TIB KAT 320

TANIM:


TIB KAT 320, organotin ailesine, özellikle organotin bileşiklerinin karboksilat sınıfına ait bir bileşiktir.
TIB KAT 320, dioktil kalay oksit (dioktil kalay dihidroksit olarak da bilinir) ve karboksilik asitler arasındaki reaksiyondan elde edilir.
TIB KAT 320, bir kalay atomuna bağlı iki oktil grubuna (C8H17) sahip kalay içeren bir bileşiktir.MOLEKÜLER FORMÜL: C20H38O8Sn-2

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 525.22092TANIM:

TIB KAT 320, çeşitli endüstriyel uygulamalarda katalizör veya stabilizatör olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
TIB KAT 320, polimerizasyon reaksiyonlarında, özellikle poliüretan, polyester ve diğer polimer malzemelerin üretiminde faydalı olmasını sağlayan bazı özelliklere sahiptir.
TIB KAT 320, polimerizasyon sürecinde hem başlatıcı hem de hızlandırıcı olarak görev yapabilir.

TIB KAT 320, PVC (polivinil klorür) formülasyonlarında ısı stabilizatörü görevi görebilir, termal stabilite sağlar ve işleme ve yüksek sıcaklıklara maruz kalma sırasında polimerin bozulmasını önler.
TIB KAT 320, belirli uygulamalarda mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek biyositler veya fungisitler olarak da işlev görebilir.

TIB KAT 320, dioktil kalay karboksilat da dahil olmak üzere organokalay bileşiklerinin potansiyel toksisiteleri ve çevresel etkileri nedeniyle endişe uyandırdığını belirtmekte fayda var.
TIB KAT 320, insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle belirli bölgelerde kısıtlanmış veya yasaklanmıştır.
Bu nedenle kullanımları ve düzenlemeleri, yerel düzenlemelere ve özel uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
TIB KAT 320, belirli endüstriyel uygulamalarda çeşitli avantajlar sunar.

TIB KAT 320, mükemmel ısı stabilitesi ile bilinir.
TIB KAT 320, özellikle yüksek sıcaklık içeren uygulamalarda, malzemelerin termal bozulmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Bu özelliği TIB KAT 320'yi PVC plastik ve diğer ısıya duyarlı malzemelerin üretiminde değerli bir katkı maddesi yapmaktadır.
TIB KAT 320, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi görebilir.

TIB KAT 320, proseste tüketilmeden kimyasal reaksiyonların hızını arttırır veya hızlandırır.
Bu katalitik aktivite, reaksiyon hızının arttırılması gereken belirli üretim süreçlerinde faydalı olabilir.
PVC üretiminde genellikle işleme yardımcısı olarak TIB KAT 320 kullanılmaktadır.

TIB KAT 320, PVC reçinesinin eriyik akışını ve işlenebilirliğini geliştirmeye yardımcı olarak, şekillendirilmesini ve istenen formlara kalıplanmasını kolaylaştırır.
TIB KAT 320, PVC üretiminde daha fazla üretkenlik ve daha iyi kalite sağlayabilir.
TIB KAT 320 farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen çok yönlü bir karışımdır.

TIB KAT 320, nihai ürünlere istenen çeşitli özellikleri kazandırdığı plastikler, yapıştırıcılar, kaplamalar ve sızdırmazlık ürünleri gibi sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır.
TIB KAT 320, malzemelere mükemmel ısı stabilitesi sağlar.
Bu, PVC plastik üretimi gibi yüksek sıcaklıkların söz konusu olduğu uygulamalarda özellikle avantajlıdır.
TIB KAT 320, termal bozulmayı önlemeye yardımcı olur ve malzemenin yüksek sıcaklıklarda bile özelliklerini korumasını sağlar.

TIB KAT 320, PVC gibi malzemelerin işlenebilirliğini artırabilir.
TIB KAT 320, reçinenin eriyik akış özelliklerini geliştirerek işlenmesini, şekillendirilmesini ve istenen formlara kalıplanmasını kolaylaştırır.
TIB KAT 320, artan üretim verimliliğine ve üretkenliğine yol açabilir.
TIB KAT 320, ısı dengeleyici görevi görerek malzemelerin ömrünü ve dayanıklılığını uzatabilir.

TIB KAT 320, malzemenin ısıya maruz kalmanın neden olduğu bozulmaya karşı korunmasına yardımcı olur, böylece genel performansını ve uzun ömürlülüğünü artırır.
TIB KAT 320, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım alanı bulmaktadır.
TIB KAT 320, plastik, yapıştırıcı, kaplama, mastik gibi çeşitli sektörlerde katalizör, ısı dengeleyici veya katkı maddesi olarak kullanılabilir.
Çok yönlülüğü, TIB KAT 320'nin farklı malzeme ve formülasyonlara istenen özellikleri kazandırmasına olanak tanır.

TIB KAT 320 tipik olarak sarı ila kehribar renginde bir sıvı veya viskoz sıvıdır.
TIB KAT 320, benzen ve toluen gibi organik solventlerde çözünür.
TIB KAT 320 hafif bir kokuya sahip olabilir.
TIB KAT 320'nin erime noktası yaklaşık -20°C'dir (-4°F).

Kaynama noktası yaklaşık 230-240°C (446-464°F) aralığındadır.
TIB KAT 320'nin yoğunluğu tipik olarak 1,15 g/cm³ civarındadır.
TIB KAT 320 suda çözünmez, ancak benzen, toluen ve kloroform gibi organik solventlerde çözünür.
TIB KAT 320 normal şartlar altında genellikle stabildir ancak yüksek sıcaklıklarda bozunabilir.
TIB KAT 320, belirli kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi görerek reaksiyon hızını arttırır veya hızlandırır.

TIB KAT 320, silikon ve poliüretan sistemlerin üretimi için tavsiye edilen sıvı organokalay katalizörüdür.
TIB KAT 320, geleneksel dibütilin katalizörlerine kıyasla daha az nem hassasiyeti ve daha yüksek aktivasyon sıcaklığı sunar.
TIB KAT 320 yavaş bir katalizör olarak kabul edilir.

TIB KAT 320, öncelikle yavaş katalizin gerekli olduğu silikon reaksiyonlarında ve poliüretan formülasyonlarında kullanılır.
TIB KAT 320, açık renkli ürün ile daha az koku istendiğinde tercih edilmektedir.
TIB KAT 320, ayakkabı tabanları ve otomotiv ürünleri imalatı için üretan uygulamalarında, reaksiyon enjeksiyonlu kalıplama (RIM) formülasyonlarında ve mikro-hücreli elastomerlerde kullanılır.UYGULAMALAR:

-Yavaş katalizin gerekli olduğu poliüretan sistemler ve silikon sistemler için yavaş hızlı katalizör.
-Geleneksel dibütil kalay katalizörlerinden daha az neme duyarlı
-Üretan ara ürünleri, Polimerler
-Kimyasal ara ürünlerÖZELLİKLER:

-Aktif içerik: %100
-Görünüş: Berrak, sıvı
-Renk: Soluk Sarı
-Yoğunluk: 8.20
-Donma noktası: 15 C
-Metal İçeriği: %15,7
-Özgül Ağırlık: 0.985
ÖZELLİKLER:

-Kalay İçeriği: %15,7 ± 0,5
-Görünüş: Berrak sıvı
-Kırılma İndeksi: 1,463 ± 0,005 (25°C)
-Özgül Ağırlık (yaklaşık): 1,005 (25°C'de g/cm³)
-Renk: 7 (Gardner)
-Viskozite: 75 ± 15 (25°C'de cP)
-Parlama Noktası: >100 (°C, PMCC)
-Katılaşma Noktası: < 5°CDEPOLAMAK:

TIB KAT 320 tercihen kaplarda, nemden korunarak ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.SİNONİM:

Bis(2-etilheksil)kalay karboksilat
Dioctyltin(IV) karboksilat
Di(2-etilheksil)kalay karboksilat
Di(2-etilheksil)stanil karboksilat
oktiltin karboksilat
DOTC (Dioktiltin karboksilatın kısaltması)