PEG 20 METİL GLİKOZ ETER

TANIM:
PEG 20 METİL GLİKOZ ETER ortalama 20 mol etilen oksit içeren metil glikoz ve stearik asidin mono anddiesterlerinden oluşan bir polietilen glikol eterdir.

Hassas ciltler veya göz bakımı formülasyonları için güvenli, hafif, suyu seven bir emülgatör.
PEG 20 METİL GLUKOZ ETER, sütler, serumlar ve püskürtülebilir formülasyonlar için ideal olan düşük viskoziteli suda yağ emülsiyonları oluşturmaya yardımcı olur.

CAS Numarası: 68389-70-8
Avrupa Topluluğu (EC) Numarası 615-727-4
Chem/IUPAC Adı: Poli(oksi-1,2-etandiil), a-hidro-.omega.-hidroksi-, metil fi-d-glukopiranosit (4:1) ile eter, oktadekanoat (2:3) ) (20 mol EO ortalama mol oranı)
Moleküler Formül C27H54O9PEG 20 METİL GLİKOZ ETERİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Moleküler Ağırlık 522.7
Hidrojen Bağı Verici Sayısı 5
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı 9
Döndürülebilir Bağ Sayısı 21
Tam Kütle 522.37678330
Monoizotopik Kütle 522.37678330
Topolojik Polar Yüzey Alanı 146 Ų
Ağır Atom Sayısı 36
Formal Yük 0
Karmaşıklık 478
İzotop Atom Sayısı 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı 4
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı 1
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı 2
Bileşik Kanonikleştirildi Evet

Doğal kaynaklardan elde edilmiştir ve hafif, satensi bir his verir.

PEG 20 METİL GLİKOZ ETERİNİN KULLANIMI VE FAYDALARI :
PEG 20 METİL GLUKOZ ETER kozmetik ürünlerde emülsifiye edici özelliğinden dolayı kullanılmaktadır.
Emülgatör olarak PEG 20 METİL GLİKOZ ETER ürüne stabilite verir ve ürünün yağ ve su bazlı bileşenlerinin ayrılmasını engeller.
Suda çözünen moleküller PEG kısmını alabildiğinden ve yağda çözünen moleküller stearat kısmına bağlanacaktır.

Bu nedenle, PEG 20 METİL GLUKOZ ETER, çeşitli içerik maddelerinin karşılıklı reaksiyon olasılığını azaltır ve ürüne belirgin bir stabilite kazandırır.
PEG 20 METİL GLİKOZ ETER ayrıca su moleküllerini çekerek koyulaştırıcı görevi görür ve molekülüne bir tür 'şişmiş' görünüm verir.
PEG 20 METİL GLİKOZ ETER, ürünün cilt veya saç yüzeyindeki genel performansını artırır.

Sulu veya daha az kıvamlı bir formülasyon müşteriye çekici gelmeyebilir ve aynı zamanda umut verici bir performans göstermeyebilir.
PEG 20 METİL GLİKOZ ETER krem, losyon, jel, şampuan ve diğer cilt bakım ürünlerinin formülasyonlarında kullanılır.
PEG 20 METİL GLİKOZ ETER HAKKINDA GÜVENLİK BİLGİLERİ:
İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruziyet sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İşyerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin.

PEG 20 METİL GLİKOZ ETERİNİN EŞ ANLAMLARI
Yatıran Tarafından Sağlanan Eş Anlamlılar :
72175-39-4
PEG-20 metil glukoz sesquistearat
18-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihidroksi-2-(hidroksimetil)-6-metoksioksan-3-il]oksioktadekanoik asit;etanol
UNII-0345752X7U
DTXSID60992896
0345752X7U
Metil 4-O-(17-karboksiheptadesil)heksopiranosit--etanol (1/1)