2-BUTENDİOİK ASİT2-Butendioik asit, oda sıcaklığında renksiz, kristalimsi bir katıdır.
2-Butendioik asit bir dikarboksilik asittir, yani molekülünde iki karboksil (-COOH) fonksiyonel grubu içerir.
2-bütendioik asidin moleküler formülü C4H4O4'tür.
2-Butendioik asit, moleküler ağırlığı yaklaşık 116.07 g/mol olan organik bir bileşiktir.

CAS Numarası: 110-16-7
EC Numarası: 203-742-5UYGULAMALAR


2-Butendioik asit, çeşitli ürünlerin sentezinde kullanılan çok yönlü bir endüstriyel kimyasal olan maleik anhidritin üretiminde yaygın olarak kullanılır.
2-Butendioik asit, cam elyaf takviyeli plastiklerde ve kompozit malzemelerde uygulama alanı bulan doymamış polyester reçinelerin üretimi için bir öncü görevi görür.
2-Butendioik asit, kaplamalarda, boyalarda ve verniklerde kullanılan alkid reçinelerinin formülasyonunda önemli bir bileşendir.

2-Butendioik asit, iyon değişim reçineleri ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere özel polimerlerin sentezinde kullanılır.
Yiyecek ve içecek endüstrisinde 2-butendioik asit, lezzeti arttırmak ve asitliği ayarlamak için asitleştirici ve pH düzenleyici olarak kullanılır.
2-Butendioik asit, kabartma tozlarında önemli bir bileşen olan tartarik asit üretiminde kullanılır.

2-Butendioik asit, bazı farmasötiklerin ve tıbbi bileşiklerin üretiminde kullanılmaktadır.
Tarımda herbisit ve pestisitlerin formülasyonunda bir bileşen olarak kullanılır.

2-Butendioik asit, su arıtma ve metal temizleme dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel işlemlerde şelatlama maddesi olarak görev yapar.
2-Butendioik asit, reçinelerin ve elastomerlerin üretiminde çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir.
Tekstil endüstrisinde boyama özelliklerini geliştirmek amacıyla tekstillerin terbiyesinde kullanılmaktadır.
2-Butendioik asit, deterjan ve temizlik maddelerinin üretiminde yapıcı ve ayırıcı madde olarak rol oynar.

2-Butendioik asit, özel yapıştırıcıların ve sızdırmazlık malzemelerinin formülasyonunda kullanılır ve bunların bağlanma özelliklerine katkıda bulunur.
2-Butendioik asit, gıda endüstrisinde asitleştirici ve lezzet arttırıcı olarak kullanılan malik asitin sentezinde kullanılmaktadır.
Deri üretiminde tabaklama işleminde 2-butendioik asit kullanılır.

2-Butendioik asit, çeşitli organik bileşiklerin hazırlanmasında kimyasal bir ara madde olarak görev yapabilir.
2-Butendioik asit, laboratuvar deneylerinde ve analitik kimyada pH tamponu olarak kullanılır.

2-Butendioik asit, deterjan ve temizlik ürünlerinin üretiminde suyun yumuşamasını iyileştirmek için kullanılan bir bileşendir.
Kozmetik ve kişisel bakım sektöründe cilt bakımı ve saç bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılabilir.
2-Butendioik asit, soğutma suyu sistemlerinde ve boru hatlarında korozyon önleyici olarak kullanılır.
2-Butendioik asit, antifriz ve buz çözücü çözeltilerin formülasyonunda rol oynar.

2-Butendioik asit, plastikleştiriciler ve özel reçineler gibi özel kimyasalların sentezinde kullanılabilir.
Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde kağıt kalitesini arttırmak ve tutucu yardımcı olarak kullanılır.
2-Butendioik asit, özel kaplamaların ve filmlerin hazırlanmasında kullanılabilir.

2-Butendioik asit, dünya çapında malzemelerin, kimyasalların ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunarak endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesine sahip olmaya devam ediyor.
2-Butendioik asit, yapışkan özelliğinden dolayı diş hekimliğinde diş simanlarının ve restoratif materyallerin formülasyonunda kullanılmaktadır.
2-Butendioik asit, grafik sanatlar endüstrisi için özel mürekkepler ve baskı malzemelerinin üretiminde uygulama alanı bulur.

Tekstil ve boyama endüstrisinde düzgün boya alımını sağlamak için egaliz maddesi olarak kullanılır.
Polimer üretiminde plastikleştirici olarak kullanılan maleat esterlerinin sentezinde 2-Butendioik asit kullanılabilmektedir.

2-Butendioik asit, belirli maddelerin konsantrasyonunu belirlemek için kimyasal analiz ve titrasyon işlemlerinde reaktif olarak kullanılır.
İlaç endüstrisinde 2-butendioik asit, aktif farmasötik bileşenlerin (API'ler) sentezi için bir başlangıç malzemesi olarak hizmet eder.
2-Butendioik asit, ağaç işleme ve inşaat uygulamalarına yönelik yapıştırıcıların üretiminde kullanılır.

2-Butendioik asit, özellikle sert su koşulları için deterjan formülasyonlarında bulunabilir.
2-Butendioik asit, farmasötikler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için maleat tuzlarının hazırlanmasında kullanılır.
Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde kağıt hamuru oluşturma işleminin verimliliğini artırmak için kullanılır.

2-Butendioik asit, yüzey aktif maddeler gibi özel kimyasalların üretiminde kimyasal bir ara madde olarak hizmet edebilir.
2-Butendioik asit, özel kaplamaların ve korozyona dayanıklı boyaların üretiminde kullanılmaktadır.
Otomotiv sektöründe otomotiv kaporta dolgularının imalatında kullanılmaktadır.

2-Butendioik asit, soğutma suyu arıtma kimyasallarının formülasyonunda yer alan bir bileşendir.
2-Butendioik asit, metallerin lehimlenmesinde ve kaynaklanmasında flux olarak kullanılabilir.
Biyoteknoloji alanında biyobozunur polimerlerin üretiminde kullanılabilmektedir.

2-Butendioik asit, sentetik yağlayıcıların ve hidrolik sıvıların formülasyonunda kullanılır.
2-Butendioik asit, analitik kimyada kullanılan iyon seçici elektrotların üretiminde rol oynar.
Deterjan formülasyonlarında kirin kumaş üzerinde yeniden birikmesini önlemek için kir dağıtıcı olarak görev yapabilir.

2-Butendioik asit, 3D baskı ve hızlı prototipleme için özel reçinelerin hazırlanmasında kullanılır.
2-Butendioik asit, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin formülasyonunda stabilizatör ve şelatlayıcı madde olarak görev yapabilir.
Tekstil sektöründe boyama prosesinde renk haslığını arttırmak amacıyla kullanılır.
2-Butendioik asit, ahşap işleme ve marangozluk için özel yapıştırıcılar ve yapıştırıcıların formülasyonunda bir bileşen olarak kullanılabilir.

2-Butendioik asit, bulaşık yıkama ve endüstriyel temizlik için özel deterjanların üretiminde rol oynar.
2-bütendioik asidin çeşitli uygulamaları, onu çeşitli endüstrilerde değerli bir bileşik haline getirerek yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.
2-Butendioik asit, kurşun-asit akülere yönelik elektrolit çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılarak performanslarının arttırılmasına yardımcı olur.
2-Butendioik asit, çeşitli endüstrilerde metal yüzeylerin korunması için gerekli olan korozyon önleyicilerin üretiminde kullanılmaktadır.

Petrol ve gaz endüstrisinde, mineral tortu oluşumunu önlemek için kuyu stimülasyon tedavilerinde 2-butendioik asit kullanılır.
2-Butendioik asit, uçak ve endüstriyel makinelerde kullanılan yangına dayanıklı hidrolik sıvıların formülasyonunda rol oynar.
Soğutma ve ısı transfer akışkanlarının formülasyonunda, bunların termal kararlılığının ve verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olabilir.

2-Butendioik asit, temizlik ürünleri ve deterjanlarda uygulamaları olan özel yüzey aktif maddelerin sentezinde kullanılır.
2-Butendioik asit, ağır metal iyonlarını uzaklaştırmak için atık suyun arıtımında bir kenetleme maddesi olarak görev yapabilir.

Deri sektöründe deri kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla tabaklama işleminde kullanılmaktadır.
2-Butendioik asit, özel seramik ve cam ürünlerinin üretiminde kullanılabilir.
2-Butendioik asit, inşaat ve otomotiv uygulamalarına yönelik yapıştırıcıların ve sızdırmazlık malzemelerinin formülasyonunda rol oynar.
Kauçuk ürünlerin imalatında kauçuğun çeşitli yüzeylere yapışmasını arttırmak için kullanılır.

2-Butendioik asit, ağır makinelerde kullanıma yönelik hidrolik sıvıların formülasyonunda bulunabilir.
2-Butendioik asit, endüstriyel temizlik ve yağ gidermeye yönelik özel deterjanların üretiminde kullanılır.
Metalurji alanında, metal yüzeylerden pası ve tortuyu çıkarmak için kullanılan asitleme çözümlerinde bir bileşen olarak görev yapar.

2-Butendioik asit, işleme operasyonları için kesme sıvılarının formülasyonunda kullanılır.
2-Butendioik asit, yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan özel seramiklerin ve refrakter malzemelerin hazırlanmasında rol oynar.
Tarım endüstrisinde toprağın yapısını ve besin tutma oranını iyileştirmek için toprak düzenleyici olarak kullanılır.

2-Butendioik asit, elektronik endüstrisinde kullanılan özel kimyasalların sentezinde reaktif olarak görev yapabilir.
2-Butendioik asit, korozyon koruması ve kirlenme önleyici uygulamalar için özel kaplamaların formülasyonunda kullanılır.
Petrokimya endüstrisinde, hidrojen sülfürün gaz akımlarından uzaklaştırılmasında kullanılır.
2-Butendioik asit, kimyasal işlemlerde kullanılan son teknoloji katalizörlerin formülasyonunda rol oynar.

2-Butendioik asit, bitkilere gerekli besin maddelerini sağlamak için özel gübrelerin hazırlanmasında kullanılır.
İnşaat sektöründe özel harç ve derzlerin üretiminde kullanılmaktadır.
2-Butendioik asit, endüstriyel ekipmanlara yönelik özel temizlik maddelerinin formülasyonunda bulunabilir.
Endüstrilerdeki çeşitli uygulamaları, çeşitli kimyasal işlemlerde, malzeme geliştirmede ve ürün yeniliklerinde önemini vurgulamaktadır.TANIM


Maleik asit olarak da bilinen 2-Butendioik asit, C4H4O4 moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
2-Butendioik asit bir dikarboksilik asittir, yani moleküler yapısında iki karboksil fonksiyonel grup (-COOH) içerir.
2-Butendioik asit doymamış bir bileşiktir ve sıklıkla çeşitli kimyasal reaksiyonlarda ve endüstriyel işlemlerde kullanılır.

2-Butendioik asit, oda sıcaklığında renksiz, kristalimsi bir katıdır.
2-Butendioik asit bir dikarboksilik asittir, yani molekülünde iki karboksil (-COOH) fonksiyonel grup içerir.
2-bütendioik asidin moleküler formülü C4H4O4'tür.
2-Butendioik asit, moleküler ağırlığı yaklaşık 116.07 g/mol olan organik bir bileşiktir.
2-Butendioik asit suda ve birçok polar organik çözücüde çözünür.

2-Butendioik asit keskin, asidik bir kokuya ve ekşi bir tada sahiptir.
2-bütendioik asidin yapısı bir karbon-karbon çift bağı (C=C) ve iki karboksil grubu içerir.
2-butendioik asitteki çift bağ, ona karakteristik doymamış yapısını verir.

2-Butendioik asit, özel polimerler ve reçineler dahil olmak üzere çeşitli kimyasalların sentezinde kullanılır.
2-Butendioik asit, önemli bir endüstriyel kimyasal olan maleik anhidritin üretimi için ortak bir öncüdür.
2-Butendioik asit, bazlar ve alkollerle reaksiyona girdiğinde sırasıyla tuzlar ve esterler oluşturabilir.
Saf formunda 2-bütendioik asit stabil bir bileşiktir, ancak belirli koşullar altında cis-izomeri fumarik asit izomerizasyonuna uğrayabilir.

2-Butendioik asit, yiyecek ve içecek endüstrisinde lezzeti arttırmak için asitleştirici ve koruyucu olarak kullanılır.
2-Butendioik asit ayrıca çeşitli farmasötiklerin ve tarım kimyasallarının üretiminde de kullanılmaktadır.
Polimer kimyası alanında 2-butendioik asit, özel polimerlerin sentezi için bir yapı taşı görevi görür.
2-bütendioik asitteki çift bağ, onu doymamış polyester reçinelerin üretimi için değerli bir başlangıç malzemesi haline getirir.

2-Butendioik asit, kaplamalarda ve boyalarda kullanılan alkid reçinelerinin üretiminde önemli bir bileşendir.
2-Butendioik asit, çeşitli özelliklere sahip polimerik malzemeler oluşturmak için polimerizasyon reaksiyonlarına girebilir.
2-Butendioik asit, yapıştırıcıların ve sızdırmazlık malzemelerinin formülasyonunda kullanılarak bunların yapışma özelliklerine katkıda bulunur.

İlaç endüstrisinde bazı ilaçların sentezinde 2-butendioik asit kullanılır.
2-Butendioik asit, çeşitli organik reaksiyonlarda karboksil gruplarının organik moleküllere dahil edilmesini sağlayan kimyasal bir reaktiftir.
2-Butendioik asit, laboratuvar ve endüstriyel işlemlerde pH düzenleyici ve tamponlama maddesi olarak kullanılabilir.

2-Butendioik asit, çok çeşitli endüstrilerde özel kimyasalların ve malzemelerin üretiminde rol oynar.
2-Butendioik asidin çok yönlülüğü ve reaktivitesi, onu kimyasal araştırmalarda ve endüstriyel uygulamalarda önemli bir bileşik haline getirir.
Çeşitli işlemlerde güvenliği ve etkinliği sağlamak için 2-bütendioik asitle çalışırken uygun taşıma ve depolama prosedürleri takip edilmelidir.ÖZELLİKLER


Fiziki özellikleri:

Moleküler Formül: C4H4O4
Molekül Ağırlığı: 116,07 g/mol
Fiziksel Durum: Oda sıcaklığında kristal katı
Renk: Renksizden beyaza
Koku: Hafif keskin bir koku
Tat: Ekşi
Erime Noktası: 135-139°C (275-282°F)
Kaynama Noktası: Kaynamadan önce ayrışır
Yoğunluk: 1,59 g/cm³
Çözünürlük: Suda, etanolde ve asetonda çözünür; eterde az çözünür
pKa (Birinci Asidik Hidrojen): ~1,5
pKa (İkinci Asidik Hidrojen): ~6.1
Higroskopisite: Havadaki nemi emer


Kimyasal özellikleri:

Kimyasal Yapı: İki karboksil (-COOH) fonksiyonel grubuna sahip bir dikarboksilik asit.
Fonksiyonel Gruplar: Cis konfigürasyonuna sahip bitişik karbon atomları üzerinde iki karboksil grubu (-COOH).
Asitlik: Maleik asit zayıf bir asittir ve çözeltide iki proton (H+) salabilir.
İzomerizasyon: Belirli koşullar altında cis-izomeri fumarik asit ile izomerleşebilir.
Reaktivite: Bazlarla reaksiyona girerek tuzlar, alkollerle ise esterler oluşturabilir.
Doymamış Bağ: Yapısında karbon-karbon çift bağı (C=C) içerir.İLK YARDIM


Solunum:

Solunması halinde, etkilenen kişiyi derhal kirlenmiş alandan temiz havaya çıkarın.
Kişinin nefes aldığından ve solunum yolunun engellenmediğinden emin olun.
Solunum güçlüğü devam ederse veya kişide solunum sıkıntısı belirtileri görülürse derhal tıbbi yardım isteyin.
Tıbbi yardım beklerken, eğer eğitim almışsa ve mümkünse oksijen sağlayın.


Ten teması:

2-bütendioik asitin ciltle teması halinde, kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.
Etkilenen cilt bölgesini en az 15 dakika boyunca bol miktarda suyla iyice yıkayın.
Mümkünse yumuşak sabun kullanın, ancak tahrişi artırabileceğinden cildi fırçalamaktan kaçının.
Tahriş, kızarıklık, kabarma veya kimyasal yanıklar meydana gelirse tıbbi yardım alın.
Kontaminasyonu önlemek için gerekirse etkilenen bölgeyi steril bir bandaj veya pansumanla örtün.


Göz teması:

2-butendioik asit gözle temas ederse, etkilenen göz(ler)i derhal en az 15 dakika boyunca yavaşça akan ılık suyla yıkayın.
Gözün iyice yıkanmasını sağlamak için göz kapaklarını açık tutun.
İlk durulamadan sonra varsa ve kolaysa kontakt lensleri çıkarın.
Bir göz uzmanından (göz doktoru) derhal tıbbi yardım isteyin.
Tıbbi yardım beklerken göz(ler)i suyla yıkamaya devam edin.
Göz yaralanmaları zamanla kötüleşebileceğinden tıbbi yardım almayı geciktirmeyin.


Yutma:

2-butendioik asit kazara yutulursa, tıbbi personel tarafından talimat verilmedikçe kusturmayın.
Ağzınızı suyla çalkalayın ve etkilenen kişiyi su veya süt içmeye teşvik edin.
Derhal tıbbi yardım alın veya rehberlik için bir zehir kontrol merkeziyle iletişime geçin.
Tıbbi uzmanlara, yutulan kimyasal madde ve varsa konsantrasyonu hakkında bilgi verin.EŞ ANLAMLILARI


Maleik asit
cis-Butendioik asit
(Z)-Butendioik asit
cis-1,2-etilendikarboksilik asit
2-Butendioik asit
(Z)-2-Butendioik asit
1,2-Etilen dikarboksilik asit
Toksilik asit
Maleinik asit
Hidrojen maleat
Maleinsaeure (Almanca)
Maleat
1,4-Butendioik asit
cis-1,2-Dikarboksietilen
But-2-endioik asit
Malenik asit
Malik asit
metilensüksinik asit
metilensüksinat
Z-Butendioik asit
Malonat
2-Buten-1,4-dioik asit
metilensüksinik asit
Cis-maleik asit
Maleinik asit
Etilen dikarboksilik asit
cis-1,2-Butendioik asit
Hidrojen cis-bütendioat
Z-But-2-enodioik asit
1,2-Butendikarboksilik asit
Cis-Buten-1,2-dioik asit
2-Buten-1,2-dioik asit
Eten-1,2-dikarboksilik asit
dihidroksieten asit
metilendikarboksilik asit
Toksilik asit
Eten dikarboksilik asit
Hidrojen cis-bütendioat
2-Butendioik asit, cis-
Malonilformik asit
Z-2-Butendioik asit
Eten-1,2-dikarboksilik asit
Dihidroksietilen asit
1,2-etilendikarboksilik asit
Meten-1,2-dikarboksilik asit
2-Buten-1,4-dioik asit
Eten-1,4-dikarboksilik asit
Malonat
2-Butendioat
Butendioik asit, cis-
metilensüksinik asit
cis-1,2-etilendikarboksilik asit
cis-1,2-Dikarboksietilen
2-Butendioik asit (Z)
Hidrojen cis-bütendioat
cis-Butendioat
Maleinik asit
Maleinik kiselina (Sırpça)
Maleinsaeure (Almanca)
metilensüksinat
metilensüksinik asit
Toksilik asit
Maleinska kislina (Slovence)
2-Butendioik asit, cis-
Cis-maleik asit
Cis-1,2-butendioik asit
Eten-1,2-dikarboksilik asit
Eten dikarboksilik asit
Meten-1,2-dikarboksilik asit
Cis-2-Butendioik asit
2-Buten-1,2-dioik asit
Maleik asit, cis-
Maleat, hidrojen
Malonik asit
metilensüksinik asit