1,3-DİMETİLÜRE

1,3-Dimetilüre bir üre türevidir ve organik sentezde ara madde olarak kullanılır.
1,3-Dimetilüre, çok az toksisiteye sahip, renksiz kristal bir tozdur.
1,3-Dimetilüre ayrıca kafein, farmasötik maddeler, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezi için de kullanılır.

CAS: 96-31-1
MF: C3H8N2O
MW: 88.11
EINECS: 202-498-7

Eş anlamlı
1,3-Dimetilüre Fabrikası;N,N'-Dimetilüre Fabrikası;1,3-Dimetilüre COA TDS MSDS;n,n'-dimetilharnstoff;n,n'-dimetil-üre;N,N'-Dimetilharnstoff;Simetrik dimetilüre; simetrikdimetilüre;1,3-DİMETİLÜRE;N,N'-Dimetilüre;96-31-1;sem-Dimetilüre;Üre, N,N'-dimetil-;Simetrik dimetilüre;Üre, 1,3-dimetil-;1,3 -Dimetil üre;N,N'-Dimetilharnstoff;dimetil üre;N,N'-Dimetilharnstoff [Almanca];NSC 14910;BRN 1740672;AI3-24386;MFCD00008286;WAM6DR9I4X;DTXSID5025156;CHEBI:80472;Üre,3-dimetil- ;Üre,N'-dimetil-;NSC-14910;1,3-Dimetilüre, %98;WLN: 1MVM1;CCRIS 2509;HSDB 3423;EINECS 202-498-7;UNII-WAM6DR9I4X;Dimetilharnstoff;1.3-Dimetilüre;N ,N-Dimetil-Üre;1,3 dimetil üre;N,N'-dimetil üre;N,N\'-dimetilüre;1,1'-Dimetilüre;1,3-Dimetilkarbamid;3k3g;bmse000248;EC 202-498 -7;ÜRE,1,3-DİMETİL;(CH3NH)2CO;DİMETİL ÜRE[INCI];DİMETİLÜRE, N,N'-;N,N'-Dimetilüre, ~98%;DTXCID605156;CHEMBL1234380;1,3-DİMETİLÜRE [HSDB];NSC14910;NSC24823;Tox21_200794;1,3-Dimetilüre;N,N'-Dimetilüre;BBL011513;NSC-24823;STL146629;AKOS000120912;CS-W013749;PB47928;CAS-96-31-1;NCGC 00248834-01 ;NCGC00258348-01
;SY004507;DB-225923;N,N ters ünlem işareti -Dimetilüre;N,N ters ünlem işareti-Dimetilüre;A4569;D0289;NS00005754;EN300-20740;P17517;etil 5-okso-2,3-difenil-siklopentankarboksilat; A845576;N,N'-Dimetilüre, (sem.), >=%99 (N'den);Q419740;W-100145
;N,N'-Dimetilüre, PESTANAL®, analitik standart;F0001-2292;N,N'-Dimetilüre, (sem.), >=%95,0 (HPLC), teknik;InChI=1/C3H8N2O/c1- 4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)

Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-dimetilüre, tekstillere yönelik formaldehit içermeyen bakımı kolay apre maddelerinin üretiminde ara madde olarak kullanılır.
İsviçre Ürün Kaydı'nda 1,3-dimetilüre içeren 38 ürün bulunmaktadır; bunların arasında 17'si tüketici kullanımına yönelik ürünlerdir.
Ürün türleri ör. boyalar ve temizlik maddelerinde kullanılır.
Tüketici ürünlerinde 1,3-dimetilüre içeriği %10'a kadardır (Swiss Product Register, 2003).
Kozmetiklerde kullanılması önerilmiştir ancak bu tür uygulamalardaki gerçek kullanımına ilişkin bilgi mevcut değildir.
Üre sınıfının, 1 ve 3 pozisyonlarındaki metil grupları ile ikame edilen üre olan bir üyesi.
1,3-Dimetilüre bir üre türevidir ve organik sentezde ara madde olarak kullanılır.
1,3-Dimetilüre, çok az toksisiteye sahip, renksiz kristal bir tozdur.

1,3-Dimetilüre, keskin bir kokuya sahip, renksiz, uçucu bir sıvıdır.
1,3-Dimetilüre, suda ve alkollerde çözünür ve erime noktası -3°C'dir.
1,3-Dimetilüre, hiperamonyemiyi tedavi etmek için farmasötik bir ilaç olarak kullanılır.
1,3-Dimetilüre, proteinlerin karbonil grubuna bağlandığı ve hidrojen bağı donörü olarak görev yaptığı gösterilen organik bir bileşiktir.
Nitrojen atomları, nitrojen atomları arasındaki hidrojen bağıyla iki piramidal yapı oluşturacak şekilde koordine edilir.
Bu koordinasyon geometrisi düzlemsel bir moleküle yol açar ve IR spektroskopisi verilerinin frekans kayması bu yapıyı doğrular.
1,3-Dimetilüre için reaksiyon mekanizması, oksijen atomunun tetrametilürenin karbon atomuna saldırmasıyla başlar ve trimetilamin adı verilen bir ara madde oluşturur ve bu daha sonra trifloroasetik asit (TFA) ile reaksiyona girerek dimetil üre oluşumuna yol açar.
1,3-Dimetilüre, organik sentezde ara madde olarak kullanılan bir üre türevidir.
1,3-Dimetilüre, renksiz kristaller olarak görünür ve 1 ve 3 pozisyonlarındaki metil gruplarıyla ikame edilen üre olan üre sınıfının bir üyesidir.

1,3-Dimetilüre Kimyasal Özellikleri
Erime noktası: 101-104 °C(yanıyor)
Kaynama noktası: 268-270 °C(yanıyor)
Yoğunluk: 1.142
Buhar basıncı: 6 hPa (115 °C)
Kırılma indeksi: 1,4715 (tahmin)
Fp: 157 °C
Depolama sıcaklığı: +30°C'nin altında saklayın.
Çözünürlük H2O: 0,1 g/mL, berrak, renksiz
pka: 14,57±0,46(Tahmini)
Biçim: Kristaller
Beyaz renk
PH: 9,0-9,5 (100g/l, H2O, 20°C)
Suda Çözünürlük: 765 g/L (21,5 ºC)
BRN: 1740672
InChIKey: MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,783, 25°C'de
CAS Veri Tabanı Referansı: 96-31-1(CAS Veri Tabanı Referansı)
NIST Kimya Referansı: Üre, N,N'-dimetil-(96-31-1)
EPA Madde Kayıt Sistemi: 1,3-Dimetilüre (96-31-1)

1,3-Dimetilüre, çok az toksisiteye sahip, renksiz kristal bir tozdur.
1,3-Dimetilüre'nin damıtılmış sudaki konsantrasyon değişiminin dielektrik ve elektriksel özellikler üzerindeki etkileri, 1,3-Dimetilüre'nin kendi kendine topaklaşan doğası ve sulu çözeltilerdeki ayrışma süreci hakkında bilgi edinmek için tartışılmıştır.

Kullanım Alanları
1,3-Dimetilüre kullanılabilir:
1,3-Dimetilüreyi sentezlemek için başlangıç ​​malzemesi olarak,
Hidroformilasyon ve Tsuji-Trost reaksiyonları için çözücü olarak kullanılabilen düşük erime noktalı karışımlar (LMM'ler) oluşturmak için β-siklodekstrin türevleriyle kombinasyon halinde,
Solvent içermeyen koşullar altında Biginelli yoğunlaşması yoluyla N,N'-disübstitüe-4-aril-3,4-dihidropirimidinonların sentezlenmesi,
1,3-Dimetilüre, kafein, teofilin, farmasötik kimyasallar, tekstil yardımcıları, herbisitler ve diğerlerinin sentezi için kullanılır.

Tekstil işleme endüstrisinde 1,3-Dimetilüre, tekstillere yönelik formaldehit içermeyen bakımı kolay terbiye maddelerinin üretiminde ara madde olarak kullanılır.
1,3-Dimetilüre'nun tahmini dünya üretiminin 25.000 tondan az olduğu tahmin edilmektedir.

Reaktivite Profili
1,3-Dimetilüre bir amiddir.
Amidler/imidler azo ve diazo bileşikleriyle reaksiyona girerek toksik gazlar oluşturur.
Yanıcı gazlar, organik amidlerin/imidlerin güçlü indirgeyici maddelerle reaksiyonu sonucu oluşur.
Amitler çok zayıf bazlardır (sudan daha zayıf).
İmidler henüz daha az baziktir ve aslında güçlü bazlarla reaksiyona girerek tuzlar oluştururlar.
Yani asit olarak reaksiyona girebilirler.
Amitlerin P2O5 veya SOCl2 gibi dehidrasyon ajanlarıyla karıştırılması karşılık gelen nitrili üretir.
Bu bileşiklerin yanması karışık nitrojen oksitleri (NOx) üretir.

Hazırlık metodu
1,3-Dimetilüre, endüstriyel olarak erimiş ürenin monometilamin ile etkileşimi yoluyla üretilir.
Üre eritme tankına konur, 1,3-Dimetilüreyi eritmek için 130~135 °C'ye ısıtılır, daha sonra önceden 110~120 °C'ye ısıtılan reaksiyon Kulesi'ne aktarılır ve daha sonra 150~175 °C'ye ısıtılır, saflaştırılmış monometilamin gazı verilmeye başlandı ve monometilaminin tamamı geçtikten sonra reaksiyon sonlandırılarak nihai ürün elde edildi.