2-(2-(DİMETİLAMİNO)ETOKSİ)ETANOL (DMAEE)

2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), aminler grubuna ait bir kimyasaldır.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), etilen diamin veya metal hidroksit formunda yüzey aktif madde olarak kullanılır ve taşıma özelliklerine sahip olduğu gösterilmiştir.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanolün (DMAEE) protonlanmış formunun demir oksit, alüminyum oksit ve titanyum dioksit gibi metal oksitleri adsorbe ettiği gösterilmiştir.

CAS: 1704-62-7
MF: C6H15NO2
MW: 133,19
EINECS: 216-940-1

Eş anlamlı
2-(2-dimetilaminoetoksi)-etano;2-[2-(dimetilamino)etoksi]-etano;Etanol, 2-2-(dimetilamino)etoksi-;N,N-Dimetil-2-(2-aminoetoksi)etanol; Dimetilaminoetoksietanol; N,N-Dimetildiglikolamin; Texacat ZR-70; LUPRAGEN® N 107;1704-62-7;2-(2-(Dimetilamino)etoksi)etanol;2-[2-(DİMETİLAMİNO)ETOKSİ]ETANOL; 2-(2-Dimetilaminoetoksi)etanol;Dimetilaminoetoksietanol;N,N-Dimetildiglikolamin;Etanol, 2-[2-(dimetilamino)etoksi]-;2-[2-(dimetilamino)etoksi]etan-1-ol;Etanol, 2 -(2-(dimetilamino)etoksi)-;C3YTX3O172;(n,n-dimetilaminoetoksi)etanol;DTXSID1027427
;NSC-3146;Etilen Glikol Mono[2-(dimetilamino)etil] Eter;NSC 3146;EINECS 216-940-1;BRN 1209271;UNII-C3YTX3O172;AI3-18588;DMAE-EO;EC 216-940-1; SCHEMBL25781;3-04-00-00648 (Beilstein El Kitabı Referansı);2,3-Dibromopropilizotiyosiyanat;DTXCID907427;CHEMBL3188351;WLN: Q2O2N1&1;YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-;NSC3146;2-(n,n-dimetilaminoetoksi)etanol;BAA7 0462;Tox21_200243 ;MFCD00059602;2-[2-(dimetilamino)etoksi]etanol;AKOS009156495;2-[2-(Dimetil-amino)-etoksi]etanol
;CS-W011078;NCGC00248574-01;NCGC00257797-01;CS-17339;CAS-1704-62-7;2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etanol, 98%;5-(DİMETİLAMİNO)-3-OKSAPENTAN- 1-OL;D1756;NS00001756;2-(2-N,N-DİMETİLAMİNOETOKSİ)ETANOL;D77714;EN300-738720;A811204
;N,N-DİMETİL(2-(2-HİDROKSİETOKSİ)ETİL)AMİN;Q27275154;InChI=1/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2, 1-2H3;40021-80-5

Bu adsorpsiyon mekanizması katyonik doğasından kaynaklanıyor olabilir.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) ayrıca atmosferik oksijen tarafından oksitlenebilen bir ara madde oluşturmak üzere sudaki nitröz asitle reaksiyona girer.
Bu oksidasyonun reaksiyon mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), C6H15NO2 moleküler formülüne sahip organik bir bileşiktir ve oda sıcaklığında sıvıdır.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) çok işlevlidir ve üçüncül amin, eter ve hidroksil işlevselliğine sahiptir.
Diğer organik aminler gibi 2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) de zayıf bir baz görevi görür.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanolün (DMAEE) toksisitesi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) Kimyasal Özellikler
Kaynama noktası: 95 °C15 mm Hg(yanıyor)
Yoğunluk: 25 °C'de 0,954 g/mL(yanıyor)
Buhar basıncı: 20°C'de 11Pa
Kırılma indeksi: n20/D 1,442(yanıyor)
Fp: 199 °F
Depolama sıcaklığı: İnert atmosfer, Oda Sıcaklığı
Çözünürlük: Kloroform (Biraz), Metanol (Biraz)
Form: berrak sıvı
pka: 14,37±0,10(Tahmini)
renk: Renksizden Açık sarıya Açık turuncuya
Suda Çözünürlük: 20°C'de 1000g/L
Kararlılık: Kararlı. Yanıcı. Güçlü oksitleyici maddeler, asitler, izosiyanatlarla uyumsuz.
LogP: -0,778, 20°C'de
CAS Veri Tabanı Referansı: 1704-62-7(CAS Veri Tabanı Referansı)
NIST Kimya Referansı: 2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) (1704-62-7)
EPA Madde Kayıt Sistemi: 2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) (1704-62-7)

Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Analizi
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) bazlı yüzey aktif maddelerin kritik misel konsantrasyonları, yüzey gerilimi ve kondüktometrik ölçümler kullanılarak tahmin edilmiş olup, hidrofobik ve sıcaklığa bağlı yüzey parametrelerini ortaya çıkarmıştır.
Termodinamik parametreler, misellerde toplanma yerine arayüzlerde adsorpsiyonun tercih edildiğini gösterir.
2-(dimetilamino)etil metakrilat ve çeşitli alkoller içeren ikili sıvı karışımları için deneysel yoğunluk verileri ölçüldü; sonuçlar Tait-Tammann denklemine uydu ve izotermal sıkıştırılabilirlik, termal genleşme katsayısı ve iç basınç gibi özellikleri hesaplamak için kullanıldı.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanolün (DMAEE) ikili sulu çözeltilerinin faz dengesi özellikleri, buhar basınçları ölçülmüş ve fazla Gibbs fonksiyonları hesaplanarak incelenmiştir; bu, karışımlar için Gibbs enerjisinde negatif sapmalara işaret etmektedir.

Kullanım Alanları
Dimetilaminoetoksietanol zayıf bazik olduğundan, 2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), Sera gazlarını ve özellikle karbondioksiti absorbe etme yöntemi olarak incelenmiştir.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), aynı zamanda korozyon önleyiciler olarak da değerlendirilen yüzey aktif maddelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hazırlanan yüzey aktif maddeler genellikle katyoniktir ve biyosit olarak da kullanılabilir.
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE), Sülfat azaltıcı mikroorganizmalara karşı petrol sahası uygulamaları için özellikle önemlidir.

Malzemenin aşağıdakileri içeren başka kullanımları da vardır:
Killer, ara ürünler, plastikleştiriciler ve yapıştırıcılar gibi genel.
Katalizör olarak ve özellikle poliüretanlar için.
Proses düzenleyiciler
İtici gazlar ve şişirici maddeler

Sentez ve Karakterizasyon
2-(2-(dimetilamino)etoksi)etanol (DMAEE) bazlı bileşiklerin sentezi, katyonik yüzey aktif maddelerin hazırlanmasında gösterildiği gibi, farklı alkil bromürlerle doğrudan kuaternizasyonu içerir.
Bu yüzey aktif maddelerin kimyasal yapıları proton nükleer manyetik rezonans (NMR) ve Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) kullanılarak doğrulandı ve sentez sürecinin doğruluğu sağlandı.