırır ve polimer yakıt hücresi membranlarında anyonik bir bileşen olarak incelenmektedir.

*İnşaat uygulamaları: 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asitli süper akışkanlaştırıcılar, beton formülasyonlarında suyu azaltmak için kullanılır.
Bu katkı maddelerinin faydaları, çimento karışımlarının geliştirilmiş mukavemetini, geliştirilmiş işlenebilirliğini, geliştirilmiş dayanıklılığını içerir.
Yeniden dağılabilir polimer tozu, 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit eklendiğinde, çimento karışımlarına hava gözenek içeriğini kontrol eder ve toz üretimi ve depolanmasından püskürterek kurutma işlemi sırasında tozların topaklanmasını önler.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit içeren polimerler içeren kaplama formülasyonları, kalsiyum iyonlarının beton yüzeyde kireç olarak oluşmasını engeller, kaplamanın görünümünü ve dayanıklılığını iyileştirir.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, polimer üretiminde kullanılan çok yönlü bir moleküldür.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit'in CAS numarası 15214-89-8'dir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, sülfonik asit grubuna sahip çok benzersiz bir polimerdir.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit yüksek oranda polimerleştirilebilir ve akrilonitril, akrilik asit, akrilik esterler, akrilamid vb. ile temel yöntemler kullanılarak kolayca depolimerize edilebilir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit oldukça higroskopiktir, yani çevredeki nemi toplar.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asidin moleküler formülü C7H13NO4S'dir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit'in sulu çözeltisi asidik yapıdadır, suda çözünür fakat asetonda çözünmez.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit monomeri ve sodyum tuzu, polimer üreticilerinin çok çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanılmak üzere üstün kaliteli polimerler üretmelerine olanak tanır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit piyasada hem granül hem de sıvı formda kolayca bulunur.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, üretkenlik ve optimum performans açısından yüksektir.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:
-pH düzenleyiciler
- su arıtma ürünleri
-laboratuvar kimyasalları
-sağlık Hizmetleri
-bilimsel araştırma ve geliştirme
-polimerler


FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

-Moleküler Ağırlık: 207,25 g/mol

-XLogP3-AA: -0,4

-Tam Kütle: 207.05652907 g/mol

-Monoizotopik Kütle: 207.05652907 g/mol

-Topolojik Polar Yüzey Alanı: 91.8Ų

-Fiziksel Açıklama: Peletler veya Büyük Kristaller

-Erime Noktası: 185.5 - 186 °C

-Çözünürlük: 1e+006 mg/L

-Yoğunluk: 1.45

-Parlama Noktası: 160 °C


2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit önemli bir monomerdir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit'in farklı moleküler ağırlıktaki kopolimerleri veya homopolimerleri benzersiz formül yapısına sahiptir.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, sülfonik asit grubu ve doymamış radikal içerir
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, tekstil endüstrisinde sıklıkla kullanılır.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, petrol sondaj operasyonlarında görev alıyor
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, su arıtma uygulamalarında aktif rol oynar


KİMYASAL ÖZELLİKLER:

-Hidrojen Bağ Donör Sayısı: 2

-Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4

-Döndürülebilir Bond Sayısı: 4

-Ağır Atom Sayısı: 13

-Formal Yük: 0

-Karmaşıklık: 299

-İzotop Atom Sayısı: 0

-Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0

-Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0

-Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0

-Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0

-Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1

-Bileşik Kanonikleştirildi: Evet


2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, kağıt yapımında, boyama ve kaplama işlemlerinde kullanılabilir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, kozmetik, elektronik gibi birçok açıdan mükemmel özellikler sunar.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılır.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, tıbbi uygulamalar için bir hidrojel olarak kullanılır.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, bir organosülfonik asittir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit su arıtmada kullanılır

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit petrol sahasında kullanılabilir
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, polimer üretiminde kullanılan çok yönlü bir moleküldür.

2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, üretkenlik ve optimum performans açısından yüksektir.
2-Akrilamido-2-Metil-1-Propan Sülfonik Asit, bilimsel araştırma ve geliştirmede kullanılır


SYNONYM:

15214-89-8
2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit
2-Akrilamid-2-metilpropansülfonik asit
27119-07-9
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonat
2-akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit
2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit
2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT
490HQE5KI5
DTXSID5027770
2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit
1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-((1-okso-2-propenil)amino)-
2-(akriloilamino)-2-metilpropan-1-sülfonik asit
DTXCID207770
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-((1 -okso-2-propen-1 -il)amino)-
CAS-15214-89-8
EINECS 239-268-0
UNII-490HQE5KI5
atBS
akriloildimetiltaurin
LUBRİZOL AMPERLERİ
Rheothik 80-11
TBAS-Q
2-Akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit
AT 239-268-0
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit (AMPS)
SCHEMBL19490
2-Akriloilamido-2-metilpropansülfonik asit monomeri
tert-bütilakrilamidosülfonik asit
CHEMBL1907040
akrilamid tert-bütilsülfonik asit
ÇEBİ:166476
akrilamidometilpropansülfonik asit
Tox21_201781
Tox21_303523
MFCD00007522
AKOS015898709
CS-W015266
2-akrilamido-2-metilpropilsülfonik asit
5165-97-9 (mono-hidroklorür tuzu)
NCGC00163969-01
NCGC00163969-02
NCGC00257492-01
NCGC00259330-01
2-akrilamido-2-metil propansülfonik asit
2-akrilamido-2-metil propil sülfonik asit
2-akrilamido-2-metil-propan sülfonik asit
2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit
2-Akriloilamido-2-metilpropansülfonik asit
A0926
FT-0610988
2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPIONESÜLFONAT
E76045
Q209301
2-AKRİLAMİDO-2,2-dimetiletansülfonik asit
2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 8CI
2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, %99
2-metil-2-(prop-2-enamido)propan-1-sülfonik asit
J-200043
2-(Akriloilamino)-2-metil-1-propansülfonik asit
2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit
82989-71-7
2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN
2 AKRİLAMİDO SODYUM TUZU
2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPANESÜLFONİK
SODYUM AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONAT
SODYUM 2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONAT
SODYUM 2-AKRİLAMİNO-2-METİLPROPAN SÜLFONAT
sodyum 2-akrilamido-2-metilpropansülfonat
N-[1,1-Dimetil-2-(sodiosülfo)etil]akrilamid
Sodyum 2-akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonat
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik sodyum tuzu
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit
15214-89-8
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1 -okso-2-propen-1 -il)amino]-
2-(Akriloilamino)-2-metil-1-propansülfonik asit
2-(Acryloylamino)-2-methyl-1-propansulfonsäure
2-(Akriloilamino)-2-metilpropan-1-sülfonik asit
239-268-0
2-Akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit
2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit
2-akrilamido-2-metil-1-propil-sülfonik asit
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit
2-metil-2-(prop-2-enamido)propan-1-sülfonik asit
Asit 2-(akriloilamino)-2-metil-1-propansülfonik
MFCD00007522
TZ6658000
1-Propansülfonik asit, 2-akrilamido-2-metil-
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-((1-okso-2-propenil)amino)-
1-Propansülfonik asit, 2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-
201849-71-0
201849-72-1
201849-73-2
201849-74-3
27119-07-9
2-Akrilamid-2-metilpropansülfonik asit
2-akrilamid-2-metilpropansülfonik asit
2-akrilamido-2-metil propan sülfonik asit
2-akrilamido-2-metil propansülfonik asit
2-Akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit, 8CI
2-akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit
2-akrilamido-2-metilpropan-1-sülfonik asit
2-akrilamido-2-metil-propan-1-sülfonik asit
2-Akrilamido-2-metilpropansülfonat
2-akrilamido-2-metil-propansülfonik asit
2-Akriloilamido-2-metilpropansülfonik asit
2-akriloilamino-2-metil-1-propansülfonik asit
2-metil-2-(1-oksoprop-2-enilamino)-1-propansülfonat
2-metil-2-(1-oksoprop-2-enilamino)propan-1-sülfonik asit
2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propan-1-sülfonik asit
2-metil-2-(prop-2-enoilamino)propansülfonik asit
2-Metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit
AMPERLER
EINECS 239-268-0
2-AKRİLAMİD-2-METİLPROPANESÜLFONİK ASİT
2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPANESÜLFONİK ASİT
2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANESÜLFONİK ASİT
2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPANESÜLFONİK ASİT
2-AKRİLOYLAMİDO-2-METİLPROPANESÜLFONİK ASİT
2-METİL-2-[(1-OKSO-2-PROPENİL)AMİNO]-1-PROPANESÜLFONİK ASİT
AKRİLAMİDO TAMPON
AMPERLER
AMPLER MONOMER
LABOTEST-BB LT00012662
1-Propansülfonik asit,2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-
2-Akrilamido-2-metil-1-propan
2-akrilamido-2-metilpropansülfonat
2-metil-2-[(1-okso-2-propenil)amino]-1-propansülfonik asit
TBAS
2-Akriloilamino-2-metil-1-propansülfonik asit
2-Akrilamid-2-MetilPropan SodyumSülfonat