AMONYL 380 BA

TANIM:
AMONYL 380 BA, sert su ile uyumlu, yüksek konsantrasyonlu elektrolitler içeren ve tüm pH aralığında amfoterik bir yüzey aktif maddedir.
AMONYL 380 BA İyi bir temizleme maddesidir.
AMONYL 380 BA İyi bir köpürme maddesidir.

AMONYL 380 BA'NIN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Veri: Limitler
Görünüm: Berrak sıvı
Katı içerik (%): %28 - 32
pH %5: 5,5 - 7,0
Renk (Klett): <140
NaCl: %4,5 - 6AMONYL 380 BA aşağıdaki özelliklere sahiptir:
AMONYL 380 BA İyi bir temizlik maddesidir
AMONYL 380 BA İyi bir köpürme maddesidir

Genel olarak AMONYL 380 BA, alkil ve alkil eter sülfatlar kadar iyi değildir; yine de alkali pH'ta daha iyi, sert sudan etkilenmez ve yüksek elektrolit konsantrasyonuna dayanıklıdır.
AMONYL 380 BA Kalınlaştırıcı yüzey aktif maddedir
AMONYL 380 BA, anyonik yüzey aktif maddeleri, özellikle alkil ve alkil eter sülfatı tuzlarla kalınlaştırır.

UYUMLULUK:
AMONYL 380 BA, düşük pH'ta anyonikler hariç tüm yüzey aktif madde sınıflarıyla uyumludur.
AMONYL 380 BA, oksitleyici maddelere karşı mükemmel kimyasal stabilite gösterir.
AMONYL 380 BA hidrolize karşı dirençlidir ve çok düşük ve yüksek pH'da kararlıdır.

AMONYL 380 BA UYGULAMALARI:
AMONYL 380 BA'nın ana uygulamaları:
Elde bulaşık yıkama sıvıları: Mükemmel köpük stabilitesi ve anyoniklerle birleştiğinde viskoziteyi artırır.
AMONYL 380 BA, Araba temizleyicileridir.
AMONYL 380 BA Ev tipi ağartıcıdır.

AMONYL 380 BA bir alkil amido betaindir.
AMONYL 380 BA Şampuanlarda kullanılır.
AMONYL 380 BA Duş jellerinde kullanılır
AMONYL 380 BA Köpük banyolarında kullanılır.

AMONYL 380 BA'NIN ÖZELLİKLERİ:
AMONYL 380 BA, Betain'dir
AMONYL 380 BA Zamanla sabit kalan ince bir köpük sağlar

AMONYL 380 BA Anyonik yüzey aktif maddelerin köpüğünü dengeler ve güçlendirir
AMONYL 380 BA Sülfat içermez
AMONYL 380 BA Koruyucu içermez

AMONYL 380 BA köpürme maddesi görevi görür.
AMONYL 380 BA bir amfoterik alkil amido betaindir.
AMONYL 380 BA koruyucu ve sülfat içermez.

AMONYL 380 BA, anyonik yüzey aktif maddelerin köpüğünü dengeler ve güçlendirir.
AMONYL 380 BA şampuan, duş jeli ve köpük banyosu uygulamalarında kullanılır.

AMONYL 380 BA İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:

İlk YARDIM TEDBİRLERİ:
İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel tavsiye:
Bir doktora danışın.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.
Tehlikeli bölgeden uzaklaşın:

Solunması halinde:
Solunursa, kişiyi temiz havaya çıkarın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.
Bir doktora danışın.
Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları hemen çıkarın.
Sabun ve bol su ile yıkayınız.
Bir doktora danışın.

Göz teması halinde:
En az 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
Hastaneye nakil sırasında gözleri yıkamaya devam edin.

Yutulması halinde:
KUSTURMAYIN.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.
Ağzı suyla çalkalayın.
Bir doktora danışın.

Yangınla mücadele önlemleri:
Yıkıcı medya:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı

İtfaiyeciler için tavsiyeler:
Gerekirse yangınla mücadele için bağımsız solunum aparatı kullanın.
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Buharları, sisi veya gazı solumaktan kaçının.
Personeli güvenli alanlara tahliye edin.

Çevresel önlemler:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
İnert emici malzeme ile emdirin ve tehlikeli atık olarak imha edin.
Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.

TAŞIMA VE DEPOLAMA:
Güvenli kullanım için önlemler:
Buhar veya sisi solumaktan kaçının.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Açılan kaplar, sızıntıyı önlemek için dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Depolama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, aşındırıcı tehlikeli maddeler

Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma:
Kontrol parametreleri:
İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler
Mesleki maruz kalma sınır değerleri olan hiçbir madde içermez.
Pozlama kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyın.
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.

Kişisel koruyucu ekipman:
Göz/yüz koruması:
Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri.
Yüz siperi (en az 8 inç).
NIOSH (ABD) veya EN 166(AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruması ekipmanı kullanın.

Cilt koruması:
Eldivenle tutun.
Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.
Uygun eldiven kullanın
Bu ürünle cilt temasını önlemek için (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) çıkarma tekniği.
Kirlenmiş eldivenleri kullandıktan sonra yürürlükteki yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uygun olarak atın.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Sıçrama teması
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dakika
Test edilen malzeme: Dermatril (KCL 740 / Aldrich Z677272, Boyut M)
Herhangi bir özel kullanım senaryosu için onay verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Vücut koruması:
Kimyasallara karşı tam koruma sağlayan tulum, İş yerine özgü tehlikeli maddenin konsantrasyonuna ve miktarına göre koruyucu ekipman türü seçilmelidir.
Solunum koruma:
Risk değerlendirmesinin hava temizleyici solunum cihazlarının uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, mühendislik kontrollerinin yedeği olarak çok amaçlı kombinasyon (ABD) veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları ile tam yüz maskesi kullanın.

Solunum cihazı tek koruma aracıysa, yüzü tamamen kapatan bir hava respiratörü kullanın.
NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi uygun hükümet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış solunum cihazlarını ve bileşenlerini kullanın.
Çevresel maruziyetin kontrolü
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.
Çevreye deşarjından kaçınılmalıdır.

KARARLILIK VE reaktivite:
Kimyasal stabilite:
Tavsiye edilen saklama koşullarında kararlıdır.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler:
Tehlikeli atık:
Yangın koşullarında oluşan tehlikeli bozunma ürünleri.
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Hidrojen klorür gazı.

İmha hususları:
Atık arıtma yöntemleri:
Ürün:
Lisanslı bir imha şirketine fazla ve geri dönüştürülemez çözümler sunun.
Bu malzemeyi atmak için lisanslı bir profesyonel atık imha servisiyle iletişime geçin.
Kirlenmiş ambalaj:
Kullanılmamış ürün olarak imha edin.